Нигерия Цени на бензина, литър, 17-Юни-2024

Нигерия Цени на бензина
Литър Галон
 NGN 696.760 2,637.522
 USD 0.467 1.768
 EUR 0.435 1.647
Нигерия: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 696.76 (Nigerian Naira). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 1946.75 Nigerian Naira. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 17-Юни-2024
(литър, Nigerian Naira)
42.636
46.098
52.168
421.796
509.098
510.308
522.678
639.961
648.113
696.760
791.026
792.742
807.211
859.787
876.764
925.441
925.584
965.090
967.118
970.589
1043.349
1097.697
1192.641
1202.024
1202.994
1215.454
1225.513
1239.336
1253.274
1316.082
1326.942
1329.168
1353.608
1381.641
1401.293
1414.290
1436.310
1448.851
1475.794
1477.344
1477.884
1500.042
1535.138
1539.855
1544.411
1604.278
1606.376
1611.075
1633.271
1650.493
1659.225
1663.922
1664.179
1672.561
1676.861
1677.363
1695.518
1700.893
1708.026
1721.358
1732.434
1733.860
1772.842
1781.099
1804.140
1805.395
1819.055
1819.532
1846.714
1858.920
1871.333
1874.478
1876.757
1883.963
1887.748
1892.860
1909.520
1929.500
1929.899
1964.471
1970.506
1975.878
1982.478
1991.568
2002.004
2012.486
2027.284
2029.697
2031.349
2032.169
2042.643
2045.437
2047.447
2052.005
2052.398
2069.058
2074.032
2079.766
2091.508
2097.259
2103.221
2111.242
2113.072
2115.202
2132.185
2133.137
2135.033
2144.987
2155.081
2161.209
2161.765
2164.462
2174.093
2177.597
2184.688
2187.620
2214.584
2231.395
2248.694
2249.402
2272.259
2300.259
2313.065
2369.894
2381.279
2393.102
2398.222
2401.057
2415.637
2417.113
2428.472
2449.127
2495.549
2524.362
2531.459
2565.981
2571.584
2584.117
2604.022
2611.575
2621.687
2638.014
2678.548
2702.529
2734.059
2738.108
2748.275
2802.250
2815.696
2871.242
2883.247
2903.169
2903.737
2915.799
2937.296
2945.356
2961.203
3001.382
3008.705
3103.736
3107.331
3116.404
3129.891
3171.060
3186.077
3230.908
3370.042
3409.570
4789.424
0
1197.4
2394.7
3592.1
4789.42
This site uses cookies.
Learn more here


OK