Иран Цени на бензина, литър, 13-Май-2024

Иран Цени на бензина
Литър Галон
 IRR 15,000.000 56,781.150
 USD 0.029 0.110
 EUR 0.027 0.102
Иран: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 15000 (Iranian Rial). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 705850.04 Iranian Rial. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 13-Май-2024
(литър, Iranian Rial)
15000.000
16134.872
18353.449
150397.221
178992.790
179532.496
188613.005
224505.244
227173.755
252800.385
278289.460
284108.600
290542.986
302488.096
308460.933
319411.432
325670.399
325787.027
340249.161
341470.372
367068.327
378258.374
422216.544
431608.390
459701.681
459722.119
464002.643
475934.970
486452.026
495383.924
499878.390
506712.286
507474.376
512972.994
524779.798
538167.868
539286.838
539802.202
543852.816
546339.801
547283.692
551682.062
558342.349
560094.561
564037.078
575172.984
582017.252
583779.474
585321.545
586358.259
586438.676
597487.200
598676.324
603604.090
603978.068
612877.252
617952.642
618883.393
623737.284
629375.983
630393.865
637666.245
647612.044
654233.183
656907.499
662251.904
666937.583
671164.070
673246.735
676900.336
678972.208
682174.725
687540.536
691877.419
693392.718
695148.576
698007.379
698737.273
698786.004
699872.417
704339.921
708421.408
712025.993
713206.383
715337.714
716329.998
716961.877
718578.463
724197.168
725062.246
726483.200
728211.940
732339.801
732947.824
735947.037
746744.489
753374.746
753408.830
754105.375
754505.113
758164.552
759650.456
759991.652
762466.644
776744.206
776797.568
777589.766
779129.523
782789.229
783137.006
790027.284
792675.258
793967.383
799420.556
804421.605
805314.806
807410.052
814862.402
821236.699
827202.216
838507.362
853187.336
853668.642
871889.234
880149.833
885468.301
886208.705
887173.052
887666.492
908846.780
911494.845
915217.252
916586.995
916586.995
917292.288
930568.264
933560.829
936276.642
939218.773
948353.435
959225.013
961177.305
963547.934
972034.851
982820.798
993535.039
995798.217
1005303.564
1010554.136
1023522.145
1024773.571
1024880.965
1039420.969
1062358.888
1063127.756
1064825.139
1073425.214
1093321.526
1093945.875
1096872.491
1096938.647
1102733.367
1120032.092
1144162.077
1157005.085
1167799.727
1186278.450
1205142.160
1684121.846
0
421030.5
842060.9
1263091.4
1684121.85
This site uses cookies.
Learn more here


OK