Доминика Цени на бензина, литър, 08-Авг-2022

Доминика Цени на бензина
Литър Галон
 XCD 3.611 13.669
 USD 1.336 5.057
 EUR 1.308 4.951
Доминика: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 3.611 (East Caribbean Dollar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 3.76 East Caribbean Dollar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 08-Авг-2022
(литър, East Caribbean Dollar)
0.060
0.083
0.144
0.864
0.925
1.007
1.137
1.157
1.169
1.244
1.388
1.434
1.472
1.475
1.516
1.559
1.562
1.590
1.675
1.678
1.713
2.008
2.148
2.306
2.475
2.524
2.528
2.540
2.549
2.628
2.634
2.686
2.739
2.773
2.777
2.787
2.809
2.812
2.884
2.908
2.944
2.990
3.008
3.019
3.027
3.045
3.075
3.077
3.079
3.092
3.105
3.150
3.164
3.171
3.267
3.300
3.311
3.321
3.343
3.370
3.405
3.414
3.447
3.466
3.483
3.509
3.538
3.549
3.611
3.623
3.645
3.661
3.679
3.685
3.686
3.688
3.690
3.699
3.744
3.748
3.765
3.810
3.819
3.835
3.844
3.864
3.875
3.878
3.879
3.883
3.883
3.899
3.943
3.950
3.952
4.002
4.044
4.055
4.068
4.089
4.098
4.137
4.155
4.222
4.234
4.278
4.298
4.324
4.329
4.373
4.381
4.411
4.430
4.444
4.451
4.469
4.490
4.495
4.500
4.576
4.617
4.651
4.656
4.681
4.689
4.710
4.723
4.756
4.803
4.811
4.828
4.865
4.910
4.935
4.952
4.955
4.957
4.982
4.983
4.993
5.040
5.126
5.134
5.159
5.168
5.171
5.217
5.263
5.324
5.347
5.438
5.465
5.474
5.542
5.614
5.737
5.760
5.761
5.797
5.818
5.896
6.179
6.193
6.235
6.320
6.470
6.538
8.052
0
2
4
6
8.05
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK