Венецуела Цени на бензина, литър, 29-Май-2023

Венецуела Цени на бензина
Литър Галон
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.004 0.015
 EUR 0.004 0.015
Венецуела: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 0.1 (Venezuelan Bolivar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 30.71 Venezuelan Bolivar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 29-Май-2023
(литър, Venezuelan Bolivar)
0.100
0.687
0.746
6.796
8.069
8.195
8.932
10.305
10.692
11.604
12.731
13.000
13.198
13.740
13.844
14.118
14.899
14.912
15.216
15.537
16.569
16.808
17.736
18.558
19.620
19.968
20.108
20.318
21.046
22.444
22.642
22.671
22.694
22.781
23.760
23.861
24.085
24.283
24.300
24.354
24.447
24.483
24.601
24.620
24.651
24.768
24.946
25.035
25.043
25.061
25.327
25.428
25.447
25.478
25.510
25.669
26.120
26.221
26.733
26.945
27.384
27.405
27.409
27.489
27.660
27.683
27.846
27.975
28.024
28.131
28.669
28.861
28.953
28.971
29.135
29.289
29.448
29.501
29.878
29.905
30.240
30.242
31.157
31.436
31.667
31.731
31.754
31.811
31.873
31.883
31.982
32.137
32.143
32.154
32.236
32.310
32.433
32.722
32.737
32.838
33.030
33.177
33.252
33.295
33.695
33.835
33.878
33.954
33.962
34.050
34.106
34.180
34.521
35.526
35.552
35.561
35.797
35.835
36.703
36.917
37.178
37.355
37.375
37.587
37.716
38.386
38.563
38.729
39.027
39.117
39.552
39.932
39.951
40.447
40.461
40.601
40.720
40.807
40.822
40.911
42.067
42.669
43.229
43.358
43.627
43.736
43.770
43.950
44.471
45.447
45.483
45.705
45.857
46.501
46.552
46.598
46.921
47.557
47.638
48.047
49.361
49.829
50.383
50.437
51.055
53.483
53.892
71.190
0
17.8
35.6
53.4
71.19
This site uses cookies.
Learn more here


OK