Тунис Цени на бензина, литър, 20-Май-2024

Тунис Цени на бензина
Литър Галон
 TND 2.525 9.558
 USD 0.811 3.070
 EUR 0.747 2.828
Тунис: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 2.525 (Tunisian Dinar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 4.18 Tunisian Dinar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 20-Май-2024
(литър, Tunisian Dinar)
0.089
0.097
0.109
0.899
1.065
1.065
1.098
1.333
1.360
1.527
1.652
1.685
1.724
1.795
1.831
1.922
1.933
1.934
2.020
2.027
2.179
2.254
2.525
2.572
2.654
2.669
2.729
2.753
2.885
2.886
2.959
3.007
3.035
3.052
3.067
3.110
3.194
3.194
3.202
3.257
3.274
3.308
3.313
3.321
3.331
3.427
3.448
3.459
3.483
3.492
3.513
3.527
3.555
3.566
3.582
3.588
3.607
3.616
3.631
3.696
3.736
3.743
3.767
3.892
3.939
3.957
3.957
3.975
3.994
4.011
4.011
4.028
4.030
4.064
4.078
4.126
4.129
4.134
4.148
4.172
4.181
4.196
4.202
4.210
4.236
4.249
4.273
4.285
4.292
4.322
4.324
4.330
4.343
4.358
4.391
4.449
4.463
4.468
4.474
4.509
4.516
4.520
4.527
4.543
4.556
4.556
4.587
4.587
4.594
4.625
4.627
4.639
4.652
4.677
4.701
4.712
4.745
4.869
4.899
4.918
4.996
5.007
5.051
5.078
5.114
5.155
5.267
5.269
5.304
5.310
5.337
5.385
5.406
5.424
5.500
5.510
5.521
5.528
5.557
5.590
5.652
5.653
5.671
5.736
5.881
5.887
5.906
5.940
6.083
6.095
6.132
6.199
6.216
6.273
6.323
6.367
6.419
6.429
6.452
6.507
6.517
6.532
6.628
6.893
6.906
6.938
7.102
7.196
10.006
0
2.5
5
7.5
10.01
This site uses cookies.
Learn more here


OK