Монако Цени на бензина, литър, 30-Ян-2023

Монако Цени на бензина
Литър Галон
 EUR 2.046 7.745
 USD 2.223 8.415
Монако: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 2.046 (Euro). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 1.21 Euro. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на бензина, 30-Ян-2023
(литър, Euro)
0.015
0.029
0.049
0.292
0.311
0.317
0.328
0.394
0.405
0.423
0.442
0.473
0.488
0.499
0.531
0.533
0.542
0.572
0.572
0.584
0.673
0.700
0.734
0.735
0.738
0.762
0.781
0.801
0.857
0.860
0.895
0.897
0.902
0.907
0.920
0.922
0.925
0.927
0.929
0.938
0.940
0.957
0.958
0.982
0.986
0.987
0.988
0.994
0.998
0.999
1.006
1.010
1.021
1.030
1.032
1.047
1.051
1.051
1.065
1.072
1.072
1.078
1.085
1.101
1.109
1.109
1.115
1.116
1.121
1.124
1.130
1.141
1.141
1.158
1.160
1.165
1.172
1.172
1.173
1.176
1.179
1.185
1.187
1.190
1.208
1.220
1.224
1.228
1.234
1.245
1.247
1.254
1.255
1.258
1.259
1.263
1.268
1.274
1.278
1.283
1.284
1.287
1.306
1.325
1.331
1.336
1.340
1.340
1.343
1.346
1.355
1.360
1.364
1.368
1.368
1.378
1.414
1.425
1.443
1.448
1.462
1.479
1.480
1.480
1.506
1.509
1.515
1.515
1.544
1.546
1.565
1.577
1.580
1.584
1.586
1.594
1.602
1.608
1.617
1.630
1.642
1.655
1.678
1.680
1.681
1.702
1.707
1.739
1.779
1.781
1.782
1.789
1.831
1.834
1.839
1.876
1.877
1.879
1.881
1.910
1.919
1.938
1.977
2.039
2.046
2.081
2.102
2.711
0
0.7
1.4
2
2.71
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на бензина. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK