Сенегал Цени на бензина, литър, 08-Авг-2022

Сенегал Цени на бензина
Литър Галон
 XOF 890.000 3,369.015
 USD 1.385 5.243
 EUR 1.356 5.133
Сенегал: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 890 (CFA Franc (west)). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 893.39 CFA Franc (west). На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 08-Авг-2022
(литър, CFA Franc (west))
14.264
19.769
34.319
205.331
219.953
239.343
270.377
275.075
277.816
295.651
330.052
340.896
349.858
350.759
360.366
370.572
371.439
377.941
398.186
398.860
407.353
477.292
510.559
548.211
588.291
600.000
601.021
603.973
606.011
624.750
626.285
638.622
651.086
659.294
660.238
662.679
667.879
668.579
685.707
691.443
700.000
710.870
715.000
717.736
719.619
723.954
731.056
731.538
731.878
735.000
738.246
748.788
752.261
753.859
776.751
784.428
787.223
789.579
794.726
801.118
809.550
811.609
819.508
824.075
828.048
834.132
841.185
843.708
858.505
861.361
866.606
870.249
874.556
876.134
876.415
876.665
877.284
879.280
890.000
891.000
895.054
905.796
907.819
911.613
913.979
918.581
921.320
921.876
922.139
923.106
923.111
926.906
937.504
939.067
939.504
951.459
961.439
963.987
967.033
972.199
974.162
983.533
987.914
1003.746
1006.578
1016.969
1021.837
1027.872
1029.065
1039.642
1041.557
1048.574
1053.233
1056.537
1058.291
1062.405
1067.472
1068.682
1069.861
1087.997
1097.630
1105.661
1106.974
1112.798
1114.848
1119.794
1122.722
1130.634
1141.751
1143.840
1147.718
1156.498
1167.414
1173.248
1177.251
1178.079
1178.497
1184.403
1184.534
1187.028
1198.300
1218.543
1220.493
1226.398
1228.621
1229.405
1240.178
1251.333
1265.769
1271.155
1292.899
1299.169
1301.495
1317.611
1334.668
1363.842
1369.445
1369.682
1378.165
1383.225
1401.598
1469.101
1472.404
1482.194
1502.506
1538.123
1554.229
1914.367
0
478.6
957.2
1435.8
1914.37
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK