Мали Цени на бензина, литър, 24-Юни-2024

Мали Цени на бензина
Литър Галон
 XOF 850.000 3,217.599
 USD 1.388 5.254
 EUR 1.293 4.895
Мали: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 850 (CFA Franc (west)). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 802.65 CFA Franc (west). На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 24-Юни-2024
(литър, CFA Franc (west))
17.521
18.924
21.438
171.163
209.599
209.722
215.039
262.231
266.418
307.921
321.591
325.032
331.722
353.289
360.295
380.295
380.408
391.091
397.273
398.851
428.750
451.114
492.800
493.480
496.294
503.608
514.625
525.107
527.269
540.062
544.828
551.668
556.076
567.615
575.326
578.974
590.233
596.115
603.149
606.989
608.277
616.164
628.620
630.671
638.226
665.689
667.247
670.460
679.757
680.000
681.199
682.968
683.592
696.698
697.239
698.964
700.000
707.221
712.728
713.288
715.193
729.383
735.002
736.714
740.721
744.816
745.582
749.503
760.901
767.611
770.562
774.592
777.130
778.766
783.947
784.692
787.356
793.066
794.245
806.378
807.545
811.961
815.225
822.697
826.820
831.816
836.557
837.280
839.224
841.574
841.882
842.650
843.152
843.646
847.900
850.000
850.000
854.954
855.152
860.171
863.104
864.384
875.000
876.058
876.585
881.028
881.144
881.565
881.758
883.438
891.244
893.769
894.447
894.855
896.610
910.054
920.728
924.436
931.577
933.755
946.184
969.788
973.877
976.506
980.308
989.480
990.000
990.288
995.352
998.232
1005.949
1012.524
1018.442
1038.824
1040.138
1053.887
1053.946
1058.548
1072.563
1075.178
1075.511
1083.532
1102.062
1103.914
1110.716
1122.033
1122.981
1124.645
1163.088
1173.608
1184.259
1187.490
1197.545
1198.209
1203.194
1209.769
1237.383
1247.290
1259.015
1273.079
1280.759
1282.948
1287.404
1296.670
1308.392
1383.015
1386.072
1400.439
1967.782
0
491.9
983.9
1475.8
1967.78
This site uses cookies.
Learn more here


OK