Свазиленд Цени на бензина, литър, 25-Окт-2021

Свазиленд Цени на бензина
Литър Галон
 SZL 13.150 49.778
 USD 0.894 3.384
 EUR 0.770 2.915
Свазиленд: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 13.15 (Swaziland Lilangeni). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 18.14 Swaziland Lilangeni. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 25-Окт-2021
(литър, Swaziland Lilangeni)
0.000
0.881
3.395
3.942
4.924
5.124
5.911
6.298
6.746
6.813
7.264
7.557
7.804
7.851
7.984
8.282
8.650
8.653
8.934
9.132
9.138
9.909
9.972
10.123
10.577
10.601
10.738
10.927
10.928
11.622
11.697
12.279
12.448
12.511
12.716
12.876
12.885
13.150
13.253
13.403
13.503
13.509
13.647
13.647
13.937
14.280
14.372
14.378
14.403
14.412
14.455
14.475
14.586
14.673
14.945
15.144
15.228
15.292
15.327
15.447
15.493
15.562
15.565
15.771
15.901
15.938
15.988
15.994
16.140
16.140
16.218
16.422
16.659
16.675
16.710
16.736
16.814
16.830
16.832
17.074
17.167
17.306
17.394
17.422
17.436
17.447
17.523
17.533
17.610
17.643
17.652
17.687
17.807
17.965
18.040
18.212
18.547
18.573
18.665
18.678
18.711
19.134
19.384
19.671
19.777
20.309
20.339
20.339
20.519
20.633
20.668
21.023
21.110
21.235
21.259
21.797
21.837
21.878
21.993
22.230
22.426
22.545
22.682
22.886
22.886
23.040
23.222
23.760
23.979
24.047
24.124
24.162
24.464
24.682
24.748
24.936
24.982
25.226
25.277
25.531
25.534
26.234
26.865
27.327
27.549
27.581
27.709
27.829
28.010
28.095
28.160
28.611
28.676
28.778
28.923
29.428
29.718
29.731
30.111
30.127
30.330
30.426
30.709
31.281
31.602
33.245
33.561
38.958
0
9.7
19.5
29.2
38.96
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK