Цени на бензина:
Намери:

Бенин Цени на бензина, литър, 09-Дек-2019

 Бенин Цени на бензина Литър Галон
 XOF 535.000 2,025.194
 USD 0.902 3.414
 EUR 0.816 3.089
Бенин: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 535 (CFA Franc (west)). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 651.46 CFA Franc (west). На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.

Цени на бензина, 09-Дек-2019
(литър, CFA Franc (west))
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.

FOLLOW US
RECEIVE FREE UPDATES
Every week you will receive an e-mail with the latest global petrol prices (we do not spam).

sign up
This site uses cookies.
Learn more here


OK