Куба Цени на бензина, литър, 14-Юни-2021

Куба Цени на бензина
Литър Галон
 CUP 30.000 113.562
 USD 1.200 4.542
 EUR 0.990 3.748
Куба: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 30 (Cuban Peso). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 29.56 Cuban Peso. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 14-Юни-2021
(литър, Cuban Peso)
0.500
1.625
6.231
8.588
8.724
10.083
10.734
10.885
12.319
12.461
12.854
13.046
13.261
13.528
13.803
13.968
14.188
14.588
14.706
14.742
15.414
15.450
15.532
15.613
15.831
17.116
17.411
17.637
17.894
18.646
19.070
19.240
19.791
20.764
21.187
21.550
21.932
22.251
22.607
22.655
22.929
22.960
23.023
23.096
23.235
23.327
23.327
23.373
23.710
23.876
23.892
23.928
24.093
24.252
24.256
24.873
25.055
25.077
25.080
25.311
25.350
25.500
25.893
25.999
26.004
26.222
26.245
26.250
26.672
27.063
27.089
27.126
27.209
27.251
27.434
27.575
27.947
28.043
28.045
28.177
28.307
28.409
28.409
28.800
28.922
28.971
29.102
29.193
29.199
29.296
29.522
29.821
29.948
29.993
30.000
30.000
30.333
30.421
30.471
30.995
31.248
31.353
31.353
31.502
32.191
32.513
32.587
33.076
33.555
33.682
33.716
33.765
34.133
34.622
34.663
34.811
35.184
35.311
35.614
35.735
35.769
35.799
36.315
36.408
37.117
37.457
37.618
37.982
38.001
38.249
38.573
39.073
39.437
39.710
39.892
39.921
40.335
40.619
40.989
41.104
41.301
41.404
42.347
43.363
43.873
44.318
44.400
44.960
45.439
45.742
46.054
46.379
46.470
48.058
48.482
48.561
48.567
48.784
48.831
49.046
49.653
49.996
50.562
52.231
54.291
55.432
62.615
0
15.7
31.3
47
62.61
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK