Туркменистан Цени на бензина, литър, 27-Нов-2023

Туркменистан Цени на бензина
Литър Галон
 TMT 1.500 5.678
 USD 0.428 1.620
 EUR 0.389 1.473
Туркменистан: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 1.5 (New Manat). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 4.66 New Manat. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 27-Нов-2023
(литър, New Manat)
0.100
0.109
0.123
1.193
1.200
1.270
1.416
1.500
1.537
1.653
1.860
1.899
2.006
2.021
2.061
2.169
2.175
2.177
2.221
2.512
2.781
2.783
2.786
2.807
2.852
3.087
3.115
3.272
3.275
3.280
3.360
3.401
3.450
3.469
3.482
3.485
3.531
3.586
3.588
3.610
3.644
3.669
3.706
3.722
3.761
3.774
3.790
3.905
3.918
3.971
3.976
3.979
3.981
4.007
4.030
4.041
4.059
4.098
4.109
4.127
4.187
4.207
4.209
4.240
4.250
4.268
4.272
4.330
4.362
4.378
4.395
4.415
4.432
4.447
4.451
4.470
4.472
4.501
4.549
4.584
4.594
4.651
4.670
4.706
4.731
4.762
4.779
4.804
4.839
4.876
4.886
4.889
4.939
4.943
4.951
4.955
4.976
4.976
4.980
5.003
5.013
5.023
5.070
5.104
5.122
5.138
5.162
5.264
5.310
5.316
5.341
5.344
5.381
5.385
5.420
5.451
5.466
5.474
5.482
5.505
5.591
5.705
5.746
5.751
5.766
5.795
5.801
5.817
5.817
5.847
5.864
5.922
5.944
5.996
6.042
6.053
6.101
6.102
6.300
6.371
6.383
6.421
6.438
6.456
6.583
6.612
6.707
6.714
6.750
6.760
6.810
6.867
6.969
6.973
7.011
7.088
7.102
7.143
7.176
7.177
7.182
7.199
7.211
7.406
7.577
7.997
8.205
10.870
0
2.7
5.4
8.2
10.87
This site uses cookies.
Learn more here


OK