Албания Цени на дизела, литър, 05-Юни-2023

Албания Цени на дизела
Литър Галон
 ALL 173.000 654.876
 USD 1.710 6.473
 EUR 1.597 6.045
Албания: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 173 (Albanian Lek). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 120.50 Albanian Lek. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 05-Юни-2023
(литър, Albanian Lek)
0.421
0.579
3.146
20.233
21.484
22.531
27.088
37.800
39.083
46.757
47.505
47.596
48.290
54.585
55.774
56.953
64.987
65.949
67.780
71.004
71.657
73.310
73.797
74.113
78.007
85.663
86.135
86.717
86.779
86.843
89.016
89.392
90.253
90.492
92.083
92.822
93.054
93.133
94.295
94.735
96.033
96.092
96.255
96.454
96.623
98.554
98.705
101.450
101.955
102.335
102.536
104.664
105.540
105.836
106.056
106.198
106.612
106.672
107.325
107.462
107.635
107.812
107.945
108.184
109.050
110.460
110.502
111.020
111.488
111.918
112.180
112.701
113.800
114.270
114.459
114.924
115.186
115.188
115.617
115.652
116.521
118.857
118.920
119.449
119.697
119.845
119.926
119.997
120.170
120.990
121.522
123.425
123.749
123.861
124.369
124.463
124.701
124.833
125.769
127.647
127.647
128.004
128.982
131.097
131.221
132.715
133.326
133.595
133.689
134.239
134.891
135.512
135.850
136.190
136.950
138.300
139.253
141.459
142.361
142.704
143.050
145.182
148.507
148.686
149.516
149.624
151.234
153.265
153.850
154.933
155.367
157.100
157.208
157.242
157.534
158.184
161.109
161.690
162.409
162.725
163.926
167.610
168.199
168.801
169.855
171.618
171.714
173.000
175.522
177.627
178.992
179.636
179.876
180.481
181.229
181.368
183.722
184.163
188.403
189.402
190.254
203.752
210.194
221.691
222.324
239.492
270.301
0
67.6
135.2
202.7
270.3
This site uses cookies.
Learn more here


OK