Ангола Цени на бензина, литър, 19-Фев-2024

Ангола Цени на бензина
Литър Галон
 AOA 300.000 1,135.623
 USD 0.361 1.367
 EUR 0.334 1.264
Ангола: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 300 (Angolan Kwanza). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 1086.62 Angolan Kwanza. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 19-Фев-2024
(литър, Angolan Kwanza)
23.785
25.743
29.102
283.663
284.069
300.000
335.924
347.635
355.207
355.340
441.219
448.647
450.007
476.048
479.645
489.116
497.464
516.337
516.568
527.180
582.047
599.573
624.820
643.123
671.961
677.969
684.192
700.389
722.185
766.169
773.797
807.506
814.378
815.700
817.020
817.721
819.222
826.923
835.929
838.031
846.167
856.126
860.051
860.169
868.367
889.948
900.935
913.240
917.142
926.912
927.244
930.210
931.352
938.349
938.561
946.820
947.115
949.558
952.915
954.175
966.334
966.723
969.294
971.918
972.093
982.010
987.788
996.816
1006.010
1008.555
1017.110
1029.035
1045.174
1047.686
1058.744
1061.932
1069.254
1071.208
1071.305
1075.143
1077.893
1081.177
1087.418
1090.549
1091.624
1107.038
1108.136
1108.211
1116.847
1120.812
1123.319
1140.134
1149.710
1157.680
1158.542
1158.641
1163.730
1163.764
1165.293
1168.473
1175.619
1180.450
1185.021
1190.863
1192.718
1198.150
1198.401
1202.433
1204.290
1209.634
1215.618
1218.467
1232.150
1235.438
1250.705
1250.916
1262.482
1264.702
1267.613
1274.975
1276.127
1277.933
1292.365
1298.656
1325.432
1332.807
1348.521
1349.475
1352.143
1354.556
1363.655
1375.047
1411.039
1416.388
1423.363
1434.543
1437.958
1439.755
1465.818
1467.840
1475.088
1480.975
1490.084
1499.457
1505.573
1511.996
1532.504
1557.488
1565.936
1580.855
1581.754
1590.741
1607.027
1614.594
1615.478
1647.360
1681.512
1690.649
1707.575
1707.992
1720.539
1734.647
1738.637
1770.486
1783.233
1786.053
1908.963
1914.281
2593.190
0
648.3
1296.6
1944.9
2593.19
This site uses cookies.
Learn more here


OK