Хаити Цени на бензина, литър, 20-Май-2024

Хаити Цени на бензина
Литър Галон
 HTG 147.936 559.998
 USD 1.111 4.206
 EUR 1.024 3.876
Хаити: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 147.936 (Haitian Gourde). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 178.78 Haitian Gourde. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 20-Май-2024
(литър, Haitian Gourde)
3.808
4.130
4.659
38.456
45.549
45.552
46.957
56.994
58.157
65.297
70.652
72.089
73.753
76.770
78.307
82.216
82.687
82.702
86.377
86.687
93.185
96.387
107.996
110.001
113.520
114.134
116.704
117.736
123.413
123.427
126.542
128.602
129.810
130.518
131.192
133.035
136.621
136.625
136.969
139.283
140.044
141.469
141.683
142.055
142.487
146.576
147.462
147.936
148.978
149.342
150.246
150.857
152.030
152.524
153.219
153.466
154.257
154.665
155.297
158.069
159.776
160.073
161.114
166.458
168.478
169.223
169.254
170.006
170.836
171.537
171.574
172.283
172.367
173.799
174.406
176.473
176.605
176.797
177.424
178.448
178.806
179.468
179.703
180.082
181.194
181.730
182.770
183.272
183.584
184.850
184.932
185.213
185.752
186.381
187.807
190.284
190.897
191.089
191.342
192.862
193.150
193.331
193.628
194.289
194.858
194.866
196.208
196.208
196.471
197.793
197.914
198.405
198.950
200.038
201.070
201.542
202.944
208.262
209.524
210.333
213.699
214.147
216.026
217.181
218.740
220.466
225.274
225.346
226.863
227.095
228.261
230.331
231.198
232.002
235.244
235.677
236.133
236.451
237.672
239.101
241.746
241.793
242.541
245.330
251.514
251.810
252.584
254.048
260.180
260.676
262.280
265.155
265.878
268.320
270.422
272.308
274.548
274.970
275.970
278.323
278.738
279.365
283.494
294.811
295.355
296.758
303.767
307.782
427.945
0
107
214
321
427.95
This site uses cookies.
Learn more here


OK