Монголия Цени на бензина, литър, 17-Юни-2024

Монголия Цени на бензина
Литър Галон
 MNT 3,910.000 14,800.953
 USD 1.486 5.625
 EUR 1.383 5.235
Монголия: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 3910 (Mongolian Tugrik). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 3437.12 Mongolian Tugrik. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 17-Юни-2024
(литър, Mongolian Tugrik)
75.276
81.389
92.105
744.710
898.847
900.983
922.824
1129.895
1144.288
1230.177
1396.611
1399.640
1425.186
1518.013
1547.987
1633.930
1634.182
1703.933
1707.514
1713.642
1842.103
1938.059
2105.688
2122.256
2123.968
2145.968
2163.727
2188.133
2212.741
2323.633
2342.806
2346.736
2389.888
2439.381
2474.079
2497.025
2535.903
2558.046
2605.615
2608.353
2609.306
2648.427
2710.392
2718.719
2726.763
2832.462
2836.167
2844.462
2883.652
2914.059
2929.476
2937.768
2938.222
2953.020
2960.613
2961.500
2993.554
3003.043
3015.637
3039.175
3058.731
3061.248
3130.073
3144.652
3185.332
3187.549
3211.666
3212.508
3260.500
3282.051
3303.966
3309.520
3313.544
3326.265
3332.948
3341.974
3371.388
3406.665
3407.368
3468.408
3479.063
3488.548
3500.201
3516.249
3534.674
3553.182
3579.309
3583.570
3586.486
3587.933
3606.426
3611.359
3614.907
3622.956
3623.649
3653.063
3661.845
3671.968
3692.700
3702.854
3713.381
3727.543
3730.774
3734.534
3764.518
3766.200
3769.546
3787.122
3804.942
3815.762
3816.743
3821.505
3838.509
3844.697
3857.216
3862.393
3910.000
3939.680
3970.224
3971.473
4011.829
4061.265
4083.874
4184.211
4204.310
4225.185
4234.225
4239.231
4264.972
4267.578
4287.634
4324.102
4406.062
4456.934
4469.463
4530.415
4540.307
4562.435
4597.579
4610.914
4628.768
4657.595
4729.161
4771.500
4827.168
4834.318
4852.268
4947.564
4971.304
5069.374
5090.570
5125.743
5126.746
5148.042
5185.998
5200.227
5228.207
5299.145
5312.074
5479.859
5486.206
5502.225
5526.036
5598.723
5625.237
5704.389
5950.039
6019.828
8456.056
0
2114
4228
6342
8456.06
This site uses cookies.
Learn more here


OK