Конго Цени на бензина, литър, 18-Окт-2021

Конго Цени на бензина
Литър Галон
 CDF 1,995.000 7,551.893
 USD 0.992 3.755
 EUR 0.854 3.233
Конго: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 1995 (Congolese Franc). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 2453.20 Congolese Franc. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 18-Окт-2021
(литър, Congolese Franc)
80.480
120.569
464.307
538.820
674.281
700.335
807.472
879.883
924.797
928.581
988.757
1033.562
1063.153
1067.555
1088.925
1132.821
1182.431
1183.529
1227.025
1249.223
1249.861
1328.785
1363.899
1384.603
1418.028
1457.974
1468.733
1494.730
1496.072
1497.709
1603.614
1629.996
1638.469
1652.216
1703.338
1720.336
1725.226
1801.525
1809.700
1824.884
1841.658
1847.289
1847.782
1855.035
1866.038
1897.259
1908.388
1952.784
1955.404
1966.654
1972.328
1979.128
1995.000
2006.970
2008.780
2050.214
2059.857
2060.690
2074.231
2090.923
2091.048
2092.251
2104.140
2118.489
2122.940
2138.995
2150.971
2171.560
2181.846
2191.503
2193.936
2193.936
2194.319
2200.066
2203.871
2228.046
2239.854
2278.880
2285.560
2306.585
2338.224
2340.701
2351.437
2352.082
2356.587
2368.217
2368.303
2379.111
2393.709
2396.186
2404.211
2414.399
2415.607
2417.820
2461.669
2462.000
2477.870
2503.124
2504.572
2504.904
2537.192
2547.175
2617.856
2651.324
2670.314
2743.159
2764.716
2767.396
2806.566
2814.172
2821.175
2821.184
2830.332
2859.132
2873.990
2898.029
2980.704
2987.341
2998.115
3008.094
3010.466
3030.016
3053.209
3102.572
3116.455
3130.472
3130.472
3177.858
3238.459
3265.970
3268.306
3281.287
3293.218
3340.727
3359.730
3363.332
3375.483
3415.628
3450.527
3457.536
3471.226
3476.225
3565.000
3631.752
3680.836
3697.761
3724.561
3737.877
3768.247
3831.324
3840.668
3850.013
3892.172
3896.764
3938.055
4027.562
4064.941
4066.646
4095.311
4105.586
4125.395
4134.839
4151.379
4228.236
4266.389
4467.332
4525.167
5274.542
0
1318.6
2637.3
3955.9
5274.54
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK