Белиз Цени на дизела, литър, 08-Апр-2024

Белиз Цени на дизела
Литър Галон
 BZD 3.191 12.079
 USD 1.584 5.996
 EUR 1.459 5.523
Белиз: Използваме исторически данни за цените на дизела в страната. Данните се актуализират спрямо текущия валутен курс и международните цени на дизела. Въз основа на тези оценки, цената на дизела е 3.191 (Belize Dollar). За сравнение, средната цена на дизела по света за този период е 2.57 Belize Dollar. На графиката показваме цената на дизела в държавата в сравнение с другите страни. Страните за които имаме официални данни са отбелязани със *. На графиката цените за страните, отбелязани с *, се актуализират всяка седмица. Цените за останалите страни се актуализират ежемесечно, тъй като тези държави имат регулирани пазари на горива и цените не се променят често.
Цени на дизела, 08-Апр-2024
(литър, Belize Dollar)
0.008
0.012
0.063
0.325
0.424
0.434
0.577
0.618
0.754
0.912
0.948
0.956
0.962
1.085
1.134
1.302
1.309
1.310
1.321
1.350
1.410
1.425
1.453
1.598
1.648
1.689
1.695
1.705
1.710
1.741
1.745
1.869
1.894
1.907
1.920
1.946
1.949
1.964
1.980
1.985
1.996
2.028
2.037
2.042
2.046
2.047
2.075
2.111
2.117
2.130
2.160
2.161
2.190
2.192
2.193
2.204
2.207
2.214
2.253
2.263
2.265
2.270
2.320
2.337
2.340
2.352
2.357
2.358
2.362
2.365
2.366
2.387
2.394
2.404
2.410
2.412
2.421
2.427
2.449
2.451
2.489
2.507
2.520
2.522
2.526
2.530
2.538
2.548
2.552
2.575
2.591
2.613
2.624
2.631
2.647
2.652
2.671
2.706
2.711
2.719
2.748
2.764
2.772
2.772
2.792
2.793
2.813
2.819
2.825
2.835
2.837
2.850
2.877
2.944
2.952
2.963
2.972
3.014
3.043
3.062
3.071
3.073
3.165
3.191
3.201
3.259
3.317
3.332
3.340
3.347
3.349
3.355
3.385
3.423
3.434
3.464
3.475
3.491
3.514
3.528
3.607
3.624
3.653
3.680
3.686
3.710
3.749
3.793
3.823
3.843
3.847
3.847
3.915
3.953
3.961
3.974
3.987
3.992
4.034
4.061
4.110
4.112
4.396
4.437
4.507
4.615
4.692
6.149
0
1.5
3.1
4.6
6.15
This site uses cookies.
Learn more here


OK