Тринидад и Тобаго Цени на бензина, литър, 27-Нов-2023

Тринидад и Тобаго Цени на бензина
Литър Галон
 TTD 7.750 29.337
 USD 1.144 4.331
 EUR 1.040 3.937
Тринидад и Тобаго: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 7.75 (Trinidad and Tobago Dollar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 9.01 Trinidad and Tobago Dollar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 27-Нов-2023
(литър, Trinidad and Tobago Dollar)
0.194
0.212
0.237
2.308
2.322
2.456
2.740
2.901
2.973
3.198
3.597
3.673
3.880
3.909
3.986
4.195
4.208
4.210
4.297
4.859
5.380
5.384
5.388
5.430
5.517
5.970
6.026
6.329
6.336
6.344
6.500
6.579
6.672
6.711
6.736
6.741
6.830
6.937
6.940
6.983
7.049
7.097
7.169
7.200
7.274
7.301
7.331
7.554
7.579
7.681
7.691
7.696
7.700
7.750
7.795
7.817
7.851
7.926
7.948
7.982
8.098
8.138
8.142
8.201
8.222
8.255
8.264
8.376
8.438
8.469
8.502
8.539
8.574
8.602
8.611
8.647
8.651
8.707
8.799
8.866
8.885
8.996
9.032
9.103
9.152
9.211
9.245
9.292
9.360
9.432
9.451
9.456
9.554
9.561
9.577
9.585
9.625
9.625
9.632
9.677
9.697
9.716
9.806
9.872
9.908
9.938
9.984
10.182
10.270
10.282
10.332
10.337
10.409
10.416
10.484
10.543
10.572
10.588
10.604
10.648
10.816
11.034
11.115
11.125
11.154
11.210
11.221
11.251
11.253
11.311
11.343
11.456
11.497
11.598
11.687
11.709
11.801
11.802
12.186
12.324
12.347
12.419
12.453
12.488
12.734
12.790
12.974
12.987
13.057
13.075
13.173
13.284
13.480
13.487
13.561
13.711
13.738
13.816
13.881
13.883
13.893
13.926
13.948
14.325
14.656
15.468
15.871
21.026
0
5.3
10.5
15.8
21.03
This site uses cookies.
Learn more here


OK