Етиопия Цени на бензина, литър, 02-Авг-2021

Етиопия Цени на бензина
Литър Галон
 ETB 21.530 81.500
 USD 0.484 1.832
 EUR 0.407 1.541
Етиопия: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 21.53 (Ethiopian Birr). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 53.31 Ethiopian Birr. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 02-Авг-2021
(литър, Ethiopian Birr)
0.890
2.666
10.266
11.147
15.190
15.550
17.866
19.046
19.862
21.530
21.591
22.840
23.603
24.108
25.242
25.494
25.659
25.693
25.815
26.169
27.387
27.643
27.745
29.915
30.402
30.413
31.170
32.559
32.648
32.923
33.356
33.399
34.207
35.060
36.219
37.623
39.905
40.474
40.483
40.663
40.663
40.711
40.856
40.977
40.986
41.006
41.216
41.460
41.486
41.645
41.662
41.710
42.499
42.542
43.168
43.705
44.150
44.271
44.288
44.606
45.835
46.081
46.198
46.380
46.380
46.612
46.621
47.730
47.796
47.974
48.119
48.474
48.715
49.159
49.521
49.521
49.521
49.742
50.038
50.046
50.536
50.637
50.728
50.754
50.769
50.837
52.219
52.345
52.509
52.797
52.932
53.038
53.385
53.405
53.662
53.734
53.862
54.030
55.310
56.010
56.475
56.619
56.660
57.018
57.926
58.181
58.435
59.239
59.684
60.085
60.950
62.019
62.404
62.999
63.155
63.516
63.796
64.246
64.342
65.104
66.405
67.007
67.081
67.139
67.790
68.486
68.750
69.957
70.230
70.600
70.811
71.604
72.075
72.755
72.925
73.725
74.541
74.681
75.303
75.601
75.779
75.951
79.630
79.711
79.742
80.382
80.693
81.259
81.539
81.909
82.860
83.669
86.772
87.234
87.817
88.461
88.620
89.161
89.307
89.835
89.976
90.659
91.453
96.625
96.652
111.086
113.804
0
28.5
56.9
85.4
113.8
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK