Ирак Цени на бензина, литър, 17-Юни-2024

Ирак Цени на бензина
Литър Галон
 IQD 850.000 3,217.599
 USD 0.649 2.457
 EUR 0.604 2.286
Ирак: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 850 (Iraqi Dinar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 1711.00 Iraqi Dinar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 17-Юни-2024
(литър, Iraqi Dinar)
37.473
40.516
45.850
370.716
447.446
448.509
459.381
562.461
569.627
612.382
695.233
696.741
709.457
755.666
770.588
813.370
813.496
848.218
850.000
853.051
916.999
964.765
1048.211
1056.459
1057.311
1068.262
1077.103
1089.252
1101.502
1156.704
1166.249
1168.205
1189.686
1214.324
1231.596
1243.019
1262.372
1273.395
1297.075
1298.438
1298.912
1318.387
1349.233
1353.378
1357.382
1409.999
1411.843
1415.973
1435.482
1450.618
1458.293
1462.420
1462.646
1470.013
1473.793
1474.234
1490.191
1494.915
1501.184
1512.901
1522.636
1523.889
1558.150
1565.407
1585.658
1586.762
1598.767
1599.186
1623.076
1633.804
1644.714
1647.479
1649.482
1655.814
1659.141
1663.634
1678.276
1695.837
1696.188
1726.573
1731.877
1736.599
1742.400
1750.388
1759.560
1768.774
1781.779
1783.900
1785.352
1786.072
1795.278
1797.734
1799.500
1803.507
1803.852
1818.494
1822.866
1827.905
1838.225
1843.280
1848.521
1855.570
1857.179
1859.050
1873.976
1874.814
1876.479
1885.229
1894.100
1899.486
1899.974
1902.345
1910.809
1913.890
1920.121
1922.699
1946.397
1961.172
1976.377
1976.999
1997.088
2021.697
2032.952
2082.899
2092.905
2103.296
2107.797
2110.289
2123.102
2124.400
2134.383
2152.537
2193.337
2218.661
2224.898
2255.240
2260.164
2271.180
2288.674
2295.312
2304.200
2318.550
2354.175
2375.252
2402.963
2406.523
2415.458
2462.897
2474.715
2523.534
2534.085
2551.594
2552.093
2562.695
2581.589
2588.672
2602.601
2637.913
2644.350
2727.873
2731.033
2739.007
2750.860
2787.044
2800.242
2839.644
2961.929
2996.670
4209.424
0
1052.4
2104.7
3157.1
4209.42
This site uses cookies.
Learn more here


OK