Венецуела Цени на бензина, литър, 27-Нов-2023

Венецуела Цени на бензина
Литър Галон
 VEF 0.840 3.180
 USD 0.035 0.132
 EUR 0.032 0.121
Венецуела: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 0.84 (Venezuelan Bolivar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 31.91 Venezuelan Bolivar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 27-Нов-2023
(литър, Venezuelan Bolivar)
0.687
0.749
0.840
8.173
8.222
8.698
9.703
10.275
10.529
11.326
12.740
13.009
13.740
13.842
14.118
14.858
14.900
14.910
15.216
17.206
19.051
19.066
19.082
19.228
19.539
21.144
21.341
22.412
22.437
22.467
23.017
23.298
23.630
23.765
23.854
23.874
24.188
24.565
24.579
24.728
24.962
25.135
25.387
25.497
25.761
25.855
25.961
26.752
26.841
27.203
27.237
27.255
27.268
27.446
27.606
27.684
27.804
28.070
28.147
28.268
28.679
28.821
28.835
29.043
29.116
29.236
29.266
29.661
29.883
29.992
30.109
30.240
30.363
30.464
30.493
30.622
30.637
30.833
31.162
31.399
31.467
31.857
31.987
32.236
32.411
32.618
32.739
32.906
33.148
33.402
33.470
33.488
33.835
33.860
33.917
33.944
34.085
34.087
34.111
34.268
34.342
34.408
34.727
34.962
35.088
35.194
35.358
36.057
36.371
36.412
36.588
36.606
36.863
36.888
37.128
37.337
37.440
37.496
37.553
37.707
38.302
39.077
39.361
39.397
39.501
39.699
39.738
39.844
39.850
40.055
40.169
40.569
40.715
41.074
41.387
41.467
41.790
41.797
43.154
43.644
43.726
43.981
44.100
44.224
45.097
45.294
45.946
45.992
46.240
46.303
46.649
47.042
47.739
47.763
48.024
48.556
48.650
48.927
49.159
49.163
49.200
49.317
49.393
50.730
51.903
54.778
56.204
74.462
0
18.6
37.2
55.8
74.46
This site uses cookies.
Learn more here


OK