Етиопия Цени на бензина, литър, 17-Юни-2024

Етиопия Цени на бензина
Литър Галон
 ETB 78.670 297.798
 USD 1.374 5.201
 EUR 1.279 4.842
Етиопия: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 78.67 (Ethiopian Birr). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 74.80 Ethiopian Birr. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 17-Юни-2024
(литър, Ethiopian Birr)
1.638
1.771
2.004
16.207
19.561
19.608
20.083
24.590
24.903
26.772
30.394
30.460
31.016
33.036
33.688
35.559
35.564
37.082
37.160
37.293
40.089
42.177
45.825
46.186
46.223
46.702
47.088
47.620
48.155
50.568
50.986
51.071
52.010
53.087
53.843
54.342
55.188
55.670
56.705
56.765
56.785
57.637
58.985
59.167
59.342
61.642
61.723
61.903
62.756
63.418
63.753
63.934
63.944
64.266
64.431
64.450
65.148
65.354
65.628
66.141
66.566
66.621
68.119
68.436
69.321
69.370
69.894
69.913
70.957
71.426
71.903
72.024
72.112
72.388
72.534
72.730
73.370
74.138
74.153
75.482
75.714
75.920
76.174
76.523
76.924
77.327
77.895
77.988
78.051
78.083
78.485
78.593
78.670
78.845
78.860
79.500
79.691
79.912
80.363
80.584
80.813
81.121
81.192
81.273
81.926
81.963
82.035
82.418
82.806
83.041
83.062
83.166
83.536
83.671
83.943
84.056
85.092
85.738
86.403
86.430
87.308
88.384
88.876
91.060
91.497
91.951
92.148
92.257
92.817
92.874
93.310
94.104
95.888
96.995
97.267
98.594
98.809
99.291
100.056
100.346
100.734
101.362
102.919
103.841
105.052
105.208
105.598
107.672
108.189
110.323
110.784
111.550
111.572
112.035
112.861
113.171
113.780
115.323
115.605
119.256
119.394
119.743
120.261
121.843
122.420
124.143
129.489
131.007
184.026
0
46
92
138
184.03
This site uses cookies.
Learn more here


OK