Белиз Цени на бензина, литър, 27-Нов-2023

Белиз Цени на бензина
Литър Галон
 BZD 3.854 14.589
 USD 1.914 7.245
 EUR 1.741 6.590
Белиз: Използваме исторически данни за цените на бензина в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на бензина. Въз основа на тези оценки, цената на бензина е 3.854 (Belize Dollar). За сравнение, средната цена на бензина по света за този период е 2.68 Belize Dollar. На графиката показваме цената на бензина в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на бензина, 27-Нов-2023
(литър, Belize Dollar)
0.058
0.063
0.070
0.686
0.690
0.730
0.814
0.862
0.883
0.950
1.069
1.091
1.153
1.161
1.184
1.246
1.250
1.251
1.276
1.443
1.598
1.599
1.601
1.613
1.639
1.774
1.790
1.880
1.882
1.885
1.931
1.954
1.982
1.994
2.001
2.003
2.029
2.061
2.062
2.074
2.094
2.108
2.130
2.139
2.161
2.169
2.178
2.244
2.252
2.282
2.285
2.286
2.287
2.302
2.316
2.322
2.332
2.355
2.361
2.371
2.406
2.418
2.419
2.436
2.442
2.452
2.455
2.488
2.507
2.516
2.526
2.537
2.547
2.556
2.558
2.569
2.570
2.587
2.614
2.634
2.640
2.672
2.683
2.704
2.719
2.736
2.746
2.760
2.781
2.802
2.808
2.809
2.838
2.840
2.845
2.847
2.859
2.859
2.861
2.875
2.881
2.886
2.913
2.933
2.943
2.952
2.966
3.025
3.051
3.055
3.069
3.071
3.092
3.094
3.115
3.132
3.141
3.145
3.150
3.163
3.213
3.278
3.302
3.305
3.314
3.330
3.334
3.342
3.343
3.360
3.370
3.403
3.415
3.446
3.472
3.479
3.506
3.506
3.620
3.661
3.668
3.689
3.699
3.710
3.783
3.800
3.854
3.858
3.879
3.884
3.913
3.946
4.005
4.007
4.029
4.073
4.081
4.104
4.124
4.124
4.127
4.137
4.143
4.256
4.354
4.595
4.715
6.246
0
1.6
3.1
4.7
6.25
This site uses cookies.
Learn more here


OK