Уганда Цени на бензина, литър, 02-Авг-2021

Уганда Цени на бензина
Литър Галон
 UGX 4,230.000 16,012.284
 USD 1.190 4.505
 EUR 1.002 3.793
Уганда: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 4230 (Uganda Shilling). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 4260.23 Uganda Shilling. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 02-Авг-2021
(литър, Uganda Shilling)
71.103
213.041
820.413
890.784
1213.847
1242.684
1427.712
1522.061
1587.251
1720.531
1725.378
1825.203
1886.193
1926.509
2017.163
2037.335
2050.472
2053.170
2062.986
2091.249
2188.604
2209.020
2217.178
2390.601
2429.509
2430.391
2490.920
2601.882
2608.995
2630.970
2665.575
2669.054
2733.619
2801.767
2894.383
3006.544
3188.948
3234.369
3235.094
3249.527
3249.527
3253.314
3264.960
3274.608
3275.355
3276.948
3293.702
3313.237
3315.254
3328.015
3329.353
3333.178
3396.238
3399.635
3449.688
3492.600
3528.128
3537.839
3539.177
3564.607
3662.839
3682.467
3691.800
3706.338
3706.358
3724.924
3725.665
3814.266
3819.500
3833.772
3845.378
3873.732
3892.997
3928.414
3957.345
3957.345
3957.382
3975.048
3998.677
3999.357
4038.497
4046.526
4053.865
4055.936
4057.113
4062.584
4172.962
4183.016
4196.133
4219.210
4230.000
4238.404
4266.151
4267.734
4288.316
4294.060
4304.289
4317.688
4419.984
4475.966
4513.069
4524.576
4527.858
4556.523
4629.060
4649.451
4669.746
4733.986
4769.503
4801.553
4870.705
4956.105
4986.898
5034.482
5046.934
5075.762
5098.169
5134.074
5141.803
5202.682
5306.653
5354.708
5360.663
5365.330
5417.343
5472.951
5494.066
5590.469
5612.309
5641.869
5658.761
5722.106
5759.776
5814.112
5827.679
5891.637
5956.807
5968.008
6017.713
6041.523
6055.719
6069.469
6363.512
6369.954
6372.441
6423.546
6448.454
6493.640
6516.021
6545.582
6621.595
6686.240
6934.219
6971.172
7017.707
7069.229
7081.897
7125.178
7136.796
7179.025
7190.239
7244.836
7308.263
7721.648
7723.787
8877.216
9094.412
0
2273.6
4547.2
6820.8
9094.41
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK