Уганда Цени на бензина, литър, 22-Нов-2021

Уганда Цени на бензина
Литър Галон
 UGX 4,590.000 17,375.032
 USD 1.286 4.868
 EUR 1.144 4.331
Уганда: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 4590 (Uganda Shilling). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 4375.87 Uganda Shilling. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 22-Нов-2021
(литър, Uganda Shilling)
0.001
213.941
823.881
976.451
1180.681
1239.105
1439.047
1528.495
1630.795
1748.611
1833.355
1893.702
1909.825
1937.416
1953.533
2059.140
2082.208
2100.089
2100.546
2217.559
2244.310
2404.995
2414.028
2456.883
2614.678
2631.764
2647.449
2673.778
2741.803
2878.883
2965.731
2976.982
2992.519
2994.805
3024.960
3100.476
3114.282
3178.608
3192.570
3236.880
3240.075
3278.761
3291.756
3360.447
3363.085
3365.372
3371.687
3434.895
3442.660
3469.633
3493.395
3495.729
3544.302
3549.690
3573.589
3657.803
3659.407
3682.114
3704.033
3712.467
3773.938
3774.875
3775.828
3775.828
3782.627
3860.743
3863.406
3865.874
3901.749
4017.496
4055.568
4060.384
4072.030
4076.422
4079.550
4082.494
4117.255
4119.643
4137.682
4163.283
4180.396
4180.956
4210.496
4247.576
4251.327
4251.562
4261.501
4275.953
4282.634
4284.184
4286.429
4294.920
4315.242
4319.520
4458.915
4486.167
4509.358
4528.322
4541.714
4576.243
4590.000
4636.558
4758.157
4811.220
4877.589
4886.496
4887.344
4959.383
4978.955
4991.975
5009.709
5011.606
5035.666
5037.624
5123.412
5134.653
5160.880
5197.651
5351.478
5375.548
5383.571
5388.010
5393.071
5475.838
5639.694
5692.738
5696.146
5716.534
5815.020
5827.001
5856.940
5857.679
5868.172
5893.045
5942.164
5957.230
5989.323
6013.593
6056.438
6063.207
6113.683
6330.310
6538.913
6541.650
6550.948
6583.415
6609.160
6619.145
6619.145
6623.157
6648.727
6891.934
6894.341
6894.859
6980.189
6986.381
6994.310
7006.780
7051.805
7076.468
7178.173
7316.673
7363.570
7441.524
7507.145
7895.904
8055.299
9344.968
0
2336.2
4672.5
7008.7
9344.97
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK