Иран Цени на бензина, литър, 14-Юни-2021

Иран Цени на бензина
Литър Галон
 IRR 15,000.000 56,781.150
 USD 0.065 0.246
 EUR 0.054 0.204
Иран: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 15000 (Iranian Rial). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 272878.61 Iranian Rial. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 14-Юни-2021
(литър, Iranian Rial)
4615.740
15000.000
57516.917
79280.161
80533.522
93082.180
99090.699
100485.410
113724.411
115028.987
118660.801
120432.726
122418.186
124880.438
127422.109
128945.275
130971.742
134669.226
135756.981
136087.364
142291.347
142623.896
143387.759
144128.998
146145.857
158005.562
160725.423
162816.982
165185.361
172130.410
176041.888
177614.936
182697.154
191683.141
195587.584
198938.380
202466.977
205408.539
208691.669
209137.551
211669.282
211950.386
212533.591
213210.882
214495.675
215345.846
215345.846
215766.853
218882.675
220407.718
220555.818
220892.989
222415.188
223880.087
223922.833
229616.174
231290.388
231493.192
231523.134
233660.241
234020.595
235401.018
239029.471
240011.742
240050.946
242068.013
242284.168
242328.641
246225.479
249835.735
250070.586
250412.939
251182.834
251563.648
253253.277
254558.737
257992.776
258881.610
258892.669
260114.825
261311.853
262252.862
262252.862
265865.023
266995.901
267445.070
268653.635
269496.657
269551.685
270442.419
272536.141
275292.453
276463.366
276876.058
276944.380
276945.412
280016.801
280834.608
281293.602
286132.797
288465.970
289430.591
289431.514
290810.501
297170.500
300145.576
300824.387
305343.433
309762.890
310932.772
311249.661
311700.900
315097.550
319614.717
319989.949
321359.220
324804.745
325973.764
328768.636
329886.880
330203.923
330481.249
335240.932
336097.969
342645.571
345783.741
347273.787
350631.793
350808.493
353095.138
356089.948
360705.811
364063.817
366582.322
368261.325
368531.874
372347.205
374977.337
378391.586
379454.678
381270.800
382223.776
390927.865
400307.593
405013.773
409117.064
409879.839
415049.542
419470.916
422269.255
425146.384
428145.765
428985.267
443644.376
447564.476
448293.801
448349.768
450350.066
450785.267
452771.142
458367.819
461541.036
466762.834
482171.659
501182.396
511721.209
578027.067
0
144506.8
289013.5
433520.3
578027.07
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK