Етиопия Цени на бензина, литър, 27-Нов-2023

Етиопия Цени на бензина
Литър Галон
 ETB 77.650 293.937
 USD 1.395 5.281
 EUR 1.268 4.800
Етиопия: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 77.65 (Ethiopian Birr). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 74.04 Ethiopian Birr. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 27-Нов-2023
(литър, Ethiopian Birr)
1.593
1.738
1.949
18.962
19.075
20.179
22.510
23.838
24.426
26.277
29.556
30.180
31.878
32.114
32.753
34.470
34.569
34.590
35.302
39.919
44.198
44.233
44.271
44.610
45.330
49.053
49.510
51.997
52.055
52.124
53.400
54.051
54.821
55.136
55.342
55.387
56.116
56.991
57.022
57.368
57.912
58.312
58.898
59.154
59.765
59.984
60.230
62.066
62.271
63.110
63.189
63.232
63.262
63.674
64.047
64.226
64.506
65.123
65.302
65.582
66.536
66.864
66.897
67.380
67.548
67.827
67.898
68.813
69.329
69.582
69.854
70.157
70.442
70.677
70.744
71.044
71.077
71.533
72.295
72.846
73.002
73.908
74.210
74.788
75.192
75.674
75.955
76.342
76.903
77.492
77.650
77.693
78.498
78.555
78.687
78.749
79.077
79.083
79.137
79.502
79.674
79.826
80.566
81.112
81.403
81.649
82.031
83.652
84.381
84.476
84.884
84.926
85.522
85.581
86.136
86.622
86.861
86.990
87.123
87.479
88.861
90.659
91.316
91.402
91.642
92.102
92.193
92.438
92.452
92.928
93.192
94.121
94.458
95.291
96.018
96.203
96.953
96.968
100.116
101.253
101.445
102.037
102.312
102.600
104.625
105.083
106.594
106.702
107.276
107.424
108.226
109.138
110.754
110.809
111.415
112.649
112.869
113.511
114.048
114.059
114.145
114.415
114.592
117.692
120.414
127.084
130.393
172.752
0
43.2
86.4
129.6
172.75
This site uses cookies.
Learn more here


OK