Уганда Цени на бензина, литър, 29-Май-2023

Уганда Цени на бензина
Литър Галон
 UGX 4,999.000 18,923.265
 USD 1.328 5.027
 EUR 1.237 4.683
Уганда: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 4999 (Uganda Shilling). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 4815.81 Uganda Shilling. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 29-Май-2023
(литър, Uganda Shilling)
15.684
107.674
117.021
1065.962
1265.520
1285.286
1400.958
1616.189
1676.965
1820.046
1996.793
2038.951
2069.972
2155.066
2171.349
2214.223
2336.813
2338.814
2386.540
2436.825
2598.693
2636.258
2781.796
2910.663
3077.158
3131.727
3153.683
3186.714
3300.799
3520.199
3551.241
3555.769
3559.418
3573.012
3726.577
3742.458
3777.552
3808.524
3811.252
3819.666
3834.354
3839.965
3858.463
3861.475
3866.313
3884.635
3912.555
3926.495
3927.784
3930.531
3972.350
3988.126
3991.173
3995.963
4000.997
4025.911
4096.706
4112.574
4192.834
4226.062
4294.905
4298.258
4298.904
4311.380
4338.153
4341.759
4367.438
4387.610
4395.240
4412.110
4496.531
4526.542
4541.059
4543.894
4569.542
4593.657
4618.722
4626.944
4686.028
4690.406
4742.869
4743.181
4886.745
4930.429
4966.702
4976.675
4980.368
4989.215
4999.000
5000.496
5016.012
5040.448
5041.368
5042.988
5055.959
5067.549
5086.875
5132.198
5134.493
5150.354
5180.488
5203.556
5215.242
5221.989
5284.761
5306.743
5313.411
5325.347
5326.649
5340.496
5349.291
5360.838
5414.384
5571.967
5576.008
5577.437
5614.480
5620.454
5756.597
5790.060
5830.993
5858.849
5861.889
5895.160
5915.417
6020.472
6048.228
6074.223
6121.084
6135.218
6203.389
6262.907
6265.986
6343.719
6345.971
6367.963
6386.549
6400.287
6402.592
6416.450
6597.895
6692.265
6780.102
6800.305
6842.520
6859.549
6864.955
6893.239
6974.896
7127.999
7133.591
7168.426
7192.242
7293.257
7301.338
7308.501
7359.118
7458.921
7471.532
7535.692
7741.762
7815.254
7902.081
7910.590
8007.521
8388.255
8452.465
11165.456
0
2791.4
5582.7
8374.1
11165.46
This site uses cookies.
Learn more here


OK