Иран Цени на дизела, литър, 08-Авг-2022

Иран Цени на дизела
Литър Галон
 IRR 3,000.000 11,356.230
 USD 0.011 0.042
 EUR 0.010 0.038
Иран: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 3000 (Iranian Rial). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 383189.27 Iranian Rial. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *.
Цени на дизела, 08-Авг-2022
(литър, Iranian Rial)
3000.000
6234.204
8640.607
47057.161
56634.754
88265.206
105291.688
106225.225
108205.097
129823.364
132150.520
134097.220
135524.867
138521.626
152095.872
158110.783
159547.621
161685.802
179961.323
182445.240
188190.025
216470.624
223084.358
234036.543
237286.156
247038.630
255069.857
256115.333
262682.393
263712.733
268800.421
273732.856
277171.043
281907.423
281912.637
286060.841
286283.375
289764.363
291965.336
294860.994
295369.143
299042.334
300234.155
303030.213
306228.865
307124.403
307590.564
313652.106
316524.566
323203.119
324358.927
325012.476
328798.119
329871.464
332229.655
335506.262
337412.930
338001.458
338641.884
339866.470
342852.876
344237.921
344979.784
347026.369
348744.384
350702.414
356536.254
362528.680
364311.328
364545.245
365345.462
366151.250
370404.381
371512.777
377736.265
379612.839
380862.422
382440.213
382935.131
383319.292
386640.625
387456.529
388558.658
392471.553
396326.571
398349.660
400035.594
400186.662
403042.965
404354.577
407580.792
408813.957
409227.574
409734.453
410177.184
410441.716
412771.806
414984.780
420219.882
422288.997
422561.177
424854.746
425877.382
426648.076
430047.739
433087.793
433490.385
440862.801
444537.911
447134.232
454072.227
454575.527
458936.330
458950.877
464613.816
466857.046
472930.977
474102.275
478396.493
480674.541
483829.326
485720.564
486037.388
487270.910
487862.053
489094.243
493002.900
493601.269
500750.447
502476.827
505970.654
509470.927
510888.498
513771.105
515802.662
515950.775
516610.412
517097.970
518818.762
523120.741
523702.625
527508.761
528569.916
530161.550
533098.787
535166.285
540041.862
541258.468
542909.848
544755.381
547098.768
558396.976
558661.447
567000.935
567016.600
569117.982
569524.763
595720.472
599982.780
600556.377
624494.120
639151.011
642420.167
652190.396
667772.687
688622.356
765532.266
0
191383.1
382766.1
574149.2
765532.27
На графиката, със * отбелязваме страните, за които имаме официални данни за цените на дизела. За останалите държави, използваме пo-стари данни, които актуализираме спрямо текущия валутен курс и промените в цената на петрола в световен мащаб.
This site uses cookies.
Learn more here


OK