Ботсвана Цени на бензина, литър, 28-Нов-2022

Ботсвана Цени на бензина
Литър Галон
 BWP 14.640 55.418
 USD 1.140 4.315
 EUR 1.103 4.175
Ботсвана: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 14.64 (Botswanian Pula). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 16.71 Botswanian Pula. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 28-Нов-2022
(литър, Botswanian Pula)
0.204
0.394
0.686
4.054
4.254
4.383
5.500
5.628
5.652
5.808
5.841
6.597
6.690
6.816
6.952
7.409
7.557
7.965
7.986
8.145
9.972
9.974
10.135
10.896
11.114
11.193
12.270
12.287
12.290
12.420
12.504
12.710
12.756
12.798
12.855
12.896
12.904
12.934
13.136
13.203
13.218
13.233
13.353
13.392
13.730
13.756
13.781
13.809
13.827
13.884
14.218
14.423
14.486
14.521
14.569
14.638
14.640
14.685
14.747
14.789
15.070
15.175
15.234
15.415
15.430
15.547
15.613
15.742
15.870
15.886
15.911
15.931
16.023
16.188
16.234
16.279
16.324
16.343
16.397
16.429
16.457
16.503
16.614
16.769
17.037
17.042
17.361
17.405
17.454
17.494
17.519
17.655
17.782
17.787
17.814
17.841
17.865
17.875
17.895
18.076
18.078
18.267
18.280
18.347
18.376
18.492
18.707
18.790
19.088
19.109
19.114
19.207
19.388
19.427
19.658
19.831
19.892
19.930
20.002
20.208
20.223
20.259
20.545
20.752
20.871
20.917
20.929
20.953
21.037
21.166
21.192
21.268
21.325
21.352
21.516
21.725
21.803
21.895
22.224
22.227
22.400
22.507
22.559
22.678
22.722
22.761
23.129
23.256
23.750
23.849
23.873
23.887
24.244
24.430
24.496
24.664
24.740
24.928
25.134
25.453
25.638
25.651
26.394
26.552
27.271
29.041
30.472
37.980
0
9.5
19
28.5
37.98
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK