Габон Цени на бензина, литър, 27-Май-2024

Габон Цени на бензина
Литър Галон
 XAF 595.000 2,252.319
 USD 0.988 3.740
 EUR 0.910 3.445
Габон: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 595 (CFA Franc). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 806.78 CFA Franc. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 27-Май-2024
(литър, CFA Franc)
17.234
18.667
21.087
170.871
205.875
206.221
211.766
256.008
263.130
301.790
319.697
326.590
333.745
347.436
354.395
374.088
374.274
379.927
390.917
392.320
421.730
438.525
488.674
499.251
506.750
514.442
528.181
531.870
544.888
560.682
573.827
581.943
583.117
591.747
595.000
604.930
618.308
618.322
620.500
631.067
633.800
633.977
638.250
639.828
641.216
667.691
668.501
669.947
671.560
672.824
675.453
679.402
682.902
687.476
688.742
697.015
698.355
699.384
701.349
722.671
726.230
728.256
733.628
734.467
736.183
754.343
754.375
766.445
767.035
774.267
774.356
774.843
777.341
780.080
784.319
796.362
798.665
798.835
801.323
802.968
808.140
808.753
809.225
813.151
814.997
817.508
828.398
828.599
830.058
832.171
838.750
840.000
840.657
844.420
849.252
851.571
863.662
865.238
866.679
870.603
872.728
874.230
876.458
877.144
879.835
883.375
884.628
885.201
886.944
892.137
895.152
896.519
900.388
907.144
909.982
915.709
918.465
930.416
932.624
943.593
951.905
955.601
977.839
984.993
989.129
994.995
1007.927
1019.851
1020.584
1025.623
1026.895
1034.089
1041.552
1044.555
1060.906
1063.776
1066.139
1068.494
1069.736
1083.200
1090.912
1094.264
1100.000
1101.590
1129.192
1140.703
1144.243
1149.945
1168.174
1177.499
1186.049
1189.759
1191.459
1206.634
1218.912
1225.929
1242.739
1244.591
1247.527
1252.550
1260.867
1280.905
1283.525
1319.919
1328.657
1330.231
1383.346
1393.176
1935.075
0
483.8
967.5
1451.3
1935.08
This site uses cookies.
Learn more here


OK