Цени на природния газ

Домакинства: Средната цена на природния газ е 0.086 USD за kWh. Най-ниската цена е 0.001 USD за kWh (Иран), а най-високата цена е 0.227 USD за kWh (Бразилия).

Бизнес: Средната цена на природния газ е 0.072 USD за kWh. Най-ниската цена е 0.000 USD за kWh (Иран), а най-високата цена е 0.191 USD за kWh (Словакия). В изчисленията използваме 1 000 000 kWh консумация годишно.

Изтеглете последните цени на природния газ Март 2024 тук.
Цените на природния газ за домакинствата, Септември 2023
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.006
0.007
0.008
0.013
0.014
0.014
0.015
0.022
0.025
0.028
0.029
0.038
0.039
0.042
0.055
0.057
0.061
0.063
0.064
0.065
0.068
0.074
0.077
0.094
0.094
0.097
0.102
0.104
0.106
0.106
0.120
0.123
0.127
0.129
0.139
0.145
0.156
0.160
0.161
0.176
0.179
0.186
0.201
0.220
0.227
0
0.1
0.1
0.2
0.23
This site uses cookies.
Learn more here


OK