Судан Цени на бензина, литър, 05-Юни-2023

Судан Цени на бензина
Литър Галон
 SDG 520.000 1,968.413
 USD 0.877 3.320
 EUR 0.819 3.100
Судан: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 520 (Sudanese Pound). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 757.94 Sudanese Pound. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 05-Юни-2023
(литър, Sudanese Pound)
2.471
16.963
18.445
156.567
199.606
202.356
221.388
254.611
265.571
287.461
314.591
321.757
324.926
340.261
342.069
348.823
368.135
368.542
375.970
379.841
409.915
440.643
446.128
458.514
481.109
487.947
497.744
506.450
520.000
542.764
550.157
552.089
555.441
557.545
581.311
584.916
585.878
591.487
592.680
593.991
600.899
601.551
601.895
604.939
605.057
609.464
616.551
617.397
623.507
626.541
629.456
630.224
634.085
636.442
636.708
637.060
647.885
655.387
659.407
666.552
668.197
677.875
679.514
680.978
681.703
685.395
687.818
695.862
696.270
706.927
711.138
714.235
717.008
720.109
722.801
724.153
728.765
733.600
742.035
745.184
747.180
748.613
769.846
771.196
783.722
786.795
787.051
788.812
789.240
794.404
794.807
795.158
795.636
795.698
796.504
801.415
807.178
809.808
810.586
814.251
818.397
821.291
822.141
823.134
825.683
826.083
829.391
834.192
835.575
836.012
838.628
839.605
851.221
870.572
875.995
878.656
887.430
895.688
903.117
914.110
920.024
921.097
924.299
926.442
938.272
946.507
953.094
953.658
958.709
963.611
983.364
986.527
991.965
995.421
997.326
1003.043
1003.615
1009.849
1012.572
1014.320
1039.417
1053.739
1065.932
1069.483
1079.272
1079.652
1082.448
1083.719
1086.965
1117.967
1119.350
1123.809
1130.727
1136.444
1150.228
1155.501
1158.708
1170.620
1174.796
1184.722
1197.427
1225.217
1227.563
1242.900
1258.911
1314.850
1318.757
1758.042
0
439.5
879
1318.5
1758.04
This site uses cookies.
Learn more here


OK