Мали Цени на бензина, литър, 14-Юни-2021

Мали Цени на бензина
Литър Галон
 XOF 671.000 2,540.010
 USD 1.240 4.694
 EUR 1.023 3.872
Мали: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 671 (CFA Franc (west)). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 639.92 CFA Franc (west). На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 14-Юни-2021
(литър, CFA Franc (west))
10.824
35.176
134.881
185.917
188.856
218.284
232.374
235.645
266.691
269.750
278.267
282.423
287.079
292.853
298.813
302.385
307.137
315.808
318.359
319.134
333.682
334.462
336.254
337.992
342.722
370.533
376.912
381.816
387.370
403.657
412.830
416.519
428.437
449.509
458.666
466.523
474.798
481.696
489.396
490.441
496.378
497.037
498.405
499.993
503.006
505.000
505.000
505.987
513.294
516.870
517.218
518.008
521.578
525.013
525.114
538.465
542.391
542.867
542.937
547.948
548.794
552.031
560.540
562.843
562.935
567.665
568.172
568.276
577.415
585.881
586.432
587.235
589.040
589.933
593.895
596.957
605.010
607.094
607.120
609.986
612.793
615.000
615.000
623.471
626.123
627.176
630.010
631.987
632.116
634.205
639.115
645.579
648.325
649.292
649.453
649.455
656.658
658.575
659.652
671.000
676.471
678.734
678.736
681.970
696.884
703.861
705.453
716.050
726.414
729.158
729.901
730.959
738.924
749.517
750.397
753.608
761.688
764.430
770.984
773.606
774.350
775.000
786.162
788.172
803.526
810.885
814.380
822.254
822.669
828.031
835.054
845.879
853.753
859.659
863.597
864.231
873.178
879.346
887.353
889.846
894.105
896.340
916.751
938.747
949.784
959.406
961.195
973.318
983.687
990.249
996.996
1004.030
1005.998
1040.375
1049.568
1051.278
1051.409
1056.100
1057.121
1061.778
1074.902
1082.344
1094.589
1130.724
1175.305
1200.019
1355.511
0
338.9
677.8
1016.6
1355.51
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK