Албания Цени на бензина, литър, 14-Юни-2021

Албания Цени на бензина
Литър Галон
 ALL 145.000 548.884
 USD 1.429 5.409
 EUR 1.179 4.463
Албания: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 145 (Albanian Lek). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 119.94 Albanian Lek. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 14-Юни-2021
(литър, Albanian Lek)
2.029
6.593
25.281
34.847
35.398
40.914
43.555
44.168
49.987
50.560
52.157
52.936
53.808
54.891
56.008
56.677
57.568
59.193
59.671
59.816
62.543
62.690
63.025
63.351
64.238
69.450
70.646
71.565
72.606
75.659
77.378
78.070
80.304
84.253
85.969
87.442
88.993
90.286
91.729
91.925
93.038
93.162
93.418
93.716
94.280
94.654
94.654
94.839
96.209
96.879
96.944
97.092
97.761
98.405
98.424
100.927
101.662
101.752
101.765
102.704
102.862
103.469
105.064
105.496
105.513
106.400
106.495
106.514
108.227
109.814
109.917
110.068
110.406
110.573
111.316
111.890
113.399
113.790
113.795
114.332
114.858
115.272
115.272
116.860
117.357
117.554
118.085
118.456
118.480
118.872
119.792
121.003
121.518
121.699
121.729
121.730
123.080
123.439
123.641
125.768
126.794
127.218
127.218
127.824
130.620
131.927
132.226
134.212
136.155
136.669
136.808
137.006
138.499
140.485
140.650
141.252
142.766
143.280
144.508
145.000
145.139
145.261
147.353
147.730
150.608
151.987
152.642
154.118
154.196
155.201
156.517
158.546
160.022
161.129
161.867
161.986
163.663
164.819
166.320
166.787
167.586
168.004
171.830
175.953
178.022
179.825
180.160
182.433
184.376
185.606
186.871
188.189
188.558
195.001
196.725
197.045
197.070
197.949
198.140
199.013
201.473
202.868
205.163
211.936
220.292
224.924
254.069
0
63.5
127
190.6
254.07
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK