Мароко Цени на бензина, литър, 18-Сеп-2023

Мароко Цени на бензина
Литър Галон
 MAD 15.500 58.674
 USD 1.510 5.716
 EUR 1.414 5.353
Мароко: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 15.5 (Moroccan Dirham). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 14.04 Moroccan Dirham. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 18-Сеп-2023
(литър, Moroccan Dirham)
0.294
0.316
0.359
3.441
3.490
3.707
3.818
4.393
4.479
4.729
5.445
5.558
5.870
5.873
5.918
6.036
6.370
6.374
6.506
7.514
8.154
8.232
9.081
9.134
9.247
9.564
9.585
9.594
9.612
9.622
9.700
9.815
9.875
10.127
10.200
10.538
10.557
10.681
10.902
11.244
11.274
11.275
11.280
11.373
11.374
11.536
11.689
11.708
11.734
11.930
11.930
12.078
12.120
12.121
12.156
12.219
12.255
12.311
12.414
12.450
12.621
12.824
12.837
12.929
13.011
13.042
13.068
13.076
13.109
13.111
13.162
13.212
13.468
13.469
13.629
13.632
13.742
13.783
13.857
13.866
13.908
13.913
13.986
14.013
14.098
14.111
14.211
14.217
14.227
14.467
14.485
14.617
14.627
14.636
14.685
14.690
14.873
14.962
15.089
15.190
15.238
15.366
15.444
15.463
15.500
15.594
15.644
15.782
15.814
15.924
16.008
16.056
16.123
16.132
16.174
16.196
16.266
16.559
16.654
16.670
16.931
16.975
17.249
17.448
17.490
17.534
17.742
17.841
17.861
17.943
18.192
18.412
18.520
18.630
18.648
18.705
18.827
18.827
19.136
19.143
19.285
19.447
19.591
19.614
19.669
19.728
19.945
20.015
20.055
20.192
20.274
20.350
20.372
20.746
20.811
21.257
21.644
21.797
21.888
21.933
22.323
22.437
22.479
22.745
23.079
23.375
24.075
31.737
0
7.9
15.9
23.8
31.74
This site uses cookies.
Learn more here


OK