Иран Цени на дизела, литър, 14-Юни-2021

Иран Цени на дизела
Литър Галон
 IRR 3,000.000 11,356.230
 USD 0.013 0.049
 EUR 0.011 0.042
Иран: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 3000 (Iranian Rial). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 243454.43 Iranian Rial. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 14-Юни-2021
(литър, Iranian Rial)
0.092
3000.000
32000.702
48529.898
50030.835
88203.381
89181.629
92670.667
97934.549
99040.070
99472.069
100971.369
108605.585
110924.879
113229.370
115991.941
120579.195
120640.157
124165.163
124212.629
126691.842
129396.847
132697.213
140283.891
140351.671
144508.793
147405.484
149068.775
151673.321
155761.620
156715.761
156899.516
159696.656
163166.397
163982.570
168145.459
171993.042
176949.111
179652.215
182697.154
182892.929
186392.499
188797.831
189776.456
191116.490
191683.141
193084.006
196071.544
197580.939
198124.686
198366.501
199075.121
200955.458
204888.279
205950.676
206175.170
206359.902
207216.080
207702.469
207747.983
208055.058
208074.413
209366.989
211068.045
211409.381
211669.282
212173.981
212602.124
212738.814
213822.989
216972.300
219148.925
219654.629
221058.987
221742.257
221742.257
222102.469
227940.143
227950.187
228328.577
229657.858
230362.617
230786.984
232402.943
233686.019
234570.270
234908.274
235164.068
235823.275
236904.832
238454.593
238723.487
239201.858
239969.176
241670.766
242028.368
244710.651
245199.746
245490.816
246173.700
248949.550
249464.090
250738.619
256282.878
256658.615
258536.127
262252.862
265236.655
266700.982
271071.944
274183.118
277569.089
279158.620
279309.958
279617.748
284031.341
286217.401
286906.232
294617.083
306134.318
310033.750
316824.759
317997.398
318511.470
321025.396
324607.247
329924.090
330548.258
332981.515
335240.932
335520.766
336640.102
338319.105
338598.938
340277.941
341576.691
343246.978
345443.656
349792.292
350351.959
352310.796
354458.135
365581.498
374269.637
374697.503
375537.004
377394.392
378048.514
379234.733
380574.013
384911.438
397568.777
398203.545
400442.216
401001.883
406038.892
409173.031
413874.240
415704.039
423108.756
425651.684
428246.003
432789.291
433094.263
457733.247
492096.088
0
123024
246048
369072.1
492096.09
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK