Гвинея Цени на бензина, литър, 08-Авг-2022

Гвинея Цени на бензина
Литър Галон
 GNF 12,000.000 45,424.920
 USD 1.364 5.163
 EUR 1.335 5.054
Гвинея: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 12000 (Guinea Franc). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 12236.33 Guinea Franc. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 08-Авг-2022
(литър, Guinea Franc)
195.361
270.770
470.054
2812.327
3012.601
3278.172
3703.231
3767.569
3805.114
4049.398
4520.566
4669.101
4791.838
4804.187
4935.761
5075.548
5087.423
5176.485
5453.774
5462.995
5579.332
6537.250
6992.897
7508.600
8057.555
8217.924
8231.909
8272.342
8300.249
8556.915
8577.939
8746.916
8917.623
9030.045
9042.980
9076.412
9147.629
9157.221
9391.808
9470.373
9587.578
9736.457
9793.026
9830.505
9856.292
9915.671
10012.936
10019.536
10024.200
10066.957
10111.419
10255.801
10303.375
10325.260
10638.798
10743.946
10782.231
10814.499
10884.992
10972.546
11088.035
11116.237
11224.421
11286.980
11341.386
11424.722
11521.318
11555.884
11758.544
11797.667
11869.505
11919.405
11978.389
12000.000
12003.847
12007.275
12015.751
12043.090
12189.920
12203.617
12259.143
12406.272
12433.976
12485.945
12518.349
12581.378
12618.892
12626.517
12630.117
12643.362
12643.422
12695.402
12840.567
12861.971
12867.952
13031.702
13168.389
13203.284
13245.010
13315.769
13342.644
13471.003
13531.009
13747.847
13786.642
13928.953
13995.626
14078.285
14094.631
14239.498
14265.729
14361.834
14425.646
14470.899
14494.923
14551.279
14620.672
14637.242
14653.393
14901.796
15033.736
15143.737
15161.707
15241.475
15269.560
15337.304
15377.408
15485.778
15638.043
15666.653
15719.761
15840.022
15989.528
16069.437
16124.260
16135.600
16141.336
16222.222
16224.020
16258.172
16412.568
16689.822
16716.528
16797.415
16827.855
16838.596
16986.150
17138.935
17336.657
17410.429
17708.247
17794.115
17825.984
18046.715
18280.332
18679.912
18756.664
18759.900
18876.087
18945.399
19197.045
20121.604
20166.844
20300.934
20579.130
21066.962
21287.563
26220.199
0
6555.1
13110.1
19665.2
26220.2
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK