Ангола Цени на бензина, литър, 18-Окт-2021

Ангола Цени на бензина
Литър Галон
 AOA 160.000 605.666
 USD 0.268 1.014
 EUR 0.231 0.874
Ангола: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 160 (Angolan Kwanza). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 728.47 Angolan Kwanza. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 18-Окт-2021
(литър, Angolan Kwanza)
23.898
35.802
137.874
160.000
200.225
207.961
239.775
261.277
274.614
275.738
293.607
306.911
315.698
317.005
323.351
336.386
351.117
351.443
364.359
370.951
371.140
394.576
405.003
411.151
421.077
432.939
436.133
443.853
444.251
444.737
476.186
484.019
486.535
490.618
505.798
510.845
512.298
534.954
537.382
541.890
546.871
548.544
548.690
550.844
554.111
563.382
566.687
579.870
580.648
583.989
585.673
587.692
592.406
595.960
596.498
608.801
611.665
611.912
615.933
620.890
620.927
621.284
624.814
629.075
630.397
635.164
638.721
644.834
647.889
650.756
651.479
651.479
651.593
653.299
654.429
661.608
665.114
676.703
678.686
684.930
694.325
695.060
698.248
698.440
699.777
703.231
703.256
706.466
710.800
711.536
713.919
716.944
717.303
717.960
730.981
731.079
735.792
743.291
743.721
743.819
753.407
756.371
777.360
787.298
792.937
814.568
820.969
821.765
833.396
835.655
837.734
837.737
840.454
849.006
853.418
860.556
885.106
887.077
890.276
893.239
893.943
899.749
906.636
921.294
925.416
929.579
929.579
943.650
961.645
969.814
970.508
974.363
977.905
992.013
997.656
998.725
1002.334
1014.254
1024.618
1026.699
1030.764
1032.248
1058.610
1078.431
1093.007
1098.032
1105.990
1109.945
1118.963
1137.693
1140.468
1143.243
1155.762
1157.125
1169.387
1195.965
1207.065
1207.571
1216.083
1219.134
1225.016
1227.821
1232.732
1255.555
1266.884
1326.553
1343.727
1566.250
0
391.6
783.1
1174.7
1566.25
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK