Бахрейн Цени на бензина, литър, 17-Юни-2024

Бахрейн Цени на бензина
Литър Галон
 BHD 0.200 0.757
 USD 0.531 2.010
 EUR 0.494 1.870
Бахрейн: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 0.2 (Bahraini Dinar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 0.49 Bahraini Dinar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 17-Юни-2024
(литър, Bahraini Dinar)
0.011
0.012
0.013
0.107
0.129
0.129
0.132
0.162
0.164
0.176
0.200
0.200
0.204
0.217
0.222
0.234
0.234
0.244
0.245
0.245
0.264
0.278
0.302
0.304
0.304
0.307
0.310
0.313
0.317
0.333
0.335
0.336
0.342
0.349
0.354
0.358
0.363
0.366
0.373
0.374
0.374
0.379
0.388
0.389
0.390
0.406
0.406
0.407
0.413
0.417
0.420
0.421
0.421
0.423
0.424
0.424
0.429
0.430
0.432
0.435
0.438
0.438
0.448
0.450
0.456
0.456
0.460
0.460
0.467
0.470
0.473
0.474
0.475
0.476
0.477
0.479
0.483
0.488
0.488
0.497
0.498
0.500
0.501
0.504
0.506
0.509
0.513
0.513
0.514
0.514
0.516
0.517
0.518
0.519
0.519
0.523
0.524
0.526
0.529
0.530
0.532
0.534
0.534
0.535
0.539
0.539
0.540
0.542
0.545
0.546
0.547
0.547
0.550
0.551
0.552
0.553
0.560
0.564
0.569
0.569
0.575
0.582
0.585
0.599
0.602
0.605
0.606
0.607
0.611
0.611
0.614
0.619
0.631
0.638
0.640
0.649
0.650
0.653
0.658
0.660
0.663
0.667
0.677
0.683
0.691
0.692
0.695
0.709
0.712
0.726
0.729
0.734
0.734
0.737
0.743
0.745
0.749
0.759
0.761
0.785
0.786
0.788
0.791
0.802
0.806
0.817
0.852
0.862
1.211
0
0.3
0.6
0.9
1.21
This site uses cookies.
Learn more here


OK