Сирия Цени на бензина, литър, 14-Юни-2021

Сирия Цени на бензина
Литър Галон
 SYP 750.000 2,839.058
 USD 1.456 5.512
 EUR 1.201 4.546
Сирия: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 750 (Syrian Pound). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 608.93 Syrian Pound. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 14-Юни-2021
(литър, Syrian Pound)
10.300
33.472
128.349
176.913
179.710
207.712
221.120
224.232
253.775
256.686
264.791
268.745
273.175
278.670
284.341
287.740
292.262
300.513
302.941
303.678
317.522
318.264
319.969
321.623
326.123
352.588
358.658
363.325
368.610
384.108
392.836
396.346
407.687
427.739
436.452
443.929
451.803
458.368
465.694
466.689
472.338
472.966
474.267
475.778
478.645
480.543
480.543
481.482
488.435
491.838
492.169
492.921
496.318
499.587
499.682
512.387
516.123
516.575
516.642
521.411
522.215
525.296
533.392
535.584
535.672
540.173
540.655
540.754
549.450
557.506
558.031
558.795
560.513
561.362
565.133
568.046
575.709
577.692
577.717
580.444
583.115
585.215
585.215
593.276
595.799
596.802
599.498
601.380
601.502
603.490
608.162
614.313
616.926
617.847
617.999
618.002
624.855
626.680
627.704
638.503
643.710
645.862
645.864
648.941
663.134
669.773
671.287
681.371
691.233
693.844
694.551
695.558
703.138
713.218
714.055
717.111
724.799
727.408
733.645
736.140
736.847
737.466
748.088
750.000
764.611
771.614
774.939
782.432
782.826
787.929
794.612
804.912
812.406
818.026
821.772
822.376
830.890
836.759
844.378
846.750
850.803
852.929
872.352
893.283
903.785
912.942
914.644
926.180
936.046
942.291
948.711
955.404
957.277
989.989
998.737
1000.364
1000.489
1004.953
1005.924
1010.355
1022.844
1029.925
1041.578
1075.962
1118.385
1141.902
1289.863
0
322.5
644.9
967.4
1289.86
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK