Парагвай Цени на бензина, литър, 27-Май-2024

Парагвай Цени на бензина
Литър Галон
 PYG 6,640.000 25,135.122
 USD 0.883 3.343
 EUR 0.813 3.078
Парагвай: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 6640 (Paraguayan Guarani). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 10071.99 Paraguayan Guarani. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 27-Май-2024
(литър, Paraguayan Guarani)
215.150
233.044
263.249
2133.190
2570.190
2574.511
2643.734
3196.060
3284.974
3767.621
3991.170
4077.223
4166.556
4337.479
4424.350
4670.202
4672.530
4743.104
4880.298
4897.814
5264.974
5474.659
6100.725
6232.769
6326.384
6422.417
6593.935
6640.000
6802.509
6999.691
7163.795
7265.117
7279.776
7387.508
7428.124
7552.090
7719.107
7719.286
7746.478
7878.397
7912.511
7914.725
7968.063
7987.771
8005.100
8335.614
8345.724
8363.787
8383.916
8399.697
8432.517
8481.818
8525.519
8582.612
8598.423
8701.701
8718.428
8731.283
8755.810
9021.994
9066.432
9091.727
9158.792
9169.266
9190.683
9417.405
9417.797
9568.485
9575.857
9666.143
9667.243
9673.331
9704.515
9738.707
9791.628
9941.977
9970.729
9972.853
10003.916
10024.444
10089.015
10096.670
10102.564
10151.569
10174.617
10205.962
10341.924
10344.435
10362.649
10389.022
10471.158
10486.764
10494.968
10541.949
10602.272
10631.214
10782.166
10801.844
10819.827
10868.815
10895.354
10914.104
10941.912
10950.483
10984.075
11028.264
11043.911
11051.063
11072.825
11137.652
11175.294
11192.357
11240.665
11325.004
11360.438
11431.936
11466.334
11615.534
11643.099
11780.044
11883.809
11929.951
12207.581
12296.887
12348.529
12421.765
12583.199
12732.073
12741.213
12804.124
12820.002
12909.823
13002.985
13040.473
13244.613
13280.437
13309.938
13339.334
13354.846
13522.933
13619.206
13661.059
13732.667
13752.514
14097.102
14240.817
14285.011
14356.197
14583.773
14700.182
14806.921
14853.238
14874.468
15063.910
15217.195
15304.796
15514.652
15537.774
15574.430
15637.136
15740.968
15991.131
16023.836
16478.193
16587.281
16606.931
17270.027
17392.741
24157.952
0
6039.5
12079
18118.5
24157.95
This site uses cookies.
Learn more here


OK