Мали Цени на бензина, литър, 18-Окт-2021

Мали Цени на бензина
Литър Галон
 XOF 671.000 2,540.010
 USD 1.190 4.505
 EUR 1.025 3.880
Мали: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 671 (CFA Franc (west)). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 687.28 CFA Franc (west). На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 18-Окт-2021
(литър, CFA Franc (west))
22.560
33.798
130.154
151.041
189.013
196.317
226.349
246.647
259.237
260.298
277.167
289.726
298.021
299.255
305.245
317.550
331.457
331.764
343.957
350.180
350.359
372.482
382.326
388.129
397.499
408.697
411.712
419.000
419.376
419.835
449.522
456.917
459.292
463.146
477.477
482.241
483.612
505.000
507.292
511.548
516.250
517.829
517.967
520.000
523.084
531.836
534.956
547.401
548.135
551.289
552.879
554.785
559.235
562.590
563.097
574.712
577.415
577.649
581.444
586.124
586.159
586.496
589.828
593.851
595.098
599.599
602.956
608.727
611.611
614.318
615.000
615.000
615.107
616.718
617.785
624.562
627.872
638.811
640.684
646.578
655.447
656.141
659.150
659.331
660.594
663.854
663.878
666.908
671.000
671.694
673.944
676.800
677.138
677.759
690.050
690.143
694.592
701.671
702.077
702.170
711.221
714.019
733.832
743.214
748.537
768.957
775.000
775.751
786.731
788.863
790.826
790.829
793.393
801.466
805.631
812.370
835.545
837.406
840.426
843.223
843.888
849.368
855.870
869.707
873.599
877.528
877.528
890.811
907.799
915.510
916.165
919.804
923.149
935.811
936.466
941.793
942.803
946.209
957.462
967.245
973.047
974.449
999.334
1018.046
1031.805
1036.549
1044.062
1047.794
1056.308
1073.989
1076.609
1079.228
1091.046
1092.334
1103.908
1116.707
1128.999
1139.476
1140.511
1147.990
1156.423
1159.070
1163.707
1185.251
1195.946
1252.274
1268.486
1478.550
0
369.6
739.3
1108.9
1478.55
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK