Свазиленд Цени на бензина, литър, 30-Ян-2023

Свазиленд Цени на бензина
Литър Галон
 SZL 21.000 79.494
 USD 1.205 4.561
 EUR 1.109 4.198
Свазиленд: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 21 (Swaziland Lilangeni). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 22.84 Swaziland Lilangeni. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 30-Ян-2023
(литър, Swaziland Lilangeni)
0.276
0.550
0.931
5.531
5.896
5.997
6.210
7.464
7.665
8.017
8.378
8.962
9.250
9.443
10.054
10.089
10.255
10.823
10.823
11.053
12.745
13.265
13.907
13.918
13.975
14.433
14.786
15.177
16.229
16.281
16.956
16.991
17.078
17.171
17.424
17.463
17.523
17.560
17.588
17.755
17.798
18.127
18.144
18.602
18.676
18.700
18.720
18.828
18.891
18.915
19.061
19.127
19.331
19.503
19.553
19.835
19.898
19.913
20.160
20.297
20.306
20.412
20.552
20.857
21.000
21.011
21.110
21.130
21.237
21.285
21.402
21.600
21.601
21.936
21.966
22.054
22.194
22.200
22.211
22.268
22.320
22.442
22.481
22.545
22.871
23.113
23.183
23.258
23.368
23.577
23.623
23.749
23.770
23.816
23.848
23.914
24.007
24.126
24.196
24.300
24.315
24.369
24.725
25.088
25.211
25.299
25.373
25.377
25.439
25.495
25.661
25.761
25.835
25.903
25.907
26.100
26.774
26.989
27.325
27.429
27.687
28.016
28.028
28.028
28.512
28.577
28.686
28.697
29.242
29.279
29.637
29.858
29.922
29.988
30.026
30.187
30.338
30.452
30.621
30.862
31.096
31.346
31.783
31.815
31.826
32.229
32.335
32.933
33.692
33.728
33.751
33.880
34.667
34.732
34.826
35.527
35.550
35.576
35.623
36.177
36.342
36.701
37.440
38.611
38.747
39.411
39.812
51.342
0
12.8
25.7
38.5
51.34
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK