Конго Цени на бензина, литър, 29-Май-2023

Конго Цени на бензина
Литър Галон
 CDF 2,855.000 10,807.346
 USD 1.227 4.645
 EUR 1.143 4.327
Конго: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 2855 (Congolese Franc). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 2976.82 Congolese Franc. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 29-Май-2023
(литър, Congolese Franc)
9.695
66.557
72.335
658.910
782.264
794.482
865.983
999.025
1036.593
1125.036
1234.290
1260.349
1279.525
1332.125
1342.189
1368.692
1444.469
1445.706
1475.207
1506.290
1606.346
1629.567
1719.529
1799.186
1902.103
1935.834
1949.406
1969.824
2040.344
2175.963
2195.151
2197.950
2200.205
2208.608
2303.533
2313.349
2335.042
2354.187
2355.873
2361.074
2370.153
2373.622
2385.056
2386.918
2389.909
2401.234
2418.492
2427.109
2427.906
2429.604
2455.454
2465.205
2467.089
2470.050
2473.162
2488.561
2532.322
2542.132
2591.743
2612.282
2654.837
2656.909
2657.309
2665.021
2681.570
2683.799
2699.672
2712.141
2716.857
2727.285
2779.469
2798.020
2806.994
2808.746
2824.599
2839.506
2855.000
2860.082
2896.604
2899.310
2931.739
2931.932
3020.674
3047.677
3070.099
3076.264
3078.546
3084.015
3090.063
3090.988
3100.579
3115.684
3116.253
3117.254
3125.272
3132.436
3144.382
3172.398
3173.816
3183.621
3202.248
3216.507
3223.730
3227.901
3266.703
3280.291
3284.412
3291.790
3292.595
3301.155
3306.591
3313.729
3346.828
3444.235
3446.733
3447.617
3470.514
3474.207
3558.361
3579.046
3604.349
3621.567
3623.446
3644.012
3656.534
3721.472
3738.629
3754.697
3783.664
3792.401
3834.540
3871.330
3873.234
3921.283
3922.675
3936.269
3947.758
3956.250
3957.674
3966.240
4078.398
4136.732
4191.027
4203.516
4229.610
4240.136
4243.478
4260.961
4311.436
4406.075
4409.531
4431.065
4445.786
4508.227
4513.222
4517.650
4548.938
4610.630
4618.425
4658.085
4785.464
4830.892
4884.563
4889.823
4949.739
5185.085
5224.776
6901.774
0
1725.4
3450.9
5176.3
6901.77
This site uses cookies.
Learn more here


OK