Ботсвана Цени на бензина, литър, 27-Май-2024

Ботсвана Цени на бензина
Литър Галон
 BWP 15.120 57.235
 USD 1.115 4.221
 EUR 1.027 3.888
Ботсвана: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 15.12 (Botswanian Pula). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 18.16 Botswanian Pula. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 27-Май-2024
(литър, Botswanian Pula)
0.388
0.420
0.475
3.847
4.635
4.643
4.768
5.764
5.924
6.795
7.198
7.353
7.514
7.822
7.979
8.422
8.427
8.554
8.801
8.833
9.495
9.873
11.002
11.241
11.409
11.583
11.892
11.975
12.268
12.624
12.920
13.102
13.129
13.323
13.396
13.620
13.921
13.921
13.970
14.208
14.270
14.274
14.370
14.406
14.437
15.033
15.051
15.084
15.120
15.148
15.208
15.297
15.375
15.478
15.507
15.693
15.723
15.746
15.791
16.271
16.351
16.397
16.517
16.536
16.575
16.984
16.985
17.256
17.270
17.432
17.434
17.445
17.502
17.563
17.659
17.930
17.982
17.986
18.042
18.079
18.195
18.209
18.220
18.308
18.349
18.406
18.651
18.656
18.689
18.736
18.884
18.912
18.927
19.012
19.121
19.173
19.445
19.481
19.513
19.601
19.649
19.683
19.733
19.749
19.809
19.889
19.917
19.930
19.969
20.086
20.154
20.185
20.272
20.424
20.488
20.617
20.679
20.948
20.998
21.245
21.432
21.515
22.016
22.177
22.270
22.402
22.693
22.962
22.978
23.092
23.120
23.282
23.450
23.518
23.886
23.951
24.004
24.057
24.085
24.388
24.562
24.637
24.766
24.802
25.423
25.683
25.762
25.891
26.301
26.511
26.704
26.787
26.825
27.167
27.444
27.601
27.980
28.022
28.088
28.201
28.388
28.839
28.898
29.718
29.914
29.950
31.146
31.367
43.568
0
10.9
21.8
32.7
43.57
This site uses cookies.
Learn more here


OK