Сейшели Цени на бензина, литър, 17-Юни-2024

Сейшели Цени на бензина
Литър Галон
 SCR 21.950 83.090
 USD 1.466 5.549
 EUR 1.365 5.167
Сейшели: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 21.95 (Seychelles Rupee). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 19.56 Seychelles Rupee. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 17-Юни-2024
(литър, Seychelles Rupee)
0.428
0.463
0.524
4.238
5.115
5.127
5.251
6.430
6.512
7.000
7.948
7.965
8.110
8.638
8.809
9.298
9.300
9.696
9.717
9.752
10.483
11.029
11.983
12.077
12.087
12.212
12.313
12.452
12.592
13.223
13.332
13.354
13.600
13.882
14.079
14.210
14.431
14.557
14.828
14.843
14.849
15.071
15.424
15.471
15.517
16.119
16.140
16.187
16.410
16.583
16.671
16.718
16.720
16.805
16.848
16.853
17.035
17.089
17.161
17.295
17.406
17.420
17.812
17.895
18.127
18.139
18.276
18.281
18.554
18.677
18.802
18.833
18.856
18.929
18.967
19.018
19.185
19.386
19.390
19.737
19.798
19.852
19.918
20.010
20.115
20.220
20.369
20.393
20.409
20.418
20.523
20.551
20.571
20.617
20.621
20.788
20.838
20.896
21.014
21.072
21.131
21.212
21.230
21.252
21.422
21.432
21.451
21.551
21.653
21.714
21.720
21.747
21.844
21.879
21.950
21.979
22.250
22.419
22.593
22.600
22.830
23.111
23.240
23.811
23.925
24.044
24.095
24.124
24.270
24.285
24.399
24.607
25.073
25.363
25.434
25.781
25.837
25.963
26.163
26.239
26.341
26.505
26.912
27.153
27.470
27.510
27.612
28.155
28.290
28.848
28.969
29.169
29.174
29.296
29.512
29.593
29.752
30.155
30.229
31.184
31.220
31.311
31.447
31.860
32.011
32.462
33.859
34.257
48.120
0
12
24.1
36.1
48.12
This site uses cookies.
Learn more here


OK