Казахстан Цени на бензина, литър, 17-Юни-2024

Казахстан Цени на бензина
Литър Галон
 KZT 244.600 925.911
 USD 0.532 2.014
 EUR 0.495 1.874
Казахстан: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 244.6 (Kazakhstan Tenge). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 600.67 Kazakhstan Tenge. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 17-Юни-2024
(литър, Kazakhstan Tenge)
13.155
14.224
16.096
130.145
157.082
157.455
161.272
197.460
199.975
214.985
244.071
244.600
249.064
265.287
270.525
285.544
285.588
297.778
298.404
299.475
321.925
338.694
367.989
370.884
371.183
375.028
378.131
382.396
386.697
406.076
409.427
410.114
417.655
426.304
432.368
436.378
443.173
447.042
455.355
455.834
456.000
462.837
473.666
475.121
476.527
494.999
495.646
497.096
503.945
509.259
511.953
513.402
513.481
516.068
517.395
517.550
523.151
524.810
527.010
531.124
534.541
534.981
547.009
549.557
556.666
557.054
561.268
561.415
569.803
573.569
577.399
578.369
579.072
581.296
582.464
584.041
589.181
595.346
595.469
606.136
607.999
609.656
611.692
614.497
617.717
620.951
625.517
626.262
626.772
627.024
630.256
631.118
631.738
633.145
633.266
638.407
639.941
641.710
645.333
647.108
648.948
651.423
651.987
652.644
657.884
658.178
658.763
661.835
664.949
666.840
667.011
667.843
670.815
671.896
674.084
674.989
683.309
688.496
693.833
694.052
701.104
709.744
713.695
731.229
734.742
738.390
739.970
740.845
745.343
745.799
749.304
755.677
770.000
778.890
781.080
791.732
793.461
797.328
803.469
805.800
808.920
813.958
826.465
833.864
843.592
844.842
847.979
864.633
868.781
885.920
889.624
895.771
895.946
899.668
906.301
908.788
913.677
926.075
928.334
957.656
958.765
961.565
965.726
978.429
983.062
996.895
1039.824
1052.021
1477.774
0
369.4
738.9
1108.3
1477.77
This site uses cookies.
Learn more here


OK