Узбекистан Цени на бензина, литър, 18-Окт-2021

Узбекистан Цени на бензина
Литър Галон
 UZS 8,717.600 32,999.690
 USD 0.814 3.081
 EUR 0.701 2.654
Узбекистан: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 8717.6 (Uzbekistan Sum). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 13033.96 Uzbekistan Sum. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 18-Окт-2021
(литър, Uzbekistan Sum)
428.200
641.497
2470.382
2866.833
3587.567
3726.188
4296.219
4681.483
4920.452
4940.586
5260.759
5499.147
5656.585
5680.008
5793.710
6027.262
6291.216
6297.055
6528.482
6646.586
6649.984
7069.903
7256.732
7366.889
7517.712
7757.265
7814.507
7952.829
7959.965
7968.674
8532.155
8672.518
8717.600
8790.745
9062.743
9153.179
9179.200
9585.152
9628.648
9709.434
9798.683
9828.646
9831.268
9869.859
9928.397
10094.514
10153.726
10389.940
10403.880
10463.735
10493.924
10530.102
10614.552
10678.237
10687.871
10908.323
10959.631
10964.060
11036.105
11124.917
11125.582
11131.985
11195.238
11271.585
11295.265
11380.689
11444.407
11553.951
11608.681
11660.063
11673.007
11673.007
11675.044
11705.624
11725.868
11854.490
11917.317
12124.960
12160.499
12272.366
12440.703
12453.879
12511.004
12514.434
12538.401
12600.281
12600.739
12658.243
12735.915
12749.094
12791.789
12845.999
12852.422
12864.197
13097.502
13099.260
13183.698
13318.063
13325.771
13327.537
13499.327
13552.440
13928.505
14106.575
14207.611
14595.187
14709.886
14724.144
14932.550
14973.019
15010.277
15010.329
15059.001
15212.232
15291.286
15419.187
15554.980
15894.380
15951.701
16004.798
16017.415
16121.436
16244.836
16507.475
16581.338
16655.917
16655.917
16908.041
17230.473
17376.844
17389.274
17458.343
17521.820
17762.168
17774.598
17875.705
17894.870
17959.518
18173.112
18358.798
18468.926
18495.525
18967.857
19323.018
19584.174
19674.221
19726.074
19816.812
19887.662
20001.583
20384.853
20434.572
20484.292
20708.599
20952.726
21180.360
21195.648
21428.956
21647.469
21789.419
21949.483
21999.729
22087.734
22496.657
22699.651
23768.786
24076.500
28063.608
0
7015.9
14031.8
21047.7
28063.61
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK