Свазиленд Цени на бензина, литър, 20-Май-2024

Свазиленд Цени на бензина
Литър Галон
 SZL 20.500 77.601
 USD 1.133 4.289
 EUR 1.044 3.952
Свазиленд: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 20.5 (Swaziland Lilangeni). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 24.29 Swaziland Lilangeni. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 20-Май-2024
(литър, Swaziland Lilangeni)
0.517
0.561
0.633
5.226
6.190
6.190
6.381
7.745
7.903
8.873
9.601
9.796
10.022
10.432
10.641
11.172
11.236
11.238
11.738
11.780
12.663
13.098
14.676
14.948
15.426
15.510
15.859
15.999
16.771
16.772
17.196
17.476
17.640
17.736
17.828
18.078
18.566
18.566
18.613
18.927
19.031
19.224
19.253
19.304
19.363
19.918
20.039
20.103
20.245
20.294
20.417
20.500
20.659
20.727
20.821
20.854
20.962
21.017
21.103
21.480
21.712
21.752
21.894
22.620
22.894
22.996
23.000
23.102
23.215
23.310
23.315
23.412
23.423
23.618
23.700
23.981
23.999
24.025
24.110
24.249
24.298
24.388
24.420
24.471
24.622
24.695
24.837
24.905
24.947
25.119
25.130
25.169
25.242
25.327
25.521
25.858
25.941
25.967
26.002
26.208
26.247
26.272
26.312
26.402
26.479
26.480
26.663
26.663
26.698
26.878
26.895
26.961
27.035
27.183
27.323
27.388
27.578
28.301
28.472
28.582
29.040
29.100
29.356
29.513
29.725
29.959
30.612
30.622
30.828
30.860
31.018
31.300
31.418
31.527
31.967
32.026
32.088
32.131
32.297
32.492
32.851
32.857
32.959
33.338
34.178
34.218
34.324
34.523
35.356
35.423
35.641
36.032
36.130
36.462
36.748
37.004
37.308
37.366
37.502
37.821
37.878
37.963
38.524
40.062
40.136
40.327
41.279
41.825
58.154
0
14.5
29.1
43.6
58.15
This site uses cookies.
Learn more here


OK