Цени на дизела, литър, 30-Ян-2023

Цени на дизела, 30-Ян-2023: Средната цена на дизела по света е 1.33 (U.S. Dollar) за литър, но има големи разлики между страните. По-богатите държави имат по-високи цени, а по-бедните страни и страните, които произвеждат и изнасят петрол имат значително по-ниски цени. Едно изключение е САЩ, която е икономически напреднала страна, но има ниски цени на дизела. Разликите в цените на дизела в отделните страни се дължат на различните данъци и субсидии за дизела. Всички страни купуват петрол на международните пазари на едни и същи цени, но налагат различни данъци. Затова, цената на дребно на дизела е различна.
Цени на дизела, 30-Ян-2023
(литър, U.S. Dollar)
0.011
0.016
0.032
0.200
0.213
0.240
0.268
0.377
0.385
0.462
0.471
0.478
0.504
0.516
0.521
0.539
0.563
0.649
0.670
0.723
0.759
0.824
0.839
0.850
0.879
0.920
0.925
0.932
0.950
0.966
0.975
0.983
1.005
1.021
1.029
1.032
1.050
1.063
1.066
1.066
1.078
1.082
1.098
1.102
1.105
1.109
1.115
1.129
1.132
1.142
1.143
1.144
1.145
1.147
1.148
1.156
1.156
1.157
1.183
1.184
1.185
1.187
1.187
1.194
1.195
1.205
1.215
1.216
1.217
1.221
1.228
1.235
1.245
1.247
1.253
1.254
1.257
1.279
1.289
1.305
1.308
1.311
1.312
1.314
1.319
1.330
1.336
1.340
1.356
1.359
1.368
1.378
1.384
1.387
1.390
1.393
1.394
1.395
1.403
1.404
1.405
1.409
1.432
1.434
1.444
1.452
1.461
1.461
1.467
1.469
1.486
1.493
1.517
1.522
1.556
1.588
1.598
1.598
1.609
1.650
1.661
1.662
1.662
1.664
1.691
1.707
1.707
1.722
1.754
1.756
1.758
1.761
1.764
1.772
1.785
1.792
1.803
1.816
1.824
1.833
1.838
1.850
1.851
1.868
1.869
1.912
1.920
1.932
1.939
1.943
1.945
1.976
1.979
1.990
1.997
2.082
2.083
2.101
2.111
2.156
2.241
2.256
2.270
2.288
2.348
2.395
2.653
0
0.7
1.3
2
2.65
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK