Мароко Цени на бензина, литър, 13-Май-2024

Мароко Цени на бензина
Литър Галон
 MAD 15.460 58.522
 USD 1.540 5.830
 EUR 1.427 5.402
Мароко: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 15.46 (Moroccan Dirham). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 13.52 Moroccan Dirham. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 13-Май-2024
(литър, Moroccan Dirham)
0.287
0.309
0.351
2.880
3.427
3.438
3.611
4.299
4.350
4.841
5.329
5.440
5.563
5.792
5.906
6.116
6.236
6.238
6.515
6.538
7.028
7.243
8.084
8.264
8.802
8.803
8.885
9.113
9.314
9.485
9.571
9.702
9.717
9.822
10.048
10.305
10.326
10.336
10.413
10.461
10.479
10.563
10.691
10.724
10.800
11.013
11.144
11.178
11.208
11.227
11.229
11.440
11.463
11.558
11.565
11.735
11.832
11.850
11.943
12.051
12.071
12.210
12.400
12.527
12.578
12.681
12.770
12.851
12.891
12.961
13.001
13.062
13.165
13.248
13.277
13.310
13.365
13.379
13.380
13.401
13.486
13.565
13.634
13.656
13.697
13.716
13.728
13.759
13.867
13.883
13.910
13.944
14.023
14.034
14.092
14.298
14.425
14.426
14.439
14.447
14.517
14.546
14.552
14.599
14.873
14.874
14.889
14.918
14.989
14.995
15.127
15.178
15.203
15.307
15.403
15.420
15.460
15.603
15.725
15.839
16.055
16.337
16.346
16.695
16.853
16.955
16.969
16.987
16.997
17.402
17.453
17.524
17.550
17.550
17.564
17.818
17.875
17.927
17.984
18.159
18.367
18.404
18.450
18.612
18.819
19.024
19.067
19.249
19.350
19.598
19.622
19.624
19.902
20.342
20.356
20.389
20.554
20.935
20.946
21.003
21.004
21.115
21.446
21.908
22.154
22.361
22.714
23.076
32.247
0
8.1
16.1
24.2
32.25
This site uses cookies.
Learn more here


OK