Хаити Цени на бензина, литър, 25-Окт-2021

Хаити Цени на бензина
Литър Галон
 HTG 53.099 201.001
 USD 0.534 2.021
 EUR 0.460 1.741
Хаити: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 53.099 (Haitian Gourde). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 122.70 Haitian Gourde. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 25-Окт-2021
(литър, Haitian Gourde)
0.000
5.962
22.959
26.663
33.302
34.656
39.982
42.595
45.623
46.079
49.128
51.108
52.779
53.099
54.000
56.016
58.505
58.523
60.423
61.765
61.803
67.020
67.442
68.466
71.537
71.697
72.628
73.904
73.912
78.605
79.115
83.049
84.193
84.616
86.006
87.087
87.145
88.939
89.638
90.647
91.325
91.369
92.299
92.301
94.262
96.581
97.201
97.247
97.417
97.472
97.764
97.902
98.649
99.241
101.076
102.425
102.992
103.423
103.662
104.478
104.787
105.252
105.273
106.663
107.547
107.797
108.134
108.175
109.163
109.163
109.692
111.071
112.674
112.781
113.017
113.191
113.717
113.827
113.841
115.475
116.107
117.047
117.643
117.830
117.926
117.998
118.512
118.585
119.103
119.328
119.388
119.627
120.435
121.506
122.013
123.174
125.440
125.616
126.238
126.329
126.552
129.412
131.103
133.044
133.760
137.359
137.559
137.564
138.777
139.549
139.784
142.188
142.773
143.623
143.781
147.419
147.694
147.969
148.745
150.352
151.679
152.479
153.410
154.789
154.789
155.829
157.062
160.696
162.182
162.640
163.162
163.419
165.461
166.933
167.380
168.651
168.964
170.615
170.961
172.679
172.694
177.430
181.701
184.823
186.325
186.544
187.405
188.222
189.444
190.021
190.460
193.505
193.949
194.634
195.617
199.031
200.995
201.079
203.652
203.764
205.136
205.785
207.695
211.563
213.739
224.848
226.986
263.489
0
65.9
131.7
197.6
263.49
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK