Мароко Цени на бензина, литър, 08-Авг-2022

Мароко Цени на бензина
Литър Галон
 MAD 16.610 62.876
 USD 1.618 6.125
 EUR 1.584 5.996
Мароко: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 16.61 (Moroccan Dirham). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 14.27 Moroccan Dirham. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 08-Авг-2022
(литър, Moroccan Dirham)
0.228
0.316
0.548
3.281
3.514
3.824
4.320
4.395
4.439
4.724
5.273
5.446
5.590
5.604
5.757
5.920
5.934
6.038
6.362
6.372
6.508
7.626
8.157
8.759
9.399
9.586
9.602
9.649
9.682
9.981
10.006
10.203
10.402
10.533
10.548
10.587
10.670
10.682
10.955
11.047
11.184
11.357
11.423
11.467
11.497
11.566
11.680
11.688
11.693
11.743
11.795
11.963
12.019
12.044
12.410
12.533
12.577
12.615
12.697
12.799
12.934
12.967
13.093
13.166
13.229
13.327
13.439
13.480
13.716
13.762
13.845
13.904
13.972
13.998
14.002
14.006
14.016
14.048
14.219
14.235
14.300
14.472
14.504
14.565
14.602
14.676
14.720
14.728
14.733
14.748
14.748
14.809
14.978
15.003
15.010
15.201
15.361
15.401
15.450
15.532
15.564
15.714
15.784
16.037
16.082
16.248
16.326
16.422
16.441
16.610
16.641
16.753
16.827
16.880
16.908
16.974
17.055
17.074
17.093
17.383
17.536
17.665
17.686
17.779
17.812
17.891
17.937
18.064
18.241
18.275
18.337
18.477
18.651
18.745
18.809
18.822
18.828
18.923
18.925
18.965
19.145
19.468
19.499
19.594
19.629
19.642
19.814
19.992
20.223
20.309
20.656
20.756
20.794
21.051
21.324
21.790
21.879
21.883
22.018
22.099
22.393
23.471
23.524
23.681
24.005
24.574
24.831
30.585
0
7.6
15.3
22.9
30.59
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK