Киргизстан Реп. Цени на бензина, литър, 26-Фев-2024

Киргизстан Реп. Цени на бензина
Литър Галон
 KGS 69.170 261.837
 USD 0.773 2.926
 EUR 0.713 2.699
Киргизстан Реп.: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 69.17 (Kyrgyzstan Som). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 117.17 Kyrgyzstan Som. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 26-Фев-2024
(литър, Kyrgyzstan Som)
2.558
2.772
3.130
30.520
30.588
32.285
36.177
37.849
38.288
38.499
47.458
48.346
48.616
51.201
51.587
52.606
53.660
55.526
55.560
56.700
62.601
64.512
67.201
69.170
72.381
72.894
74.086
75.586
77.652
83.231
83.940
86.450
87.406
87.424
87.639
87.989
88.103
88.189
89.907
90.133
90.248
91.356
91.372
92.106
92.624
94.914
96.086
97.211
98.343
99.696
99.703
100.170
100.766
100.785
100.922
101.910
102.135
103.000
103.552
103.730
104.120
104.318
104.402
104.458
105.245
105.618
107.001
107.035
107.239
109.596
110.542
110.588
112.376
112.682
113.354
113.681
115.133
115.454
115.716
116.092
116.103
116.152
116.477
116.707
117.245
118.021
118.098
119.127
119.503
120.121
120.770
122.441
124.381
124.573
124.823
125.621
125.732
125.958
126.014
126.296
126.430
126.535
127.453
128.329
129.091
129.580
129.663
129.963
129.974
131.082
131.364
131.835
132.101
132.875
133.939
134.438
135.737
136.080
136.336
136.807
137.380
139.500
140.534
144.608
145.057
145.532
146.364
146.451
146.666
146.704
146.950
149.360
151.203
153.107
153.348
154.597
154.995
157.313
158.477
158.633
159.484
160.053
161.755
162.880
163.327
165.101
165.380
168.079
168.855
170.600
170.697
171.376
172.926
173.655
174.840
177.719
180.716
182.541
182.714
184.372
187.066
187.291
188.364
188.835
192.907
193.094
204.898
206.583
278.777
0
69.7
139.4
209.1
278.78
This site uses cookies.
Learn more here


OK