Цени на пропан-бутана, литър, 08-Юли-2024

Цени на пропан-бутана (газта), 08-Юли-2024: Средната цена на пропан-бутана по света е 0.71 (U.S. Dollar) за литър, но има големи разлики между страните. По-богатите държави имат по-високи цени, а по-бедните страни и страните, които произвеждат и изнасят петрол имат значително по-ниски цени. Разликите в цените на пропан-бутана в отделните страни се дължат на различните данъци и субсидии за пропан-бутана. Всички страни купуват пропан-бутан на международните пазари на едни и същи цени, но налагат различни данъци. Затова, цената на дребно на пропан-бутана е различна. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на пропан-бутана, 08-Юли-2024
(литър, U.S. Dollar)
0.067
0.115
0.277
0.314
0.379
0.382
0.423
0.435
0.438
0.449
0.451
0.468
0.566
0.592
0.617
0.629
0.631
0.672
0.678
0.680
0.682
0.684
0.689
0.693
0.700
0.730
0.730
0.736
0.740
0.745
0.746
0.746
0.757
0.759
0.771
0.775
0.786
0.812
0.833
0.859
0.890
0.908
0.923
0.931
0.937
0.951
0.963
1.020
1.085
1.110
1.140
1.281
1.314
0
0.3
0.7
1
1.31
This site uses cookies.
Learn more here


OK