Нигерия Цени на бензина, литър, 16-Май-2022

Нигерия Цени на бензина
Литър Галон
 NGN 172.610 653.400
 USD 0.416 1.575
 EUR 0.398 1.507
Нигерия: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 172.61 (Nigerian Naira). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 562.98 Nigerian Naira. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 16-Май-2022
(литър, Nigerian Naira)
9.219
12.909
22.181
118.704
130.442
142.007
162.365
172.610
177.781
193.556
199.255
201.089
213.313
220.303
221.483
225.679
239.501
240.971
244.264
247.015
257.813
257.943
279.728
287.946
297.344
316.446
321.432
332.432
332.714
342.120
364.310
372.343
391.868
392.507
395.162
399.580
401.344
405.041
411.504
422.170
425.631
429.301
441.340
442.092
443.426
445.256
447.388
455.509
457.729
458.542
468.886
469.201
471.604
472.413
472.795
476.938
486.309
488.001
490.455
491.366
501.855
503.358
506.978
510.417
511.409
512.202
512.334
523.215
524.871
526.505
527.941
532.831
533.245
533.545
535.403
539.315
543.198
549.771
550.756
551.588
551.906
553.157
556.477
558.439
561.998
562.111
563.517
567.679
568.646
568.647
570.772
574.349
577.730
578.839
580.556
583.462
588.219
588.865
589.716
590.793
595.850
595.964
599.171
602.857
612.585
617.677
621.451
633.826
637.265
638.968
646.345
646.390
647.620
648.029
655.971
666.712
668.867
672.298
675.871
677.314
678.528
690.150
694.223
696.561
697.004
702.260
705.765
708.316
709.235
718.064
719.629
727.771
732.718
736.526
749.524
757.322
768.587
769.886
771.797
778.126
792.892
795.385
796.748
797.452
810.612
816.666
820.144
822.310
825.862
831.408
837.119
844.621
845.705
848.738
864.335
883.103
890.538
901.065
905.927
917.825
921.318
941.454
955.318
960.405
975.681
980.446
990.694
1022.723
1057.824
1202.906
0
300.7
601.5
902.2
1202.91
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK