Бахамските острови Цени на бензина, литър, 04-Дек-2023

Бахамските острови Цени на бензина
Литър Галон
 BSD 1.466 5.549
 USD 1.465 5.546
 EUR 1.352 5.118
Бахамските острови: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 1.466 (Bahamian Dollar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 1.32 Bahamian Dollar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 04-Дек-2023
(литър, Bahamian Dollar)
0.029
0.031
0.035
0.340
0.342
0.362
0.404
0.430
0.439
0.529
0.531
0.542
0.573
0.577
0.589
0.600
0.621
0.621
0.634
0.716
0.776
0.785
0.793
0.800
0.812
0.863
0.888
0.903
0.938
0.948
0.960
0.968
0.972
0.983
0.986
0.986
1.001
1.023
1.024
1.025
1.029
1.047
1.050
1.051
1.063
1.076
1.081
1.089
1.116
1.118
1.118
1.132
1.135
1.137
1.139
1.144
1.154
1.159
1.160
1.165
1.168
1.182
1.194
1.201
1.203
1.208
1.210
1.218
1.232
1.236
1.247
1.247
1.248
1.258
1.261
1.271
1.274
1.297
1.298
1.308
1.312
1.317
1.330
1.333
1.344
1.350
1.351
1.355
1.361
1.364
1.372
1.382
1.385
1.389
1.395
1.395
1.395
1.407
1.410
1.415
1.429
1.430
1.431
1.436
1.442
1.453
1.457
1.466
1.496
1.503
1.517
1.517
1.518
1.520
1.525
1.526
1.526
1.538
1.540
1.561
1.561
1.597
1.623
1.625
1.626
1.626
1.636
1.639
1.642
1.645
1.645
1.648
1.666
1.674
1.690
1.700
1.706
1.712
1.763
1.793
1.798
1.807
1.807
1.823
1.842
1.844
1.885
1.912
1.924
1.938
1.939
1.939
1.946
1.973
1.992
2.003
2.004
2.012
2.016
2.018
2.022
2.052
2.054
2.102
2.120
2.247
2.309
3.097
0
0.8
1.6
2.3
3.1
This site uses cookies.
Learn more here


OK