Бутан Цени на бензина, литър, 17-Юни-2024

Бутан Цени на бензина
Литър Галон
 INR 67.980 257.332
 USD 0.815 3.085
 EUR 0.759 2.873
Бутан: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 67.98 (Indian Rupee). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 108.88 Indian Rupee. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 17-Юни-2024
(литър, Indian Rupee)
2.385
2.578
2.918
23.591
28.474
28.541
29.233
35.793
36.249
38.970
44.242
44.338
45.147
48.088
49.037
51.760
51.768
53.977
54.091
54.285
58.354
61.394
66.704
67.229
67.283
67.980
68.543
69.316
70.095
73.608
74.215
74.340
75.707
77.275
78.374
79.101
80.332
81.034
82.541
82.627
82.658
83.897
85.860
86.124
86.378
89.727
89.844
90.107
91.348
92.312
92.800
93.063
93.077
93.546
93.786
93.814
94.830
95.130
95.529
96.275
96.895
96.974
99.155
99.616
100.905
100.975
101.739
101.766
103.286
103.969
104.663
104.839
104.966
105.369
105.581
105.867
106.799
107.916
107.939
109.872
110.210
110.510
110.879
111.388
111.971
112.558
113.385
113.520
113.613
113.659
114.244
114.401
114.513
114.768
114.790
115.722
116.000
116.321
116.977
117.299
117.633
118.081
118.184
118.303
119.252
119.306
119.412
119.969
120.533
120.876
120.907
121.058
121.596
121.792
122.189
122.353
123.861
124.801
125.769
125.808
127.087
128.653
129.369
132.547
133.184
133.845
134.132
134.290
135.106
135.188
135.824
136.979
139.575
141.187
141.584
143.515
143.828
144.529
145.642
146.065
146.630
147.543
149.810
151.152
152.915
153.142
153.710
156.729
157.481
160.588
161.259
162.373
162.405
163.080
164.282
164.733
165.619
167.866
168.276
173.591
173.792
174.300
175.054
177.356
178.196
180.704
188.485
190.696
267.871
0
67
133.9
200.9
267.87
This site uses cookies.
Learn more here


OK