Свазиленд Цени на бензина, литър, 08-Авг-2022

Свазиленд Цени на бензина
Литър Галон
 SZL 23.850 90.282
 USD 1.437 5.440
 EUR 1.407 5.326
Свазиленд: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 23.85 (Swaziland Lilangeni). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 23.08 Swaziland Lilangeni. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 08-Авг-2022
(литър, Swaziland Lilangeni)
0.369
0.511
0.887
5.305
5.683
6.184
6.986
7.107
7.178
7.639
8.527
8.808
9.039
9.062
9.311
9.574
9.597
9.765
10.288
10.305
10.525
12.332
13.191
14.164
15.199
15.502
15.528
15.605
15.657
16.141
16.181
16.500
16.822
17.034
17.058
17.121
17.256
17.274
17.716
17.864
18.086
18.366
18.473
18.544
18.592
18.704
18.888
18.900
18.909
18.990
19.074
19.346
19.436
19.477
20.069
20.267
20.339
20.400
20.533
20.698
20.916
20.969
21.173
21.291
21.394
21.551
21.733
21.799
22.181
22.255
22.390
22.484
22.596
22.636
22.644
22.650
22.666
22.718
22.995
23.020
23.125
23.403
23.455
23.553
23.614
23.733
23.804
23.818
23.825
23.850
23.850
23.948
24.222
24.262
24.274
24.582
24.840
24.906
24.985
25.118
25.169
25.411
25.524
25.933
26.007
26.275
26.401
26.557
26.587
26.861
26.910
27.092
27.212
27.297
27.343
27.449
27.580
27.611
27.642
28.110
28.359
28.566
28.600
28.751
28.804
28.932
29.007
29.212
29.499
29.553
29.653
29.880
30.162
30.313
30.416
30.437
30.448
30.601
30.604
30.669
30.960
31.483
31.533
31.686
31.743
31.764
32.042
32.330
32.703
32.842
33.404
33.566
33.626
34.043
34.483
35.237
35.382
35.388
35.607
35.738
36.212
37.957
38.042
38.295
38.820
39.740
40.156
49.461
0
12.4
24.7
37.1
49.46
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK