Тунис Цени на бензина, литър, 23-Ян-2023

Тунис Цени на бензина
Литър Галон
 TND 2.525 9.558
 USD 0.816 3.089
 EUR 0.750 2.839
Тунис: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 2.525 (Tunisian Dinar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 4.04 Tunisian Dinar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 23-Ян-2023
(литър, Tunisian Dinar)
0.049
0.098
0.165
0.984
1.048
1.064
1.114
1.325
1.377
1.418
1.481
1.590
1.642
1.675
1.785
1.808
1.821
1.920
1.921
1.962
2.250
2.315
2.355
2.525
2.609
2.683
2.695
2.887
2.959
2.998
3.010
3.014
3.034
3.042
3.059
3.104
3.111
3.122
3.124
3.141
3.143
3.185
3.216
3.232
3.286
3.302
3.302
3.317
3.320
3.343
3.357
3.358
3.380
3.381
3.416
3.435
3.481
3.522
3.524
3.532
3.532
3.540
3.550
3.572
3.578
3.654
3.730
3.735
3.774
3.779
3.790
3.794
3.827
3.877
3.882
3.900
3.906
3.927
3.934
3.940
3.955
3.955
3.957
3.986
4.002
4.008
4.060
4.070
4.099
4.109
4.125
4.156
4.159
4.186
4.213
4.228
4.237
4.240
4.245
4.283
4.334
4.334
4.335
4.396
4.463
4.486
4.491
4.496
4.509
4.513
4.528
4.532
4.599
4.599
4.631
4.675
4.744
4.770
4.788
4.845
4.877
4.919
4.974
5.017
5.052
5.069
5.084
5.111
5.157
5.174
5.195
5.208
5.213
5.287
5.303
5.341
5.346
5.363
5.381
5.475
5.488
5.536
5.653
5.678
5.678
5.722
5.737
5.790
5.977
5.992
6.019
6.021
6.044
6.124
6.201
6.218
6.308
6.312
6.324
6.373
6.376
6.575
6.670
6.783
6.905
7.019
7.197
9.124
0
2.3
4.6
6.8
9.12
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK