Цени на бензина:
Намери:

Казахстан Цени на бензина, литър, 13-Ян-2020

 Казахстан Цени на бензина Литър Галон
 KZT 174.000 658.661
 USD 0.460 1.741
 EUR 0.413 1.563
Казахстан: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 174 (Kazakhstan Tenge). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 421.48 Kazakhstan Tenge. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.

Цени на бензина, 13-Ян-2020
(литър, Kazakhstan Tenge)
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.


FOLLOW US
RECEIVE FREE UPDATES
Every week you will receive an e-mail with the latest global petrol prices (we do not spam).

sign up
This site uses cookies.
Learn more here


OK