Бутан Цени на бензина, литър, 25-Ян-2021

Бутан Цени на бензина
Литър Галон
 INR 49.564 187.620
 USD 0.679 2.570
 EUR 0.559 2.116
Бутан: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 49.564 (Indian Rupee). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 77.63 Indian Rupee. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 25-Ян-2021
(литър, Indian Rupee)
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
RECEIVE FREE UPDATES
Every week you will receive an e-mail with the latest global petrol prices (we do not spam).

sign up
This site uses cookies.
Learn more here


OK