Бутан Цени на бензина, литър, 30-Ян-2023

Бутан Цени на бензина
Литър Галон
 INR 81.910 310.063
 USD 1.002 3.793
 EUR 0.922 3.490
Бутан: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 81.91 (Indian Rupee). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 107.14 Indian Rupee. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 30-Ян-2023
(литър, Indian Rupee)
1.296
2.579
4.368
25.946
27.657
28.131
29.127
35.010
35.954
37.606
39.298
42.038
43.389
44.292
47.161
47.322
48.102
50.767
50.768
51.845
59.779
62.220
65.230
65.283
65.553
67.698
69.355
71.187
76.124
76.367
79.533
79.699
80.104
80.544
81.728
81.910
82.195
82.368
82.499
83.283
83.485
85.025
85.105
87.252
87.599
87.715
87.807
88.316
88.609
88.721
89.406
89.717
90.674
91.480
91.716
93.036
93.334
93.403
94.561
95.204
95.249
95.743
96.399
97.833
98.502
98.555
99.017
99.110
99.612
99.837
100.388
101.316
101.321
102.893
103.035
103.448
104.103
104.130
104.183
104.450
104.693
105.266
105.450
105.749
107.277
108.412
108.741
109.093
109.610
110.591
110.806
111.395
111.493
111.713
111.861
112.168
112.608
113.165
113.495
113.983
114.051
114.303
115.974
117.675
118.253
118.667
119.012
119.031
119.322
119.589
120.363
120.836
121.179
121.499
121.518
122.424
125.583
126.592
128.172
128.660
129.868
131.411
131.467
131.467
133.737
134.043
134.555
134.604
137.161
137.337
139.013
140.050
140.350
140.662
140.838
141.593
142.304
142.837
143.631
144.759
145.857
147.030
149.080
149.233
149.284
151.173
151.670
154.473
158.035
158.204
158.313
158.915
162.609
162.912
163.356
166.643
166.750
166.870
167.092
169.690
170.463
172.150
175.614
181.107
181.744
184.858
186.740
240.824
0
60.2
120.4
180.6
240.82
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK