Сейшели Цени на бензина, литър, 04-Дек-2023

Сейшели Цени на бензина
Литър Галон
 SCR 21.520 81.462
 USD 1.641 6.212
 EUR 1.514 5.731
Сейшели: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 21.52 (Seychelles Rupee). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 17.25 Seychelles Rupee. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 04-Дек-2023
(литър, Seychelles Rupee)
0.375
0.408
0.459
4.457
4.480
4.747
5.301
5.631
5.753
6.938
6.961
7.100
7.508
7.564
7.714
7.863
8.142
8.146
8.315
9.389
10.177
10.286
10.392
10.486
10.637
11.309
11.643
11.831
12.292
12.432
12.577
12.688
12.741
12.889
12.923
12.925
13.124
13.404
13.416
13.430
13.485
13.719
13.757
13.783
13.933
14.107
14.174
14.270
14.627
14.658
14.661
14.838
14.875
14.898
14.934
14.989
15.128
15.192
15.207
15.274
15.313
15.499
15.653
15.742
15.768
15.840
15.855
15.962
16.143
16.208
16.341
16.352
16.363
16.494
16.524
16.662
16.705
17.007
17.016
17.140
17.194
17.268
17.438
17.471
17.615
17.699
17.710
17.759
17.843
17.877
17.981
18.113
18.157
18.210
18.282
18.284
18.288
18.447
18.489
18.548
18.735
18.747
18.753
18.825
18.897
19.042
19.093
19.218
19.614
19.697
19.880
19.882
19.894
19.923
19.993
19.999
20.008
20.165
20.193
20.458
20.461
20.937
21.273
21.298
21.315
21.315
21.445
21.480
21.520
21.564
21.568
21.602
21.832
21.940
22.155
22.281
22.363
22.444
23.114
23.504
23.566
23.683
23.688
23.891
24.139
24.167
24.711
25.063
25.214
25.402
25.415
25.416
25.513
25.862
26.113
26.260
26.273
26.374
26.427
26.450
26.499
26.896
26.921
27.553
27.795
29.456
30.268
40.590
0
10.1
20.3
30.4
40.59
This site uses cookies.
Learn more here


OK