Лихтенщаин Цени на бензина, литър, 17-Юни-2024

Лихтенщаин Цени на бензина
Литър Галон
 CHF 1.890 7.154
 USD 2.138 8.093
 EUR 1.990 7.533
Лихтенщаин: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 1.89 (Swiss Franc). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 1.15 Swiss Franc. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 17-Юни-2024
(литър, Swiss Franc)
0.025
0.027
0.031
0.250
0.302
0.303
0.310
0.380
0.384
0.413
0.469
0.470
0.479
0.510
0.520
0.549
0.549
0.572
0.574
0.576
0.619
0.651
0.707
0.713
0.714
0.721
0.727
0.735
0.743
0.781
0.787
0.788
0.803
0.820
0.831
0.839
0.852
0.859
0.875
0.876
0.877
0.890
0.911
0.913
0.916
0.952
0.953
0.956
0.969
0.979
0.984
0.987
0.987
0.992
0.995
0.995
1.006
1.009
1.013
1.021
1.028
1.029
1.052
1.057
1.070
1.071
1.079
1.079
1.095
1.103
1.110
1.112
1.113
1.118
1.120
1.123
1.133
1.145
1.145
1.165
1.169
1.172
1.176
1.181
1.188
1.194
1.203
1.204
1.205
1.205
1.212
1.213
1.215
1.217
1.217
1.227
1.230
1.234
1.241
1.244
1.248
1.252
1.253
1.255
1.265
1.265
1.267
1.272
1.278
1.282
1.282
1.284
1.290
1.292
1.296
1.298
1.314
1.324
1.334
1.334
1.348
1.365
1.372
1.406
1.413
1.420
1.423
1.424
1.433
1.434
1.441
1.453
1.480
1.497
1.502
1.522
1.525
1.533
1.545
1.549
1.555
1.565
1.589
1.603
1.622
1.624
1.630
1.662
1.670
1.703
1.710
1.722
1.723
1.730
1.742
1.747
1.757
1.780
1.785
1.841
1.843
1.849
1.857
1.881
1.890
1.917
1.999
2.023
2.841
0
0.7
1.4
2.1
2.84
This site uses cookies.
Learn more here


OK