Сейшели Цени на бензина, литър, 14-Юни-2021

Сейшели Цени на бензина
Литър Галон
 SCR 20.670 78.244
 USD 1.407 5.326
 EUR 1.161 4.395
Сейшели: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 20.67 (Seychelles Rupee). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 17.37 Seychelles Rupee. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 14-Юни-2021
(литър, Seychelles Rupee)
0.294
0.955
3.660
5.045
5.125
5.924
6.306
6.395
7.237
7.320
7.551
7.664
7.790
7.947
8.109
8.206
8.335
8.570
8.639
8.660
9.055
9.076
9.125
9.172
9.300
10.055
10.228
10.361
10.512
10.954
11.203
11.303
11.627
12.198
12.447
12.660
12.885
13.072
13.281
13.309
13.470
13.488
13.525
13.568
13.650
13.704
13.704
13.731
13.929
14.026
14.036
14.057
14.154
14.247
14.250
14.612
14.719
14.732
14.734
14.870
14.893
14.981
15.211
15.274
15.276
15.405
15.419
15.421
15.669
15.899
15.914
15.936
15.985
16.009
16.117
16.200
16.418
16.475
16.475
16.553
16.629
16.689
16.689
16.919
16.991
17.020
17.097
17.150
17.154
17.210
17.344
17.519
17.594
17.620
17.624
17.624
17.820
17.872
17.901
18.209
18.357
18.419
18.419
18.507
18.911
19.101
19.144
19.432
19.713
19.787
19.807
19.836
20.052
20.340
20.364
20.451
20.670
20.744
20.922
20.993
21.014
21.031
21.334
21.389
21.805
22.005
22.100
22.314
22.325
22.470
22.661
22.955
23.168
23.329
23.435
23.453
23.696
23.863
24.080
24.148
24.263
24.324
24.878
25.475
25.774
26.035
26.084
26.413
26.694
26.872
27.056
27.246
27.300
28.233
28.482
28.529
28.532
28.659
28.687
28.814
29.170
29.372
29.704
30.685
31.894
32.565
36.785
0
9.2
18.4
27.6
36.78
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK