Бахрейн Цени на бензина, литър, 08-Авг-2022

Бахрейн Цени на бензина
Литър Галон
 BHD 0.200 0.757
 USD 0.531 2.010
 EUR 0.520 1.968
Бахрейн: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 0.2 (Bahraini Dinar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 0.52 Bahraini Dinar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 08-Авг-2022
(литър, Bahraini Dinar)
0.008
0.012
0.020
0.120
0.129
0.140
0.159
0.161
0.163
0.173
0.194
0.200
0.205
0.206
0.211
0.217
0.218
0.222
0.234
0.234
0.239
0.280
0.300
0.322
0.345
0.352
0.353
0.354
0.356
0.367
0.367
0.375
0.382
0.387
0.387
0.389
0.392
0.392
0.402
0.406
0.411
0.417
0.419
0.421
0.422
0.425
0.429
0.429
0.429
0.431
0.433
0.439
0.441
0.442
0.456
0.460
0.462
0.463
0.466
0.470
0.475
0.476
0.481
0.483
0.486
0.489
0.494
0.495
0.504
0.505
0.508
0.511
0.513
0.514
0.514
0.514
0.515
0.516
0.522
0.523
0.525
0.531
0.533
0.535
0.536
0.539
0.541
0.541
0.541
0.542
0.542
0.544
0.550
0.551
0.551
0.558
0.564
0.566
0.567
0.570
0.572
0.577
0.580
0.589
0.591
0.597
0.599
0.603
0.604
0.610
0.611
0.615
0.618
0.620
0.621
0.623
0.626
0.627
0.628
0.638
0.644
0.649
0.649
0.653
0.654
0.657
0.659
0.663
0.670
0.671
0.673
0.679
0.685
0.688
0.691
0.691
0.691
0.695
0.695
0.696
0.703
0.715
0.716
0.720
0.721
0.721
0.728
0.734
0.743
0.746
0.759
0.762
0.764
0.773
0.783
0.800
0.803
0.804
0.809
0.812
0.822
0.862
0.864
0.870
0.882
0.902
0.912
1.123
0
0.3
0.6
0.8
1.12
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK