Цени на дизела, литър, 17-Юни-2024

Цени на дизела, 17-Юни-2024: Средната цена на дизела по света е 1.22 (U.S. Dollar) за литър, но има големи разлики между страните. По-богатите държави имат по-високи цени, а по-бедните страни и страните, които произвеждат и изнасят петрол имат значително по-ниски цени. Едно изключение е САЩ, която е икономически напреднала страна, но има ниски цени на дизела. Разликите в цените на дизела в отделните страни се дължат на различните данъци и субсидии за дизела. Всички страни купуват петрол на международните пазари на едни и същи цени, но налагат различни данъци. Затова, цената на дребно на дизела е различна. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 17-Юни-2024
(литър, U.S. Dollar)
0.004
0.006
0.031
0.210
0.216
0.234
0.286
0.306
0.375
0.471
0.475
0.478
0.539
0.563
0.597
0.631
0.649
0.656
0.670
0.704
0.711
0.721
0.735
0.736
0.767
0.779
0.784
0.809
0.822
0.825
0.829
0.840
0.853
0.881
0.899
0.900
0.900
0.904
0.917
0.937
0.939
0.951
0.959
0.962
0.962
0.964
0.969
0.973
0.977
0.979
0.985
0.987
0.987
0.989
1.004
1.029
1.036
1.039
1.053
1.074
1.078
1.088
1.095
1.096
1.105
1.128
1.146
1.147
1.152
1.159
1.161
1.162
1.163
1.170
1.172
1.173
1.173
1.185
1.190
1.198
1.204
1.209
1.210
1.211
1.221
1.225
1.225
1.226
1.233
1.236
1.236
1.236
1.245
1.251
1.255
1.262
1.289
1.298
1.299
1.310
1.313
1.332
1.332
1.343
1.348
1.353
1.359
1.362
1.363
1.364
1.369
1.371
1.376
1.389
1.392
1.393
1.394
1.395
1.398
1.403
1.426
1.428
1.504
1.514
1.521
1.524
1.563
1.563
1.576
1.581
1.599
1.607
1.610
1.619
1.622
1.622
1.641
1.649
1.666
1.671
1.672
1.691
1.708
1.719
1.728
1.740
1.747
1.774
1.807
1.807
1.827
1.830
1.832
1.836
1.837
1.844
1.915
1.915
1.948
1.958
1.966
1.978
2.170
2.183
2.206
2.266
2.268
3.080
0
0.8
1.5
2.3
3.08
This site uses cookies.
Learn more here


OK