Венецуела Цени на бензина, литър, 24-Юни-2024

Венецуела Цени на бензина
Литър Галон
 VEF 0.840 3.180
 USD 0.035 0.132
 EUR 0.033 0.125
Венецуела: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 0.84 (Venezuelan Bolivar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 31.45 Venezuelan Bolivar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 24-Юни-2024
(литър, Venezuelan Bolivar)
0.687
0.742
0.840
6.707
8.213
8.218
8.426
10.275
10.439
12.065
12.601
12.736
12.998
13.843
14.118
14.901
14.906
15.324
15.567
15.628
16.800
17.676
19.310
19.336
19.447
19.733
20.165
20.576
20.660
21.162
21.348
21.616
21.789
22.241
22.543
22.686
23.127
23.358
23.634
23.784
23.834
24.144
24.632
24.712
25.008
26.084
26.145
26.271
26.635
26.645
26.692
26.761
26.786
27.299
27.320
27.388
27.428
27.711
27.927
27.949
28.024
28.580
28.800
28.867
29.024
29.185
29.215
29.368
29.815
30.078
30.193
30.351
30.451
30.515
30.718
30.747
30.851
31.075
31.121
31.597
31.642
31.816
31.943
32.236
32.398
32.594
32.779
32.808
32.884
32.976
32.988
33.018
33.038
33.057
33.224
33.306
33.306
33.500
33.508
33.705
33.819
33.870
34.286
34.327
34.348
34.522
34.526
34.543
34.550
34.616
34.922
35.021
35.048
35.064
35.132
35.659
36.077
36.223
36.503
36.588
37.075
38.000
38.160
38.263
38.412
38.771
38.792
38.803
39.001
39.114
39.417
39.674
39.906
40.705
40.756
41.295
41.297
41.478
42.027
42.129
42.142
42.457
43.183
43.255
43.522
43.965
44.002
44.068
45.574
45.986
46.403
46.530
46.924
46.950
47.145
47.403
48.485
48.873
49.333
49.884
50.185
50.270
50.445
50.808
51.267
54.191
54.311
54.874
77.105
0
19.3
38.6
57.8
77.1
This site uses cookies.
Learn more here


OK