Мароко Цени на бензина, литър, 14-Юни-2021

Мароко Цени на бензина
Литър Галон
 MAD 10.315 39.047
 USD 1.168 4.421
 EUR 0.963 3.645
Мароко: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 10.315 (Moroccan Dirham). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 10.44 Moroccan Dirham. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 14-Юни-2021
(литър, Moroccan Dirham)
0.177
0.574
2.201
3.034
3.082
3.562
3.792
3.845
4.352
4.402
4.541
4.609
4.685
4.779
4.876
4.934
5.012
5.153
5.195
5.208
5.445
5.458
5.487
5.515
5.593
6.046
6.151
6.231
6.321
6.587
6.737
6.797
6.991
7.335
7.485
7.613
7.748
7.860
7.986
8.003
8.100
8.111
8.133
8.159
8.208
8.241
8.241
8.257
8.376
8.434
8.440
8.453
8.511
8.567
8.569
8.787
8.851
8.859
8.860
8.942
8.955
9.008
9.147
9.185
9.186
9.263
9.272
9.273
9.422
9.561
9.570
9.583
9.612
9.627
9.691
9.741
9.873
9.907
9.907
9.954
10.000
10.036
10.036
10.174
10.217
10.234
10.281
10.313
10.315
10.349
10.429
10.535
10.579
10.595
10.598
10.598
10.715
10.747
10.764
10.950
11.039
11.076
11.076
11.129
11.372
11.486
11.512
11.685
11.854
11.899
11.911
11.928
12.058
12.231
12.245
12.298
12.429
12.474
12.581
12.624
12.636
12.647
12.829
12.862
13.112
13.232
13.289
13.418
13.424
13.512
13.627
13.803
13.932
14.028
14.092
14.103
14.249
14.349
14.480
14.521
14.590
14.627
14.960
15.319
15.499
15.656
15.685
15.883
16.052
16.159
16.269
16.384
16.416
16.977
17.127
17.155
17.157
17.234
17.250
17.326
17.540
17.662
17.862
18.451
19.179
19.582
22.120
0
5.5
11.1
16.6
22.12
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK