Венецуела Цени на бензина, литър, 14-Юни-2021

Венецуела Цени на бензина
Литър Галон
 VEF 5,000.000 18,927.050
 USD 0.020 0.076
 EUR 0.016 0.061
Венецуела: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 5000 (Venezuelan Bolivar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 295595.75 Venezuelan Bolivar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 14-Юни-2021
(литър, Venezuelan Bolivar)
5000.000
16248.750
62305.200
85880.235
87237.938
100831.271
107340.000
108850.821
123191.969
124605.150
128539.313
130458.750
132609.500
135276.735
138030.000
139679.969
141875.139
145880.439
147058.750
147416.638
154137.102
154497.335
155324.790
156127.738
158312.500
171159.525
174105.814
176371.495
178937.042
186460.266
190697.375
192401.380
197906.693
207640.763
211870.250
215500.000
219322.353
222508.800
226065.250
226548.252
229290.750
229595.255
230227.013
230960.688
232352.440
233273.388
233273.388
233729.444
237104.658
238756.660
238917.090
239282.330
240931.253
242518.104
242564.409
248731.720
250545.313
250765.000
250797.435
253112.456
253502.810
254998.153
258928.675
259992.720
260035.188
262220.175
262454.325
262502.500
266723.750
270634.560
270888.963
271259.816
272093.805
272506.322
274336.613
275750.752
279470.675
280433.504
280445.484
281769.384
283066.065
284085.413
284085.413
287998.286
289223.310
289709.872
291019.050
291932.254
291991.863
292956.750
295224.775
298210.550
299478.942
299925.990
300000.000
300001.118
303328.200
304214.089
304711.295
309953.353
312480.762
313525.688
313526.687
315020.476
321909.945
325132.695
325868.017
330763.274
335550.651
336817.925
337161.195
337650.000
341329.421
346222.642
346629.113
348112.375
351844.740
353111.080
356138.625
357349.963
357693.400
357993.813
363149.740
364078.125
371170.815
374570.238
376184.330
379821.890
380013.300
382490.309
385734.436
390734.570
394372.130
397100.300
398919.080
399212.153
403345.110
406194.200
409892.685
411044.280
413011.594
414043.905
423472.610
433633.200
438731.170
443176.060
444002.336
449602.416
454391.870
457423.170
460539.820
463788.900
464698.290
480577.770
484824.219
485614.260
485674.886
487841.710
488313.140
490464.340
496526.940
499964.328
505620.840
522312.450
542905.830
554322.000
626147.820
0
156537
313073.9
469610.9
626147.82
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK