Иран Цени на бензина, литър, 16-Май-2022

Иран Цени на бензина
Литър Галон
 IRR 15,000.000 56,781.150
 USD 0.053 0.201
 EUR 0.051 0.193
Иран: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 15000 (Iranian Rial). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 380728.63 Iranian Rial. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 16-Май-2022
(литър, Iranian Rial)
6234.204
8730.160
15000.000
80275.906
88213.861
96034.457
109802.415
116730.603
120227.885
130896.040
134749.531
135990.227
144256.950
148983.993
149781.740
152619.517
161967.144
162960.894
165188.149
167048.359
174350.534
174438.548
189171.300
194728.610
201083.865
214002.092
217374.434
224813.311
225003.803
231364.605
246371.046
251803.538
265008.088
265439.972
267235.046
270223.140
271415.993
273915.922
278287.279
285499.803
287840.494
290322.381
298464.369
298972.572
299874.822
301112.496
302553.917
308045.844
309547.262
310097.268
317092.831
317305.265
318930.803
319477.675
319736.029
322537.977
328874.890
330019.718
331679.023
332294.767
339388.509
340405.163
342852.876
345178.602
345849.480
346385.847
346475.266
353833.193
354953.113
356058.096
357029.290
360336.490
360616.347
360819.688
362075.807
364721.626
367347.709
371792.172
372458.577
373021.434
373236.508
374082.107
376327.806
377654.600
380061.108
380137.602
381088.509
383903.229
384556.831
384557.568
385994.784
388413.895
390700.435
391450.281
392611.345
394576.613
397793.606
398230.177
398805.791
399534.345
402953.990
403031.085
405199.880
407692.622
414271.436
417715.161
420267.169
428635.899
430961.528
432113.547
437102.050
437132.817
437964.657
438241.112
443612.468
450875.709
452333.072
454653.398
457069.924
458045.493
458866.858
466726.207
469480.588
471062.061
471361.463
474916.091
477286.479
479011.289
479632.577
485603.491
486662.272
492168.093
495513.779
498089.020
506878.826
512152.710
519770.542
520649.523
521941.477
526221.710
536207.480
537893.682
538815.122
539291.053
548190.915
552284.958
554636.773
556101.741
558504.288
562254.605
566116.771
571190.074
571923.392
573974.347
584522.115
597213.957
602242.227
609361.196
612649.495
620695.881
623057.981
636674.965
646050.758
649490.817
659821.455
663044.384
669974.726
691634.823
715372.570
813486.622
0
203371.7
406743.3
610115
813486.62
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK