Либия Цени на бензина, литър, 13-Май-2024

Либия Цени на бензина
Литър Галон
 LYD 0.150 0.568
 USD 0.031 0.117
 EUR 0.029 0.110
Либия: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 0.15 (Libyan Dinar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 6.56 Libyan Dinar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 13-Май-2024
(литър, Libyan Dinar)
0.139
0.150
0.171
1.398
1.664
1.669
1.753
2.087
2.112
2.350
2.587
2.641
2.701
2.812
2.868
2.969
3.028
3.029
3.163
3.175
3.413
3.517
3.925
4.013
4.274
4.274
4.314
4.425
4.522
4.605
4.647
4.711
4.718
4.769
4.879
5.003
5.014
5.018
5.056
5.079
5.088
5.129
5.191
5.207
5.244
5.347
5.411
5.427
5.442
5.451
5.452
5.555
5.566
5.611
5.615
5.698
5.745
5.754
5.799
5.851
5.861
5.928
6.021
6.082
6.107
6.157
6.200
6.240
6.259
6.293
6.312
6.342
6.392
6.432
6.446
6.463
6.489
6.496
6.496
6.506
6.548
6.586
6.619
6.630
6.650
6.659
6.665
6.680
6.733
6.741
6.754
6.770
6.808
6.814
6.842
6.942
7.004
7.004
7.011
7.014
7.048
7.062
7.065
7.088
7.221
7.222
7.229
7.243
7.277
7.281
7.345
7.369
7.381
7.432
7.478
7.487
7.506
7.575
7.635
7.690
7.795
7.932
7.936
8.106
8.182
8.232
8.239
8.248
8.252
8.449
8.474
8.508
8.521
8.521
8.528
8.651
8.679
8.704
8.732
8.816
8.918
8.936
8.958
9.037
9.137
9.237
9.258
9.346
9.395
9.515
9.527
9.528
9.663
9.876
9.884
9.899
9.979
10.164
10.170
10.197
10.198
10.252
10.413
10.637
10.756
10.857
11.028
11.204
15.657
0
3.9
7.8
11.7
15.66
This site uses cookies.
Learn more here


OK