Свазиленд Цени на бензина, литър, 05-Юни-2023

Свазиленд Цени на бензина
Литър Галон
 SZL 20.800 78.737
 USD 1.074 4.066
 EUR 1.003 3.797
Свазиленд: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 20.8 (Swaziland Lilangeni). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 24.76 Swaziland Lilangeni. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 05-Юни-2023
(литър, Swaziland Lilangeni)
0.081
0.554
0.602
5.112
6.517
6.607
7.228
8.313
8.671
9.386
10.271
10.505
10.609
11.110
11.169
11.389
12.020
12.033
12.275
12.402
13.384
14.387
14.566
14.970
15.708
15.931
16.251
16.536
16.978
17.721
17.963
18.026
18.135
18.204
18.980
19.097
19.129
19.312
19.351
19.394
19.619
19.641
19.652
19.751
19.755
19.899
20.130
20.158
20.357
20.457
20.552
20.577
20.703
20.780
20.789
20.800
21.153
21.398
21.530
21.763
21.817
22.133
22.186
22.234
22.258
22.378
22.457
22.720
22.733
23.081
23.219
23.320
23.410
23.512
23.599
23.644
23.794
23.952
24.227
24.330
24.395
24.442
25.135
25.180
25.589
25.689
25.697
25.755
25.769
25.937
25.950
25.962
25.978
25.980
26.006
26.166
26.354
26.440
26.466
26.585
26.721
26.815
26.843
26.875
26.959
26.972
27.080
27.236
27.282
27.296
27.381
27.413
27.792
28.424
28.601
28.688
28.975
29.244
29.487
29.846
30.039
30.074
30.178
30.248
30.635
30.903
31.119
31.137
31.302
31.462
32.107
32.210
32.272
32.388
32.428
32.500
32.749
32.768
32.972
33.118
33.937
34.405
34.740
34.919
35.238
35.251
35.342
35.342
35.489
36.547
36.692
36.918
37.292
37.727
37.832
37.993
38.166
38.221
38.357
38.681
39.096
40.080
40.560
40.581
41.103
42.930
43.057
57.400
0
14.4
28.7
43.1
57.4
This site uses cookies.
Learn more here


OK