Гвинея Цени на бензина, литър, 19-Фев-2024

Гвинея Цени на бензина
Литър Галон
 GNF 12,000.000 45,424.920
 USD 1.393 5.273
 EUR 1.289 4.879
Гвинея: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 12000 (Guinea Franc). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 11255.03 Guinea Franc. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 19-Фев-2024
(литър, Guinea Franc)
246.361
266.641
301.439
2938.137
2942.349
3107.355
3479.448
3600.755
3679.177
3680.562
4570.080
4647.021
4661.101
4930.835
4968.089
5066.187
5152.654
5348.137
5350.532
5460.451
6028.760
6210.290
6471.797
6661.373
6960.071
7022.302
7086.762
7254.521
7480.282
7935.863
8014.877
8364.028
8435.205
8448.903
8462.571
8469.835
8485.374
8565.149
8658.427
8680.196
8764.472
8867.625
8908.282
8909.504
8994.420
9217.944
9331.746
9459.204
9499.621
9600.820
9604.258
9634.977
9646.800
9719.274
9721.477
9807.016
9810.072
9835.378
9870.148
9883.197
10009.138
10013.168
10039.807
10066.978
10068.795
10171.514
10231.361
10324.867
10420.105
10446.457
10535.075
10658.593
10825.754
10851.778
10966.312
10999.337
11075.177
11095.413
11096.416
11136.174
11164.653
11198.669
11263.312
11295.742
11306.874
11466.538
11477.904
11478.683
11568.136
11609.198
11635.170
11809.340
11908.525
11991.073
12000.000
12001.025
12053.737
12054.092
12069.927
12102.865
12176.881
12226.927
12274.269
12334.778
12353.996
12410.257
12412.858
12454.620
12473.852
12529.204
12591.192
12620.700
12762.427
12796.486
12954.620
12956.806
13076.600
13099.597
13129.748
13206.004
13217.928
13236.643
13386.119
13451.281
13728.623
13805.017
13967.781
13977.664
14005.290
14030.291
14124.537
14242.533
14615.330
14670.740
14742.980
14858.778
14894.152
14912.770
15182.726
15203.671
15278.741
15339.715
15434.065
15531.150
15594.497
15661.025
15873.443
16132.228
16219.732
16374.258
16383.567
16476.656
16645.344
16723.727
16732.884
17063.113
17416.849
17511.494
17686.806
17691.122
17821.087
17967.217
18008.544
18338.425
18470.463
18499.675
19772.757
19827.840
26859.879
0
6715
13429.9
20144.9
26859.88
This site uses cookies.
Learn more here


OK