Цени на природния газ

Домакинства: Средната цена на природния газ е 0.088 USD за kWh. Най-ниската цена е 0.001 USD за kWh (Иран), а най-високата цена е 0.238 USD за kWh (Бразилия).

Бизнес: Средната цена на природния газ е 0.074 USD за kWh. Най-ниската цена е 0.000 USD за kWh (Иран), а най-високата цена е 0.190 USD за kWh (Словакия). В изчисленията използваме 1 000 000 kWh консумация годишно.

Изтеглете последните цени на природния газ Декември 2023 тук.
Цените на природния газ за домакинствата, Юни 2023
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.005
0.007
0.009
0.013
0.014
0.015
0.015
0.023
0.025
0.029
0.029
0.038
0.039
0.041
0.055
0.061
0.061
0.064
0.066
0.068
0.072
0.082
0.090
0.092
0.094
0.098
0.101
0.105
0.110
0.111
0.116
0.127
0.129
0.131
0.141
0.149
0.160
0.164
0.171
0.174
0.178
0.183
0.209
0.234
0.238
0
0.1
0.1
0.2
0.24
This site uses cookies.
Learn more here


OK