Либерия Цени на бензина, литър, 19-Фев-2024

Либерия Цени на бензина
Литър Галон
 LRD 186.974 707.773
 USD 0.981 3.713
 EUR 0.908 3.437
Либерия: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 186.974 (Liberian Dollar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 249.07 Liberian Dollar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 19-Фев-2024
(литър, Liberian Dollar)
5.452
5.901
6.671
65.021
65.114
68.766
77.000
79.685
81.420
81.451
101.136
102.838
103.150
109.119
109.944
112.115
114.028
118.354
118.407
120.840
133.416
137.434
143.221
147.416
154.026
155.403
156.830
160.542
165.538
175.620
177.369
185.096
186.671
186.974
187.276
187.437
187.781
189.547
191.611
192.093
193.958
196.240
197.140
197.167
199.046
203.993
206.511
209.332
210.226
212.466
212.542
213.222
213.483
215.087
215.136
217.029
217.097
217.657
218.426
218.715
221.502
221.591
222.181
222.782
222.822
225.095
226.420
228.489
230.597
231.180
233.141
235.874
239.574
240.150
242.684
243.415
245.093
245.541
245.563
246.443
247.073
247.826
249.257
249.974
250.221
253.754
254.006
254.023
256.003
256.911
257.486
261.340
263.535
265.362
265.560
265.582
266.749
266.757
267.107
267.836
269.474
270.582
271.629
272.968
273.394
274.639
274.696
275.620
276.046
277.271
278.643
279.296
282.432
283.186
286.685
286.734
289.385
289.894
290.561
292.249
292.512
292.927
296.234
297.677
303.814
305.505
309.107
309.325
309.937
310.490
312.576
315.187
323.437
324.663
326.262
328.824
329.607
330.019
335.993
336.457
338.118
339.468
341.555
343.704
345.106
346.578
351.279
357.006
358.942
362.362
362.568
364.628
368.361
370.096
370.298
377.606
385.434
387.529
391.409
391.504
394.380
397.614
398.529
405.829
408.751
409.397
437.571
438.790
594.408
0
148.6
297.2
445.8
594.41
This site uses cookies.
Learn more here


OK