Бангладеш Цени на бензина, литър, 08-Авг-2022

Бангладеш Цени на бензина
Литър Галон
 BDT 89.000 336.901
 USD 0.940 3.558
 EUR 0.920 3.483
Бангладеш: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 89 (Bangladeshi Taka). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 131.65 Bangladeshi Taka. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 08-Авг-2022
(литър, Bangladeshi Taka)
2.102
2.913
5.057
30.257
32.412
35.269
39.842
40.534
40.938
43.566
48.636
50.234
51.554
51.687
53.103
54.607
54.734
55.692
58.676
58.775
60.027
70.333
75.235
80.783
86.689
88.415
88.565
89.000
89.300
92.062
92.288
94.106
95.942
97.152
97.291
97.651
98.417
98.520
101.044
101.889
103.150
104.752
105.361
105.764
106.041
106.680
107.727
107.798
107.848
108.308
108.786
110.340
110.851
111.087
114.460
115.591
116.003
116.350
117.109
118.051
119.293
119.597
120.761
121.434
122.019
122.916
123.955
124.327
126.507
126.928
127.701
128.238
128.872
129.105
129.146
129.183
129.274
129.569
131.148
131.296
131.893
133.476
133.774
134.333
134.682
135.360
135.763
135.845
135.884
136.027
136.027
136.587
138.148
138.379
138.443
140.205
141.675
142.051
142.500
143.261
143.550
144.931
145.577
147.910
148.327
149.858
150.575
151.465
151.641
153.199
153.481
154.515
155.202
155.689
155.947
156.553
157.300
157.478
157.652
160.325
161.744
162.928
163.121
163.979
164.281
165.010
165.442
166.608
168.246
168.553
169.125
170.419
172.027
172.887
173.477
173.599
173.660
174.531
174.550
174.917
176.579
179.562
179.849
180.719
181.047
181.162
182.750
184.393
186.521
187.314
190.518
191.442
191.785
194.160
196.673
200.972
201.798
201.833
203.083
203.829
206.536
216.483
216.970
218.413
221.406
226.654
229.027
282.096
0
70.5
141.1
211.6
282.1
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK