Уганда Цени на бензина, литър, 24-Юни-2024

Уганда Цени на бензина
Литър Галон
 UGX 5,457.000 20,656.982
 USD 1.459 5.523
 EUR 1.359 5.144
Уганда: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 5457 (Uganda Shilling). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 4900.65 Uganda Shilling. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 24-Юни-2024
(литър, Uganda Shilling)
106.974
115.541
130.889
1045.056
1279.731
1280.476
1312.945
1601.078
1626.641
1880.043
1963.509
1984.518
2025.361
2157.039
2199.815
2321.929
2322.620
2387.847
2425.591
2435.225
2617.779
2754.319
3008.840
3012.990
3030.176
3074.832
3142.094
3206.094
3219.295
3297.403
3326.500
3368.267
3395.180
3465.632
3512.714
3534.983
3603.725
3639.642
3682.587
3706.031
3713.897
3762.054
3838.102
3850.626
3896.755
4064.430
4073.947
4093.561
4150.328
4151.809
4159.131
4169.928
4173.739
4253.760
4257.062
4267.598
4273.921
4318.006
4351.632
4355.054
4366.684
4453.321
4487.629
4498.082
4522.547
4547.547
4552.227
4576.165
4645.756
4686.726
4704.744
4729.353
4744.846
4754.832
4786.467
4791.017
4807.281
4842.148
4849.345
4923.425
4930.545
4957.511
4977.441
5023.060
5048.232
5078.736
5107.683
5112.100
5123.965
5138.318
5140.194
5144.883
5147.947
5150.968
5176.940
5189.761
5189.761
5220.007
5221.217
5251.862
5269.768
5277.586
5342.401
5348.858
5352.077
5379.203
5379.916
5382.483
5383.661
5393.922
5441.580
5457.000
5461.135
5463.627
5474.342
5556.428
5621.599
5644.237
5687.839
5701.135
5777.023
5921.137
5946.104
5962.155
5985.367
6041.368
6044.545
6046.303
6077.222
6094.804
6141.926
6182.069
6218.198
6342.642
6350.671
6434.612
6434.972
6463.072
6548.644
6564.610
6566.642
6615.617
6728.749
6740.061
6781.591
6850.687
6856.476
6866.633
7101.351
7165.580
7230.612
7250.338
7311.730
7315.787
7346.225
7386.368
7554.970
7615.457
7687.041
7772.911
7819.804
7833.171
7860.375
7916.949
7988.518
8444.138
8462.802
8550.524
12014.492
0
3003.6
6007.2
9010.9
12014.49
This site uses cookies.
Learn more here


OK