Етиопия Цени на бензина, литър, 08-Авг-2022

Етиопия Цени на бензина
Литър Галон
 ETB 48.830 184.842
 USD 0.935 3.539
 EUR 0.916 3.467
Етиопия: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 48.83 (Ethiopian Birr). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 72.58 Ethiopian Birr. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 08-Авг-2022
(литър, Ethiopian Birr)
1.159
1.606
2.788
16.682
17.870
19.445
21.967
22.348
22.571
24.020
26.815
27.696
28.424
28.497
29.278
30.107
30.178
30.706
32.351
32.405
33.095
38.778
41.480
44.539
47.796
48.747
48.830
49.070
49.235
50.758
50.883
51.885
52.898
53.564
53.641
53.839
54.262
54.319
55.710
56.176
56.872
57.755
58.090
58.313
58.466
58.818
59.395
59.434
59.462
59.715
59.979
60.835
61.118
61.247
63.107
63.731
63.958
64.149
64.568
65.087
65.772
65.939
66.581
66.952
67.275
67.769
68.342
68.547
69.749
69.981
70.407
70.703
71.053
71.182
71.204
71.225
71.275
71.437
72.308
72.389
72.719
73.591
73.756
74.064
74.256
74.630
74.853
74.898
74.919
74.998
74.998
75.307
76.168
76.295
76.330
77.301
78.112
78.319
78.567
78.986
79.146
79.907
80.263
81.549
81.780
82.624
83.019
83.510
83.606
84.466
84.621
85.191
85.570
85.838
85.981
86.315
86.727
86.825
86.921
88.394
89.177
89.830
89.936
90.409
90.576
90.978
91.216
91.858
92.762
92.931
93.246
93.960
94.847
95.321
95.646
95.713
95.747
96.227
96.238
96.440
97.356
99.001
99.159
99.639
99.819
99.883
100.758
101.665
102.838
103.275
105.042
105.551
105.740
107.049
108.435
110.805
111.261
111.280
111.969
112.380
113.873
119.357
119.626
120.421
122.071
124.965
126.273
155.533
0
38.9
77.8
116.6
155.53
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK