Сейшели Цени на бензина, литър, 18-Окт-2021

Сейшели Цени на бензина
Литър Галон
 SCR 20.490 77.563
 USD 1.496 5.663
 EUR 1.289 4.879
Сейшели: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 20.49 (Seychelles Rupee). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 16.70 Seychelles Rupee. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 18-Окт-2021
(литър, Seychelles Rupee)
0.548
0.821
3.160
3.667
4.589
4.767
5.496
5.989
6.294
6.320
6.730
7.035
7.236
7.266
7.412
7.710
8.048
8.055
8.351
8.503
8.507
9.044
9.283
9.424
9.651
9.923
9.997
10.174
10.183
10.194
10.915
11.094
11.152
11.245
11.593
11.709
11.742
12.262
12.317
12.421
12.535
12.573
12.576
12.626
12.701
12.913
12.989
13.291
13.309
13.386
13.424
13.470
13.578
13.660
13.672
13.954
14.020
14.026
14.118
14.231
14.232
14.240
14.321
14.419
14.449
14.559
14.640
14.780
14.850
14.916
14.932
14.932
14.935
14.974
15.000
15.165
15.245
15.511
15.556
15.699
15.915
15.931
16.004
16.009
16.040
16.119
16.119
16.193
16.292
16.309
16.364
16.433
16.441
16.456
16.755
16.757
16.865
17.037
17.047
17.049
17.269
17.337
17.818
18.046
18.175
18.671
18.817
18.836
19.102
19.154
19.202
19.202
19.264
19.460
19.561
19.725
20.287
20.333
20.406
20.474
20.490
20.623
20.781
21.117
21.211
21.307
21.307
21.629
22.042
22.229
22.245
22.333
22.414
22.738
22.867
22.892
22.974
23.248
23.485
23.533
23.626
23.660
24.264
24.719
25.053
25.168
25.350
25.441
25.648
26.077
26.141
26.204
26.491
26.522
26.803
27.413
27.667
27.679
27.874
27.944
28.078
28.143
28.255
28.778
29.038
30.406
30.799
35.900
0
9
18
26.9
35.9
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK