Бахамските острови Цени на бензина, литър, 08-Авг-2022

Бахамските острови Цени на бензина
Литър Галон
 BSD 1.759 6.659
 USD 1.760 6.662
 EUR 1.723 6.522
Бахамските острови: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 1.759 (Bahamian Dollar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 1.39 Bahamian Dollar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 08-Авг-2022
(литър, Bahamian Dollar)
0.022
0.031
0.053
0.320
0.342
0.372
0.421
0.428
0.432
0.460
0.514
0.530
0.544
0.546
0.561
0.577
0.578
0.588
0.620
0.621
0.634
0.743
0.794
0.853
0.915
0.934
0.935
0.940
0.943
0.972
0.975
0.994
1.013
1.026
1.027
1.031
1.039
1.040
1.067
1.076
1.089
1.106
1.113
1.117
1.120
1.127
1.138
1.138
1.139
1.144
1.149
1.165
1.171
1.173
1.209
1.221
1.225
1.229
1.237
1.247
1.260
1.263
1.275
1.282
1.289
1.298
1.309
1.313
1.336
1.340
1.349
1.354
1.361
1.363
1.364
1.364
1.365
1.368
1.385
1.386
1.393
1.410
1.413
1.419
1.422
1.429
1.434
1.435
1.435
1.436
1.436
1.442
1.459
1.461
1.462
1.481
1.496
1.500
1.505
1.513
1.516
1.530
1.537
1.562
1.566
1.583
1.590
1.599
1.601
1.618
1.621
1.632
1.639
1.644
1.647
1.653
1.661
1.663
1.665
1.693
1.708
1.721
1.723
1.732
1.735
1.743
1.747
1.759
1.777
1.780
1.786
1.800
1.817
1.826
1.832
1.833
1.834
1.843
1.843
1.847
1.865
1.896
1.899
1.908
1.912
1.913
1.930
1.947
1.970
1.978
2.012
2.022
2.025
2.050
2.077
2.122
2.131
2.131
2.145
2.152
2.181
2.286
2.291
2.306
2.338
2.393
2.419
2.979
0
0.7
1.5
2.2
2.98
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK