Азербайджан Цени на бензина, литър, 30-Ян-2023

Азербайджан Цени на бензина
Литър Галон
 AZN 1.000 3.785
 USD 0.588 2.226
 EUR 0.542 2.052
Азербайджан: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 1 (Azerbaijanian Manat). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 2.23 Azerbaijanian Manat. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 30-Ян-2023
(литър, Azerbaijanian Manat)
0.027
0.054
0.091
0.539
0.575
0.585
0.606
0.728
0.747
0.782
0.817
0.874
0.902
0.921
0.980
0.984
1.000
1.055
1.055
1.078
1.243
1.294
1.356
1.357
1.363
1.407
1.442
1.480
1.583
1.588
1.653
1.657
1.665
1.674
1.699
1.703
1.709
1.712
1.715
1.731
1.736
1.768
1.769
1.814
1.821
1.824
1.825
1.836
1.842
1.844
1.859
1.865
1.885
1.902
1.907
1.934
1.940
1.942
1.966
1.979
1.980
1.990
2.004
2.034
2.048
2.049
2.058
2.060
2.071
2.076
2.087
2.106
2.106
2.139
2.142
2.151
2.164
2.165
2.166
2.171
2.176
2.188
2.192
2.198
2.230
2.254
2.261
2.268
2.279
2.299
2.304
2.316
2.318
2.322
2.325
2.332
2.341
2.353
2.359
2.370
2.371
2.376
2.411
2.446
2.458
2.467
2.474
2.475
2.481
2.486
2.502
2.512
2.519
2.526
2.526
2.545
2.611
2.632
2.665
2.675
2.700
2.732
2.733
2.733
2.780
2.787
2.797
2.798
2.851
2.855
2.890
2.912
2.918
2.924
2.928
2.944
2.958
2.969
2.986
3.009
3.032
3.057
3.099
3.102
3.103
3.143
3.153
3.211
3.285
3.289
3.291
3.304
3.380
3.387
3.396
3.464
3.467
3.469
3.474
3.528
3.544
3.579
3.651
3.765
3.778
3.843
3.882
5.007
0
1.3
2.5
3.8
5.01
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK