Парагвай Цени на бензина, литър, 27-Нов-2023

Парагвай Цени на бензина
Литър Галон
 PYG 6,550.000 24,794.436
 USD 0.881 3.335
 EUR 0.801 3.032
Парагвай: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 6550 (Paraguayan Guarani). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 9889.09 Paraguayan Guarani. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 27-Нов-2023
(литър, Paraguayan Guarani)
212.673
232.097
260.219
2531.907
2546.991
2694.451
3005.699
3183.086
3261.585
3508.736
3946.558
4029.908
4256.585
4288.152
4373.429
4602.712
4615.901
4618.754
4713.781
5330.275
5901.702
5906.362
5911.425
5956.635
6052.870
6550.000
6610.975
6943.012
6950.797
7130.397
7217.358
7257.734
7320.086
7344.374
7362.172
7389.657
7395.723
7609.940
7614.088
7660.296
7742.632
7786.346
7864.546
7898.724
7980.272
8009.500
8042.442
8287.494
8314.935
8426.947
8437.542
8443.205
8447.244
8502.229
8552.054
8575.951
8643.557
8660.661
8695.692
8719.641
8757.062
8884.406
8928.231
8932.611
8997.137
9019.570
9056.749
9066.302
9188.507
9257.372
9291.126
9327.427
9367.890
9405.937
9437.430
9446.317
9490.796
9551.670
9597.930
9727.019
9747.883
9868.778
9909.071
9986.292
10040.313
10104.653
10142.172
10193.748
10268.654
10368.459
10374.180
10481.629
10489.284
10515.241
10515.274
10519.949
10559.055
10559.748
10567.042
10615.793
10638.662
10658.988
10757.814
10830.670
10869.615
10902.428
10953.465
11169.906
11267.267
11279.891
11334.367
11340.071
11427.433
11501.625
11566.532
11598.341
11615.578
11633.432
11680.972
11865.479
11917.513
12189.878
12193.294
12204.688
12236.819
12298.193
12310.387
12343.084
12344.942
12408.478
12443.815
12567.745
12612.834
12724.026
12821.133
12845.799
12945.933
12947.977
13368.364
13520.173
13545.707
13624.803
13661.552
13700.006
13970.378
14031.553
14233.307
14247.679
14344.114
14451.274
14573.013
14703.556
14788.813
14796.170
14877.095
15041.872
15071.165
15156.882
15228.587
15230.029
15241.558
15277.632
15301.301
15715.240
16078.706
16969.263
17411.105
23067.205
0
5766.8
11533.6
17300.4
23067.21
This site uses cookies.
Learn more here


OK