Азербайджан Цени на бензина, литър, 13-Май-2024

Азербайджан Цени на бензина
Литър Галон
 AZN 1.000 3.785
 USD 0.588 2.226
 EUR 0.545 2.063
Азербайджан: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 1 (Azerbaijanian Manat). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 2.29 Azerbaijanian Manat. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 13-Май-2024
(литър, Azerbaijanian Manat)
0.049
0.052
0.060
0.488
0.580
0.582
0.611
0.728
0.736
0.820
0.902
0.921
0.942
0.981
1.000
1.036
1.056
1.056
1.103
1.107
1.190
1.226
1.369
1.399
1.490
1.490
1.504
1.543
1.577
1.606
1.621
1.643
1.645
1.663
1.701
1.745
1.748
1.750
1.763
1.771
1.774
1.788
1.810
1.816
1.829
1.865
1.887
1.893
1.898
1.901
1.901
1.937
1.941
1.957
1.958
1.987
2.003
2.006
2.022
2.040
2.044
2.067
2.099
2.121
2.130
2.147
2.162
2.176
2.183
2.194
2.201
2.212
2.229
2.243
2.248
2.254
2.263
2.265
2.265
2.269
2.283
2.297
2.308
2.312
2.319
2.322
2.324
2.330
2.348
2.351
2.355
2.361
2.374
2.376
2.386
2.421
2.442
2.442
2.445
2.446
2.458
2.463
2.464
2.472
2.518
2.518
2.521
2.526
2.538
2.539
2.561
2.570
2.574
2.592
2.608
2.611
2.618
2.642
2.662
2.682
2.718
2.766
2.768
2.827
2.853
2.871
2.873
2.876
2.878
2.946
2.955
2.967
2.971
2.971
2.974
3.017
3.027
3.035
3.045
3.074
3.110
3.116
3.124
3.151
3.186
3.221
3.228
3.259
3.276
3.318
3.322
3.323
3.370
3.444
3.447
3.452
3.480
3.544
3.546
3.556
3.556
3.575
3.631
3.709
3.751
3.786
3.846
3.907
5.460
0
1.4
2.7
4.1
5.46
This site uses cookies.
Learn more here


OK