Доминика Цени на бензина, литър, 25-Сеп-2023

Доминика Цени на бензина
Литър Галон
 XCD 3.705 14.025
 USD 1.371 5.190
 EUR 1.297 4.910
Доминика: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 3.705 (East Caribbean Dollar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 3.68 East Caribbean Dollar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 25-Сеп-2023
(литър, East Caribbean Dollar)
0.077
0.083
0.095
0.904
0.918
0.977
1.005
1.160
1.181
1.224
1.434
1.464
1.547
1.559
1.567
1.590
1.678
1.679
1.713
1.965
2.136
2.149
2.405
2.435
2.452
2.466
2.515
2.522
2.527
2.528
2.534
2.575
2.582
2.641
2.735
2.774
2.783
2.871
2.911
2.928
2.931
2.952
2.966
2.973
2.978
3.054
3.055
3.065
3.080
3.089
3.129
3.142
3.152
3.163
3.187
3.197
3.244
3.250
3.268
3.293
3.299
3.343
3.374
3.380
3.405
3.426
3.431
3.453
3.466
3.478
3.485
3.532
3.540
3.542
3.555
3.600
3.624
3.630
3.650
3.656
3.661
3.662
3.687
3.695
3.705
3.708
3.713
3.715
3.747
3.753
3.753
3.778
3.782
3.810
3.822
3.828
3.830
3.900
3.908
3.952
3.982
3.988
4.005
4.078
4.117
4.120
4.127
4.133
4.136
4.148
4.161
4.171
4.184
4.188
4.223
4.227
4.254
4.319
4.319
4.386
4.423
4.459
4.497
4.531
4.588
4.614
4.654
4.677
4.680
4.715
4.763
4.802
4.825
4.828
4.888
4.891
4.912
4.930
4.990
5.049
5.058
5.105
5.122
5.178
5.186
5.193
5.200
5.251
5.306
5.308
5.318
5.322
5.328
5.368
5.464
5.555
5.608
5.651
5.703
5.714
5.820
5.828
5.855
5.872
6.094
6.171
6.312
8.358
0
2.1
4.2
6.3
8.36
This site uses cookies.
Learn more here


OK