Казахстан Цени на бензина, литър, 27-Нов-2023

Казахстан Цени на бензина
Литър Галон
 KZT 217.100 821.813
 USD 0.472 1.787
 EUR 0.429 1.624
Казахстан: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 217.1 (Kazakhstan Tenge). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 611.88 Kazakhstan Tenge. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 27-Нов-2023
(литър, Kazakhstan Tenge)
13.159
14.361
16.101
156.660
157.593
166.717
185.975
196.951
201.808
217.100
244.190
249.347
263.373
265.326
270.602
284.789
285.605
285.781
291.661
329.806
365.163
365.451
365.764
368.562
374.516
405.276
409.048
429.593
430.075
441.187
446.568
449.066
452.924
454.427
455.528
457.229
457.604
470.858
471.115
473.974
479.069
481.773
486.612
488.727
493.772
495.581
497.619
512.782
514.479
521.410
522.066
522.416
522.666
526.068
529.151
530.630
534.813
535.871
538.038
539.520
541.836
549.715
552.427
552.698
556.690
558.078
560.379
560.970
568.531
572.792
574.880
577.126
579.630
581.984
583.933
584.483
587.235
591.001
593.864
601.851
603.142
610.622
613.115
617.893
621.236
625.217
627.538
630.729
635.364
641.539
641.893
648.542
649.015
650.621
650.624
650.913
653.332
653.375
653.827
656.843
658.258
659.516
665.630
670.138
672.548
674.578
677.736
691.128
697.152
697.934
701.304
701.657
707.063
711.653
715.669
717.637
718.704
719.809
722.750
734.166
737.386
754.238
754.450
755.155
757.143
760.940
761.695
763.718
763.833
767.764
769.950
777.618
780.408
787.288
793.297
794.823
801.018
801.145
827.156
836.549
838.129
843.023
845.297
847.676
864.405
868.190
880.674
881.563
887.530
894.160
901.693
909.770
915.045
915.500
920.507
930.703
932.515
937.819
942.256
942.345
943.058
945.290
946.755
972.367
994.856
1049.959
1077.297
1427.263
0
356.8
713.6
1070.4
1427.26
This site uses cookies.
Learn more here


OK