Иран Цени на дизела, литър, 19-Фев-2024

Иран Цени на дизела
Литър Галон
 IRR 3,000.000 11,356.230
 USD 0.006 0.023
 EUR 0.005 0.019
Иран: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 3000 (Iranian Rial). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 663997.43 Iranian Rial. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 19-Фев-2024
(литър, Iranian Rial)
2184.934
3000.000
16234.767
85137.782
113054.115
139821.277
149396.959
160789.539
195929.365
234938.516
242423.178
246768.747
250429.365
282279.140
295285.999
326560.351
335802.660
340758.642
343762.402
351514.515
367953.225
370066.526
378121.007
400284.321
415084.793
426880.121
429888.949
436569.788
448554.326
449768.201
460334.292
460966.848
470708.338
477923.880
496324.200
497871.182
501835.343
511447.310
520703.592
520843.954
522635.243
523755.936
523850.881
530602.310
532452.648
538592.325
538699.499
546062.996
546099.371
547037.300
550603.041
557674.225
559102.255
566277.609
567175.940
567276.783
567503.933
569208.180
570497.873
573165.010
579429.733
580259.308
580992.121
583418.356
591392.356
597276.274
601750.393
602842.999
604205.233
607528.789
610277.808
614645.045
616418.920
620985.197
621851.541
624109.010
627809.386
627837.965
631890.928
632347.352
636377.910
637439.396
649030.781
649484.809
649494.042
650005.490
650312.847
658191.977
661551.377
662995.029
672265.900
674173.919
678135.711
682819.208
685804.143
698547.469
700731.411
704339.921
708730.407
714706.848
715364.447
720072.036
723007.682
723499.382
730634.504
730696.906
731250.499
732541.046
735082.055
735290.595
736179.734
738471.618
739878.159
741820.367
742731.914
749325.044
751282.813
770088.831
775136.025
780837.712
798593.419
799420.556
826328.888
830568.788
841018.800
848470.084
849036.864
852357.116
855838.228
861755.846
867173.833
874678.956
875721.028
880833.238
901601.348
901747.431
910815.915
911382.695
913989.885
918920.873
943122.391
945106.122
965623.568
966356.350
966530.417
976367.346
977695.988
987331.253
991433.534
995266.177
1006662.737
1019580.526
1029698.165
1030805.496
1031540.115
1036074.358
1037321.274
1038154.169
1044065.960
1045142.842
1057948.621
1096081.356
1165282.905
1171246.093
1183136.917
1195906.397
1230155.102
1555604.405
0
388901.1
777802.2
1166703.3
1555604.4
This site uses cookies.
Learn more here


OK