Ирак Цени на бензина, литър, 30-Ян-2023

Ирак Цени на бензина
Литър Галон
 IQD 750.000 2,839.058
 USD 0.514 1.946
 EUR 0.473 1.790
Ирак: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 750 (Iraqi Dinar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 1911.47 Iraqi Dinar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 30-Ян-2023
(литър, Iraqi Dinar)
23.121
46.012
77.929
462.901
493.437
501.892
519.651
624.614
641.458
670.934
701.114
750.000
774.105
790.223
841.401
844.285
858.193
905.735
905.756
924.980
1066.525
1110.077
1163.777
1164.715
1169.540
1207.807
1237.373
1270.059
1358.143
1362.473
1418.950
1421.920
1429.141
1436.992
1458.115
1461.365
1466.453
1469.535
1471.870
1485.852
1489.461
1516.933
1518.368
1556.678
1562.868
1564.938
1566.570
1575.659
1580.890
1582.880
1595.104
1600.657
1617.723
1632.107
1636.307
1659.866
1665.184
1666.417
1687.076
1698.544
1699.349
1708.162
1719.868
1745.451
1757.387
1758.325
1766.581
1768.238
1777.194
1781.206
1791.031
1807.581
1807.673
1835.730
1838.251
1845.630
1857.313
1857.794
1858.740
1863.508
1867.834
1878.065
1881.345
1886.679
1913.945
1934.190
1940.063
1946.343
1955.559
1973.060
1976.907
1987.408
1989.156
1993.083
1995.722
2001.210
2009.042
2018.981
2024.884
2033.579
2034.788
2039.287
2069.102
2099.453
2109.757
2117.153
2123.305
2123.640
2128.832
2133.593
2147.412
2155.852
2161.970
2167.678
2168.015
2184.183
2240.548
2258.541
2286.722
2295.434
2316.987
2344.518
2345.513
2345.513
2386.007
2391.472
2400.609
2401.492
2447.103
2450.243
2480.145
2498.653
2503.994
2509.569
2512.710
2526.181
2538.859
2548.368
2562.543
2582.660
2602.252
2623.171
2659.748
2662.474
2663.389
2697.095
2705.967
2755.978
2819.519
2822.540
2824.476
2835.218
2901.117
2906.534
2914.452
2973.096
2974.998
2977.145
2981.111
3027.455
3041.243
3071.354
3133.140
3231.153
3242.513
3298.073
3331.642
4296.568
0
1074.1
2148.3
3222.4
4296.57
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK