Свазиленд Цени на бензина, литър, 27-Нов-2023

Свазиленд Цени на бензина
Литър Галон
 SZL 20.800 78.737
 USD 1.115 4.221
 EUR 1.014 3.838
Свазиленд: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 20.8 (Swaziland Lilangeni). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 24.82 Swaziland Lilangeni. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 27-Нов-2023
(литър, Swaziland Lilangeni)
0.534
0.583
0.653
6.355
6.392
6.763
7.544
7.989
8.186
8.806
9.905
10.114
10.683
10.762
10.976
11.552
11.585
11.592
11.831
13.378
14.812
14.824
14.837
14.950
15.192
16.439
16.592
17.426
17.445
17.896
18.114
18.216
18.372
18.433
18.478
18.547
18.562
19.099
19.110
19.226
19.433
19.542
19.738
19.824
20.029
20.102
20.185
20.800
20.869
21.150
21.177
21.191
21.201
21.339
21.464
21.524
21.694
21.737
21.824
21.885
21.979
22.298
22.408
22.419
22.581
22.637
22.731
22.755
23.061
23.234
23.319
23.410
23.512
23.607
23.686
23.708
23.820
23.973
24.089
24.413
24.465
24.769
24.870
25.064
25.199
25.361
25.455
25.584
25.772
26.023
26.037
26.307
26.326
26.391
26.391
26.403
26.501
26.503
26.521
26.644
26.701
26.752
27.000
27.183
27.281
27.363
27.491
28.034
28.279
28.310
28.447
28.461
28.681
28.867
29.030
29.110
29.153
29.198
29.317
29.780
29.911
30.594
30.603
30.631
30.712
30.866
30.897
30.979
30.983
31.143
31.232
31.543
31.656
31.935
32.179
32.240
32.492
32.497
33.552
33.933
33.997
34.196
34.288
34.384
35.063
35.216
35.723
35.759
36.001
36.270
36.575
36.903
37.117
37.136
37.339
37.752
37.826
38.041
38.221
38.224
38.253
38.344
38.403
39.442
40.354
42.590
43.698
57.894
0
14.5
28.9
43.4
57.89
This site uses cookies.
Learn more here


OK