Гвинея Цени на бензина, литър, 18-Окт-2021

Гвинея Цени на бензина
Литър Галон
 GNF 10,000.000 37,854.100
 USD 1.031 3.903
 EUR 0.888 3.361
Гвинея: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 10000 (Guinea Franc). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 11816.23 Guinea Franc. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 18-Окт-2021
(литър, Guinea Franc)
387.999
581.271
2238.455
2597.686
3250.755
3376.361
3892.876
4241.971
4458.504
4476.748
4766.862
4982.870
5125.527
5146.751
5249.778
5461.404
5700.576
5705.868
5915.568
6022.583
6025.663
6406.158
6575.447
6675.262
6836.404
7028.988
7080.856
7206.192
7212.658
7220.549
7731.129
7858.314
7899.164
7965.442
8211.903
8293.849
8317.427
8685.267
8724.680
8797.882
8878.751
8905.901
8908.277
8943.245
8996.287
9146.809
9200.461
9414.500
9427.130
9481.366
9508.721
9541.502
9618.024
9675.730
9684.460
9884.215
9930.705
9934.719
10000.000
10080.474
10081.077
10086.879
10144.193
10213.373
10234.829
10312.234
10369.970
10469.229
10518.821
10565.379
10577.108
10577.108
10578.953
10606.662
10625.006
10741.553
10798.481
10986.630
11018.832
11120.197
11272.730
11284.669
11336.431
11339.539
11361.256
11417.326
11417.741
11469.847
11540.226
11552.168
11590.855
11639.976
11645.796
11656.466
11867.866
11869.459
11945.970
12067.720
12074.705
12076.305
12231.967
12280.093
12620.852
12782.204
12873.755
13224.945
13328.875
13341.794
13530.634
13567.304
13601.065
13601.111
13645.214
13784.059
13855.691
13971.585
14370.168
14402.165
14454.104
14502.216
14513.649
14607.904
14719.719
14957.700
15024.629
15092.206
15092.206
15320.660
15612.821
15745.451
15756.714
15819.298
15876.816
16094.599
16105.862
16197.477
16214.843
16273.421
16466.962
16635.215
16735.004
16759.106
17187.094
17508.911
17745.549
17827.142
17956.346
18020.545
18123.771
18166.961
18471.058
18516.110
18561.161
18764.410
18985.617
19205.733
19417.137
19597.342
19615.135
19743.759
19888.796
19934.324
20014.067
20384.599
20568.535
21537.296
21816.122
25428.907
0
6357.2
12714.5
19071.7
25428.91
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK