Иран Цени на бензина, литър, 03-Окт-2022

Иран Цени на бензина
Литър Галон
 IRR 15,000.000 56,781.150
 USD 0.053 0.201
 EUR 0.053 0.201
Иран: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 15000 (Iranian Rial). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 358902.10 Iranian Rial. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 03-Окт-2022
(литър, Iranian Rial)
4450.407
8332.940
15000.000
92105.884
95323.547
103334.120
120572.873
123052.168
123855.462
125492.802
144256.950
148841.337
152048.172
153210.858
153610.587
155127.673
161967.144
165188.149
174052.505
174310.264
178043.527
208530.413
223249.211
228123.100
241793.307
245827.897
253611.963
253964.617
255527.923
256067.397
258599.063
258629.598
260942.162
266648.694
272211.676
273239.506
280856.164
283411.381
286545.795
289113.114
290271.455
290908.605
291196.448
293636.213
296037.405
296292.053
296442.011
301776.507
302751.199
302968.983
304961.415
305652.906
311106.655
313967.138
315902.778
316064.257
317455.771
317792.468
319957.877
320023.420
320108.435
321023.238
321847.734
321907.060
329129.135
330376.411
333310.901
335129.177
336004.737
346917.500
347622.389
347831.483
348591.912
350845.960
353428.408
353517.138
353833.193
356334.558
358488.467
359292.381
359464.167
360200.562
361423.729
362352.120
365376.732
366649.947
368532.788
369716.765
373179.843
375868.307
375874.158
376714.181
377137.456
379514.790
379542.561
380153.580
382250.368
382311.169
383290.418
384026.959
389243.016
389842.699
389995.692
390147.234
395360.508
397681.129
401748.295
402745.534
403949.673
404207.158
405524.291
406442.669
407496.912
411234.080
413227.060
415418.628
415755.501
417242.348
418122.898
424549.177
425937.331
432820.858
433564.954
435216.795
441923.354
444985.327
449072.452
455793.033
459176.431
461308.222
463413.311
465347.404
467322.999
469835.383
469872.738
470789.079
470957.378
472920.869
477128.350
477486.627
479652.839
482907.650
483579.821
485558.521
491433.786
491993.818
493397.277
496948.315
503085.655
504617.227
517497.094
519146.567
524189.343
524252.138
527307.268
528179.120
530572.536
541923.559
545215.944
545984.431
555106.999
556228.994
575616.101
575871.559
615720.011
630458.049
634877.843
826065.661
0
206516.4
413032.8
619549.2
826065.66
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK