Узбекистан Цени на бензина, литър, 27-Нов-2023

Узбекистан Цени на бензина
Литър Галон
 UZS 14,278.600 54,050.355
 USD 1.159 4.387
 EUR 1.054 3.990
Узбекистан: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 14278.6 (Uzbekistan Sum). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 16389.06 Uzbekistan Sum. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 27-Нов-2023
(литър, Uzbekistan Sum)
352.557
384.756
431.375
4197.236
4222.241
4466.691
4982.659
5276.721
5406.851
5816.562
6542.357
6680.529
7056.300
7108.629
7249.997
7630.088
7651.951
7656.680
7814.210
8836.195
9783.471
9791.196
9799.589
9874.535
10034.068
10858.179
10959.259
11509.689
11522.594
11537.819
11820.324
11964.482
12134.779
12204.546
12250.110
12260.165
12421.505
12615.281
12622.156
12698.758
12818.994
12907.715
13037.350
13094.009
13229.194
13277.645
13332.256
13738.487
13783.978
13969.663
13987.227
13996.616
14003.310
14094.461
14177.058
14216.673
14278.600
14415.173
14454.874
14516.907
14728.010
14800.660
14807.922
14914.888
14952.077
15013.710
15029.547
15232.130
15346.289
15402.246
15462.422
15529.501
15592.571
15644.779
15659.511
15725.837
15733.245
15834.158
16002.747
16124.841
16159.429
16359.841
16426.636
16554.648
16644.200
16750.859
16813.055
16898.556
17022.729
17153.179
17188.180
17197.665
17375.786
17388.476
17417.742
17431.506
17504.138
17505.288
17517.378
17598.196
17636.105
17669.801
17833.628
17954.405
18018.966
18073.361
18157.967
18516.769
18678.168
18699.095
18789.401
18798.858
18930.713
18943.680
19066.671
19174.271
19227.001
19255.576
19285.173
19363.981
19669.847
20067.738
20213.277
20232.165
20285.430
20387.173
20407.387
20461.590
20464.669
20569.996
20628.575
20834.018
20908.764
21093.092
21254.070
21294.959
21460.955
21464.343
22161.234
22412.894
22455.222
22586.343
22647.262
22711.010
23159.216
23260.627
23595.082
23618.908
23745.934
23778.771
23956.414
24158.227
24515.966
24528.161
24662.313
24935.470
24984.031
25126.128
25244.995
25247.386
25266.497
25326.299
25365.536
26051.738
26654.270
28130.578
28863.037
38239.364
0
9559.8
19119.7
28679.5
38239.36
This site uses cookies.
Learn more here


OK