Цени на бензина, литър, 30-Ян-2023

Цени на бензина, 30-Ян-2023: Средната цена на бензина по света е 1.31 (U.S. Dollar) за литър, но има големи разлики между страните. По-богатите държави имат по-високи цени, а по-бедните страни и страните, които произвеждат и изнасят петрол имат значително по-ниски цени. Едно изключение е САЩ, която е икономически напреднала страна, но има ниски цени на бензина. Разликите в цените на бензина в отделните страни се дължат на различните данъци и субсидии за бензинa. Всички страни купуват петрол на международните пазари на едни и същи цени, но налагат различни данъци. Затова, цената на дребно на бензина е различна.
Цени на бензина, 30-Ян-2023
(литър, U.S. Dollar)
0.016
0.032
0.053
0.317
0.338
0.344
0.356
0.428
0.440
0.460
0.481
0.514
0.531
0.542
0.577
0.579
0.588
0.621
0.621
0.634
0.731
0.761
0.798
0.798
0.802
0.828
0.848
0.871
0.931
0.934
0.973
0.975
0.980
0.985
0.999
1.002
1.005
1.007
1.009
1.018
1.021
1.040
1.041
1.067
1.071
1.073
1.074
1.080
1.084
1.085
1.093
1.097
1.109
1.119
1.122
1.138
1.141
1.142
1.156
1.164
1.165
1.171
1.179
1.196
1.205
1.205
1.211
1.212
1.218
1.221
1.228
1.239
1.239
1.258
1.260
1.265
1.273
1.273
1.274
1.277
1.280
1.287
1.290
1.293
1.312
1.326
1.330
1.334
1.340
1.352
1.355
1.362
1.363
1.366
1.368
1.372
1.377
1.384
1.388
1.394
1.395
1.398
1.418
1.439
1.446
1.451
1.455
1.456
1.459
1.462
1.472
1.478
1.482
1.486
1.486
1.497
1.536
1.548
1.567
1.573
1.588
1.607
1.608
1.608
1.635
1.639
1.645
1.646
1.677
1.679
1.700
1.713
1.716
1.720
1.722
1.732
1.740
1.747
1.756
1.770
1.784
1.798
1.823
1.825
1.826
1.849
1.855
1.889
1.933
1.935
1.936
1.943
1.989
1.992
1.998
2.038
2.039
2.041
2.043
2.075
2.085
2.105
2.148
2.215
2.223
2.261
2.284
2.945
0
0.7
1.5
2.2
2.95
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK