Албания Цени на дизела, литър, 22-Юли-2024

Албания Цени на дизела
Литър Галон
 ALL 182.000 688.945
 USD 1.974 7.472
 EUR 1.813 6.863
Албания: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 182 (Albanian Lek). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 114.48 Albanian Lek. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 22-Юли-2024
(литър, Albanian Lek)
0.384
0.527
2.857
19.046
19.867
21.129
26.313
28.264
34.673
43.790
44.033
49.647
51.906
54.229
56.471
56.626
59.870
60.435
61.786
65.489
65.888
68.710
69.420
70.570
70.785
72.537
75.807
76.543
78.366
79.084
79.560
80.540
80.542
81.338
83.605
83.748
83.800
83.821
86.372
87.087
87.263
87.953
87.971
90.256
90.625
90.703
91.328
91.709
92.005
92.254
92.374
92.878
93.494
93.972
94.048
94.528
94.637
96.094
98.225
98.531
99.682
100.051
100.230
101.003
102.678
103.283
104.300
104.433
106.951
107.108
108.090
108.090
108.529
108.722
108.998
109.022
109.155
109.403
110.164
110.340
111.384
111.581
111.756
111.859
111.865
112.165
113.029
113.525
113.985
114.518
115.524
115.796
115.815
117.555
117.607
118.759
119.437
119.663
119.887
120.571
121.255
121.489
121.979
122.409
123.827
124.885
125.206
125.817
126.572
126.679
127.137
127.631
130.060
130.431
131.126
131.543
131.633
132.879
133.516
133.679
134.083
135.646
139.367
143.477
145.230
145.585
148.391
148.598
148.999
149.347
149.401
152.452
153.216
154.041
154.068
155.927
156.801
157.032
157.132
157.734
158.465
158.638
160.602
160.646
161.550
164.060
165.867
168.980
170.104
171.188
172.695
173.197
174.502
174.663
175.827
176.209
179.553
180.513
181.229
182.000
185.561
187.657
199.798
202.078
206.541
211.187
211.852
288.722
0
72.2
144.4
216.5
288.72
This site uses cookies.
Learn more here


OK