Мароко Цени на бензина, литър, 30-Ян-2023

Мароко Цени на бензина
Литър Галон
 MAD 14.240 53.904
 USD 1.395 5.281
 EUR 1.284 4.860
Мароко: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 14.24 (Moroccan Dirham). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 13.38 Moroccan Dirham. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 30-Ян-2023
(литър, Moroccan Dirham)
0.162
0.322
0.545
3.240
3.453
3.512
3.637
4.371
4.489
4.695
4.907
5.249
5.417
5.530
5.888
5.909
6.006
6.339
6.339
6.473
7.464
7.769
8.144
8.151
8.185
8.453
8.659
8.888
9.505
9.535
9.930
9.951
10.002
10.056
10.204
10.227
10.263
10.284
10.301
10.398
10.424
10.616
10.626
10.894
10.937
10.952
10.963
11.027
11.063
11.077
11.163
11.202
11.321
11.422
11.451
11.616
11.653
11.662
11.807
11.887
11.893
11.954
12.036
12.215
12.299
12.305
12.363
12.375
12.437
12.465
12.534
12.650
12.651
12.847
12.865
12.916
12.998
13.001
13.008
13.041
13.072
13.143
13.166
13.203
13.394
13.536
13.577
13.621
13.686
13.808
13.835
13.908
13.921
13.948
13.967
14.005
14.060
14.129
14.171
14.232
14.240
14.271
14.480
14.693
14.765
14.816
14.859
14.862
14.898
14.931
15.028
15.087
15.130
15.170
15.172
15.286
15.680
15.806
16.003
16.064
16.215
16.408
16.415
16.415
16.698
16.736
16.800
16.806
17.125
17.147
17.357
17.486
17.524
17.563
17.585
17.679
17.768
17.834
17.933
18.074
18.211
18.358
18.614
18.633
18.639
18.875
18.937
19.287
19.732
19.753
19.766
19.842
20.303
20.341
20.396
20.807
20.820
20.835
20.863
21.187
21.283
21.494
21.927
22.612
22.692
23.081
23.316
30.069
0
7.5
15
22.6
30.07
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK