Лихтенщаин Цени на бензина, литър, 08-Авг-2022

Лихтенщаин Цени на бензина
Литър Галон
 CHF 1.615 6.113
 USD 1.693 6.409
 EUR 1.658 6.276
Лихтенщаин: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 1.615 (Swiss Franc). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 1.33 Swiss Franc. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 08-Авг-2022
(литър, Swiss Franc)
0.021
0.029
0.051
0.305
0.327
0.355
0.401
0.408
0.412
0.439
0.490
0.506
0.519
0.521
0.535
0.550
0.551
0.561
0.591
0.592
0.605
0.709
0.758
0.814
0.873
0.891
0.892
0.897
0.900
0.927
0.930
0.948
0.967
0.979
0.980
0.984
0.992
0.993
1.018
1.027
1.039
1.055
1.061
1.066
1.068
1.075
1.085
1.086
1.087
1.091
1.096
1.112
1.117
1.119
1.153
1.165
1.169
1.172
1.180
1.189
1.202
1.205
1.217
1.223
1.229
1.238
1.249
1.253
1.275
1.279
1.287
1.292
1.298
1.301
1.301
1.301
1.302
1.305
1.321
1.323
1.329
1.345
1.348
1.353
1.357
1.364
1.368
1.369
1.369
1.370
1.370
1.376
1.392
1.394
1.395
1.413
1.427
1.431
1.436
1.443
1.446
1.460
1.467
1.490
1.494
1.510
1.517
1.526
1.528
1.543
1.546
1.557
1.564
1.569
1.571
1.577
1.585
1.587
1.588
1.615
1.630
1.641
1.643
1.652
1.655
1.662
1.667
1.679
1.695
1.698
1.704
1.717
1.733
1.742
1.748
1.749
1.750
1.758
1.759
1.762
1.779
1.809
1.812
1.821
1.824
1.825
1.841
1.858
1.879
1.887
1.919
1.929
1.932
1.956
1.981
2.025
2.033
2.033
2.046
2.054
2.081
2.181
2.186
2.200
2.231
2.283
2.307
2.842
0
0.7
1.4
2.1
2.84
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK