Киргизстан Реп. Цени на бензина, литър, 24-Юни-2024

Киргизстан Реп. Цени на бензина
Литър Галон
 KGS 72.840 275.729
 USD 0.840 3.180
 EUR 0.783 2.964
Киргизстан Реп.: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 72.84 (Kyrgyzstan Som). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 113.61 Kyrgyzstan Som. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 24-Юни-2024
(литър, Kyrgyzstan Som)
2.480
2.678
3.034
24.226
29.667
29.684
30.437
37.116
37.709
43.583
45.518
46.005
46.952
50.004
50.996
53.827
53.843
55.355
56.230
56.453
60.685
63.851
69.751
69.847
70.246
71.281
72.840
74.324
74.630
76.440
77.115
78.083
78.707
80.340
81.432
81.948
83.542
84.374
85.370
85.913
86.096
87.212
88.975
89.265
90.335
94.222
94.442
94.897
96.213
96.247
96.417
96.667
96.756
98.611
98.687
98.931
99.078
100.100
100.880
100.959
101.228
103.237
104.032
104.275
104.842
105.421
105.530
106.085
107.698
108.648
109.065
109.636
109.995
110.226
110.960
111.065
111.442
112.251
112.417
114.135
114.300
114.925
115.387
116.445
117.028
117.735
118.406
118.509
118.784
119.116
119.160
119.269
119.340
119.410
120.012
120.309
120.309
121.010
121.038
121.749
122.164
122.345
123.848
123.997
124.072
124.701
124.717
124.777
124.804
125.042
126.147
126.504
126.600
126.658
126.906
128.809
130.320
130.845
131.855
132.164
133.923
137.264
137.843
138.215
138.753
140.051
140.125
140.165
140.882
141.290
142.382
143.313
144.150
147.035
147.221
149.167
149.175
149.827
151.811
152.181
152.228
153.363
155.986
156.248
157.211
158.813
158.947
159.182
164.623
166.112
167.620
168.077
169.500
169.595
170.300
171.231
175.139
176.542
178.201
180.192
181.279
181.589
182.219
183.531
185.190
195.752
196.185
198.218
278.520
0
69.6
139.3
208.9
278.52
This site uses cookies.
Learn more here


OK