Цени на пропан-бутана, литър, 30-Ян-2023

Цени на пропан-бутана (газта), 30-Ян-2023: Средната цена на пропан-бутана по света е 0.75 (U.S. Dollar) за литър, но има големи разлики между страните. По-богатите държави имат по-високи цени, а по-бедните страни и страните, които произвеждат и изнасят петрол имат значително по-ниски цени. Разликите в цените на пропан-бутана в отделните страни се дължат на различните данъци и субсидии за пропан-бутана. Всички страни купуват пропан-бутан на международните пазари на едни и същи цени, но налагат различни данъци. Затова, цената на дребно на пропан-бутана е различна.
Цени на пропан-бутана, 30-Ян-2023
(литър, U.S. Dollar)
0.066
0.198
0.240
0.277
0.342
0.382
0.477
0.486
0.494
0.506
0.511
0.523
0.560
0.569
0.576
0.629
0.641
0.644
0.679
0.680
0.685
0.688
0.714
0.726
0.748
0.752
0.766
0.776
0.809
0.820
0.828
0.832
0.848
0.850
0.851
0.865
0.880
0.884
0.890
0.896
0.904
0.938
0.950
0.962
0.990
1.009
1.014
1.043
1.075
1.077
1.087
1.090
1.187
1.216
1.343
0
0.3
0.7
1
1.34
This site uses cookies.
Learn more here


OK