Албания Цени на бензина, литър, 20-Май-2024

Албания Цени на бензина
Литър Галон
 ALL 182.000 688.945
 USD 1.970 7.457
 EUR 1.815 6.871
Албания: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 182 (Albanian Lek). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 124.06 Albanian Lek. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 20-Май-2024
(литър, Albanian Lek)
2.642
2.866
3.233
26.685
31.607
31.609
32.584
39.549
40.356
45.310
49.026
50.023
51.178
53.271
54.338
57.051
57.378
57.388
59.938
60.153
64.663
66.884
74.940
76.331
78.773
79.199
80.982
81.699
85.638
85.647
87.810
89.239
90.077
90.568
91.036
92.315
94.804
94.806
95.045
96.651
97.179
98.167
98.316
98.574
98.873
101.711
102.326
102.655
103.378
103.631
104.258
104.682
105.496
105.839
106.321
106.492
107.041
107.324
107.763
109.686
110.871
111.077
111.799
115.507
116.909
117.426
117.448
117.970
118.546
119.032
119.057
119.550
119.608
120.602
121.023
122.457
122.549
122.682
123.117
123.828
124.076
124.536
124.698
124.961
125.733
126.105
126.827
127.175
127.391
128.270
128.327
128.522
128.896
129.333
130.322
132.041
132.466
132.599
132.775
133.830
134.029
134.155
134.361
134.820
135.215
135.220
136.151
136.151
136.334
137.251
137.335
137.676
138.054
138.809
139.525
139.853
140.826
144.516
145.392
145.953
148.289
148.600
149.903
150.705
151.787
152.985
156.321
156.371
157.423
157.585
158.394
159.830
160.432
160.990
163.239
163.540
163.856
164.077
164.924
165.916
167.751
167.784
168.302
170.238
174.530
174.734
175.271
176.287
180.543
180.887
182.000
183.995
184.496
186.191
187.650
188.958
190.512
190.806
191.500
193.132
193.420
193.855
196.720
204.574
204.951
205.925
210.788
213.575
296.957
0
74.2
148.5
222.7
296.96
This site uses cookies.
Learn more here


OK