Хаити Цени на бензина, литър, 14-Юни-2021

Хаити Цени на бензина
Литър Галон
 HTG 53.099 201.001
 USD 0.584 2.211
 EUR 0.481 1.821
Хаити: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 53.099 (Haitian Gourde). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 107.59 Haitian Gourde. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 14-Юни-2021
(литър, Haitian Gourde)
1.820
5.914
22.678
31.259
31.753
36.701
39.070
39.620
44.840
45.355
46.787
47.485
48.268
49.239
50.241
50.842
51.641
53.099
53.527
53.658
56.104
56.235
56.536
56.828
57.624
62.300
63.372
64.197
65.131
67.869
69.411
70.032
72.035
75.579
77.118
78.439
79.831
80.990
82.285
82.461
83.459
83.570
83.800
84.067
84.573
84.909
84.909
85.075
86.303
86.904
86.963
87.096
87.696
88.273
88.290
90.535
91.195
91.275
91.287
92.130
92.272
92.816
94.247
94.634
94.649
95.445
95.530
95.548
97.084
98.507
98.600
98.735
99.039
99.189
99.855
100.370
101.724
102.074
102.079
102.560
103.032
103.403
103.403
104.828
105.274
105.451
105.927
106.260
106.281
106.632
107.458
108.545
109.006
109.169
109.196
109.197
110.408
110.730
110.911
112.819
113.739
114.119
114.120
114.663
117.171
118.344
118.612
120.394
122.136
122.597
122.722
122.900
124.240
126.021
126.169
126.708
128.067
128.528
129.630
130.071
130.196
130.305
132.182
132.520
135.101
136.339
136.926
138.250
138.320
139.222
140.402
142.222
143.546
144.539
145.201
145.308
146.812
147.849
149.196
149.615
150.331
150.707
154.139
157.837
159.692
161.310
161.611
163.649
165.393
166.496
167.631
168.813
169.144
174.924
176.470
176.757
176.779
177.568
177.740
178.523
180.729
181.981
184.039
190.115
197.611
201.766
227.910
0
57
114
170.9
227.91
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK