Цени на бензина, литър, 22-Юли-2024

Цени на бензина, 22-Юли-2024: Средната цена на бензина по света е 1.32 (U.S. Dollar) за литър, но има големи разлики между страните. По-богатите държави имат по-високи цени, а по-бедните страни и страните, които произвеждат и изнасят петрол имат значително по-ниски цени. Едно изключение е САЩ, която е икономически напреднала страна, но има ниски цени на бензина. Разликите в цените на бензина в отделните страни се дължат на различните данъци и субсидии за бензинa. Всички страни купуват петрол на международните пазари на едни и същи цени, но налагат различни данъци. Затова, цената на дребно на бензина е различна. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 22-Юли-2024
(литър, U.S. Dollar)
0.029
0.031
0.035
0.279
0.341
0.343
0.344
0.428
0.437
0.479
0.528
0.531
0.541
0.577
0.621
0.621
0.647
0.649
0.652
0.700
0.727
0.745
0.784
0.813
0.826
0.837
0.852
0.870
0.877
0.886
0.889
0.911
0.914
0.939
0.944
0.985
0.987
0.990
0.998
0.999
1.014
1.025
1.029
1.032
1.051
1.071
1.115
1.120
1.122
1.124
1.125
1.129
1.133
1.141
1.146
1.149
1.162
1.167
1.167
1.179
1.182
1.196
1.197
1.202
1.203
1.207
1.214
1.215
1.218
1.230
1.246
1.248
1.261
1.265
1.277
1.295
1.296
1.297
1.302
1.307
1.310
1.310
1.313
1.315
1.329
1.330
1.343
1.350
1.357
1.368
1.384
1.386
1.394
1.396
1.400
1.410
1.411
1.411
1.411
1.414
1.415
1.421
1.424
1.427
1.430
1.431
1.440
1.444
1.448
1.451
1.452
1.458
1.459
1.468
1.476
1.478
1.488
1.502
1.521
1.578
1.581
1.590
1.594
1.609
1.623
1.643
1.651
1.668
1.669
1.682
1.699
1.711
1.723
1.730
1.746
1.746
1.750
1.750
1.757
1.786
1.793
1.813
1.813
1.826
1.867
1.871
1.880
1.911
1.916
1.924
1.932
1.956
1.960
1.974
1.982
2.020
2.048
2.062
2.075
2.082
2.090
2.093
2.125
2.143
2.181
2.284
2.290
2.320
3.265
0
0.8
1.6
2.5
3.27
This site uses cookies.
Learn more here


OK