Сенегал Цени на бензина, литър, 17-Юни-2024

Сенегал Цени на бензина
Литър Галон
 XOF 990.000 3,747.556
 USD 1.621 6.136
 EUR 1.509 5.712
Сенегал: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 990 (CFA Franc (west)). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 797.84 CFA Franc (west). На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 17-Юни-2024
(литър, CFA Franc (west))
17.473
18.892
21.380
172.865
208.643
209.139
214.209
262.275
265.616
285.553
324.186
324.889
330.819
352.366
359.324
379.273
379.332
395.523
396.354
397.777
427.595
449.869
488.780
492.625
493.023
498.129
502.252
507.917
513.629
539.370
543.820
544.733
554.749
566.238
574.292
579.618
588.643
593.782
604.824
605.460
605.681
614.762
629.145
631.078
632.946
657.481
658.341
660.266
669.363
676.421
680.000
681.925
682.030
685.465
687.228
687.434
694.874
697.077
700.000
705.464
710.003
710.587
726.563
729.947
739.390
739.905
745.503
745.698
756.838
761.841
766.928
768.217
769.151
772.104
773.655
775.750
782.578
790.767
790.930
805.099
807.572
809.774
812.479
816.204
820.481
824.777
830.841
831.830
832.507
832.843
837.136
838.281
839.105
840.973
841.134
847.962
850.000
852.350
857.162
859.519
861.963
865.250
866.000
866.873
873.833
874.223
875.000
879.080
883.216
885.728
885.956
887.061
891.008
892.444
895.350
896.552
907.603
914.492
921.582
921.872
931.240
942.715
947.963
971.253
975.919
980.764
982.863
984.025
990.000
990.605
995.260
1003.725
1022.750
1034.559
1037.467
1051.616
1053.912
1059.048
1067.206
1070.301
1074.445
1081.137
1097.749
1107.577
1120.499
1122.159
1126.325
1148.446
1153.956
1176.720
1181.641
1189.805
1190.038
1194.981
1203.792
1207.095
1213.589
1230.056
1233.057
1272.004
1273.477
1277.195
1282.723
1299.595
1305.749
1324.122
1381.144
1397.343
1962.849
0
490.7
981.4
1472.1
1962.85
This site uses cookies.
Learn more here


OK